Gallego

O CAFI deséxavos felices festas

Summary: 
O CAFI deséxavos felices festas
Gallego
O CAFI deséxavos felices festas
O CAFI deséxavos felices festas

S1803003 Comunicar en igualdade

Summary: 
Con esta actividade proponse ao profesorado unha metodoloxía innovadora a partir da creación de imaxe e video coa que se pretende que as mensaxes en prol da igualdade cheguen de maneira efectiva ao alumnado dos centros educativos.
Gallego

OBXECTIVOS

1.Dominar a linguaxe inclusiva como modo natural de comunicación.

2.Recoñecer estereotipos de xénero nos distintos produtos culturais (cine, arte, literatura, música, publicidade, prensa etc)

3.Realizar produtos de comunicación social libres de estereotipos de xénero.

MODALIDADE: Mixta

DURACIÓN: 50 horas (30 presenciais  20 na Rede)

LUGAR: CAFI

DATA DE INICIO: 6 de febreiro

DATA DE FIN: 24 de abril

Comunicar en igualdade
Linguaxe inclusiva

S1801038 Aproximación ao tratamento integrado de linguas

Gallego

O Tratamento Integrado de Linguas (TIL) consiste na elaboración dunha programación didáctica consensuada para as linguas vehiculares dun centro. Esta programación debe partir de presupostos accesibles ao alumnado e dunha metodoloxía común. O seu principal obxectivo é facilitar as transferencias lingüísticas entre idiomas e, en definitiva, mellorar a calidade do proceso de ensino-aprendizaxe.

Para acadar estes obxectivos é necesario adaptar a metodoloxía tradicional de ensino nas aulas, sendo o enfoque comunicativo o método máis axeitado para o ensino de linguas. Así, ponse en marcha o traballo por tarefas ou proxectos, isto é, a realización de pequenas actividades ou accións conectadas entre si que teñen como fin último a elaboración dunha tarefa final. Para lograr o obxectivo último, é necesario resolver cada actividade, superar as dificultades e descoñecemento sobre o tema en cuestión e cohesionar cada coñecemento obtido para dar coa resposta última do proxecto. Cada tarefa que se leve a cabo debe organizarse de maneira que se potencien e reforcen os estándares de comprensión lingüística(oral e escrita) e produción lingüística (textual, oral e interacción).

Para aplicar o TIL é necesario revisar os documentos marco do centro e adaptalos á nova metodoloxía. Máis concretamente, o Proxecto Lingüístico de Centro debe ser un documento elaborado e coordinado polo profesorado de diferentes linguas. Deste xeito, darase conta da realidade lingüística de docentes e discentes, a cal se adaptará e coordinará coas linguas vehiculares do centro educativo. O obxectivo desta relación entre linguas faladas-linguas ensinadas é a mellora do dominio funcional dos alumnos e alumnas no ámbito das linguas. En definitiva, é necesario a revisión da planificación integrada da ensinanza de linguas.

Neste curso pretendemos achegar unha serie de experiencias de diversos centros que traballaron o TIL nos últimos anos.

O programa é o seguinte:

- 31-01-19 (18:00-21:00) - Mercedes Queixas Zas (CPI Alcalde Xosé Pichel, Coristanco)

- 07-02-19 (18:00-21:00) - Rosalía Fernández Rial (CPI As Revoltas, Cabana de Bergantiños)

- 14-02-19 (18:00-20:00) - María Asunción del Valle Cortiñas (CPI Plurilingüe O Cruce, Cerceda) e Sandra Villar Giner (IES Rego de Trabe, Culleredo)

- 21-02-19 (18:00-21:00) - Jesús María Mosquera Baamonde (CRA de Santa Comba)

- 07-03-19 (18:00-21:00) - Ana María Rial Aparicio (IES Aquis Celenis, Caldas de Reis)

- 14-03-19 (18:00-21:00) - Sofía C. Rama Lorenzo, María González González, Sonia Ortigueira, Paz Plaza Sixto, Ana Rivas, María C. Rodríguez Varela, Luisa Sáenz-Díez, Xabier Vázquez Parcero e Amparo Cereixo (IES Félix Muriel, Rianxo)

O lugar de celebración é o Salón de Actos do CIFP Compostela en Santiago de Compostela.

 

 

TIL
TIL

S1802021 Atención a urxencias sanitarias para familias

Summary: 
Nova actividade para as familias adicada á atención de urxencias sanitarias e aplicación dos primeiros auxilios, con especial atención á manobra do RCP e o manexo do DESA
Gallego

Durante os últimos anos houbo unha importante sensibilización da poboación cara aos métodos e as técnicas de atención inicial nas situacións de emerxencia.

O feito de que a cidadanía saiba realizar manobras de primeiros auxilios e reanimación, permite diminuír os tempos de asistencia aumentando as posibilidades de éxito nunha intervención favorecendo así o resultado final do accidentado.

Unha rápida chamada a emerxencias sabendo informar correctamente sobre a circunstancia á que nos enfrontamos así como unha actuación rápida de primeiros auxilios, que permitirá poder manter ao accidentado en condicións adecuadas ata a chegada do persoal sanitario.

Entendemos por primeiros auxilios a atención inmediata que se lle dá a unha persoa enferma, lesionada ou accidentada no lugar dos acontecementos, antes de ser atendido por persoal sanitario ou trasladado a un centro asistencial ou hospitalario.

DATAS DE REALIZACIÓN

17-01-2019 (Carlos Prados e Fernando Souto)

     - 17:00 - 17:15 - Presentación, introdución e obxectivos.

     - 17:15 - 20:00 - RCP básica - Desobstrución da vía aérea - Posición lateral de seguridade - Coñecemento e manexo dunDESA (desfibrilador externo semiautomático)

23-01-2019 (Patricia Giráldez e Fernando Souto)

     - 17:00 - 18:30 - RCP básica - DESA integrada - Avaliación RCP básica e DESA integrada

     - 18:30 - 20:00 - Obradoiro de manexo de intoxicacións (contacto cutáneo, contacto ocular, inxesta de substancias tóxicas) - Queimaduras e escaldaduras

30-01-2019 (Carlos Prados e Fernando Souto)

     - 17:00 - 19:30 - Obradoiro de manexo de escenarios clínicos (diabetes, anafilaxia, convulsións, dificultade respiratoria...) - Inmobilización, vendaxes, feridas menores.

     - 19:30 - 20:00 - Dúbidas comentarios e conclusións

 

OBXECTIVOS

OBXECTIVOS XERAIS

 • Coñecer e dominar as técnicas de primeiros auxilios e atención a urxencias sanitarias definidas no protocolo da Consellería

 • Ser quen de actuar de xeito eficiente e seguro en caso de incidencias urxentes que afecten á saúde da Comunidade Educativa 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

 • Saber iniciar a cadea de supervivencia

 • Coñecer a manobra da RCP básica

 • Manexar adecuadamente un desfibrilador externo semiautomático

 • Ser capaz de recoñecer unha parada cardiorrespiratoria, desobstruír unha vía aérea e empregar a posición lateral de seguridade.

 • Saber como actuar ante intoxicacións, queimaduras e escaldaduras.

 • Ser capaz de manexar diferentes escenarios clínicos

 • Coñecer como realizar unha inmobilización, unha vendaxe e como tratar feridas menores.

CONTIDOS

 • Primeiros auxilios e atención a urxencias sanitarias no ámbito educativo: protocolos de actuación.

 • Rexistro, xestión e notificación de urxencias sanitarias no ámbito educativo

Atención a urxencias sanitarias
Urxencias sanitarias

S1802006 Atención a urxencias sanitarias no ámbito educativo

Summary: 
Nova actividade para o profesorado adicada á atención de urxencias sanitarias e aplicación dos primeiros auxilios, con especial atención á manobra do RCP e o manexo do DESA
Gallego

Durante os últimos anos houbo unha importante sensibilización da poboación cara aos métodos e as técnicas de atención inicial nas situacións de emerxencia.

O feito de que o profesorado saiba realizar manobras de primeiros auxilios e reanimación, permite diminuír os tempos de asistencia aumentando as posibilidades de éxito nunha intervención favorecendo así o resultado final do accidentado.

Unha rápida chamada a emerxencias sabendo informar correctamente sobre a circunstancia á que nos enfrontamos así como unha actuación rápida de primeiros auxilios, que permitirá poder manter ao accidentado en condicións adecuadas ata a chegada do persoal sanitario.

Entendemos por primeiros auxilios a atención inmediata que se lle dá a unha persoa enferma, lesionada ou accidentada no lugar dos acontecementos, antes de ser atendido por persoal sanitario ou trasladado a un centro asistencial ou hospitalario.

Programa:

- Xoves 10 de xaneiro - Patricia Giráldez e Fernando Souto

17:30 – 17:40 - Presentación, introdución e obxectivos.
17:40 – 20:30 - RCP básica - Desobstrución da vía aérea - Posición lateral de seguridade - Coñecemento e manexo dun DESA (desfibrilador externo semiautomático.

- Xoves 17 de xaneiro - Carlos Prados e Fernando Souto

17:30 – 19:00 - RCP básica - DESA integrada - Avaliación RCP básica e DESA integrada.
19:00 – 20:30 - Obradoiro de manexo de intoxicacións (contacto cutáneo, contacto ocular, inxesta de substancias tóxicas) - Queimaduras e escaldaduras.

- Xoves 24 de xaneiro - Patricia Giráldez e Carlos Prados

17:30 – 20:00 - Obradoiro de manexo de escenarios clínicos (diabetes, anafilaxia, convulsións, dificultade respiratoria...) - Inmobilización, vendaxes, feridas menores.
20:00 – 20:30 - Dúbidas comentarios e conclusions.

Para acceder ao curso en fprofe preme aquí.

Urxencias sanitarias
Urxencias sanitarias

S1801079 - Robótica e programación nas aulas de secundaria

Summary: 
Actividade de formación: S1801079 - Robótica e programación nas aulas de secundaria
Gallego

Neste segundo trimestre desenvolveremos no CAFI o curso  Robótica e programación nas aulas de secundaria para o profesorado de educación secundaria, de bacharelato e de persoas adultas.

Referencia en fprofe: S1801079

Data límite de inscrición: 30 de xaneiro de 2019

Lugar de celebración: CAFI - Santiago de Compostela

Localización do CAFI: Ligazón

Prazas:  25

Duración: 15 horas presenciais e 5 horas non presenciais

Ligazón a fprofe: Ligazón

 

Obxectivos

1. Aprender a programar a través de Mblock.

2. Empregar a metodoloxía de aprendizaxe por proxectos co kit de robótica educativa.

3. Explorar as posibilidades de innovación educativa no ámbito STEM.

Contidos

1. Programación co software mBlock.

1.1.Diferentes sensores.

1.2. Motores.

2. Elaboración de proxectos dende varias materias e contidos co mBot Ranger.

3. Posta en práctica dos proxectos realizados así como a súa avaliación dentro da programación de aula.

Robótica en secundaria
Robótica en secundaria

Felicitación de Nadal 2018

Summary: 
O CAFI deséxavos unhas felices festas!
Gallego
Felicitación de Nadal 2018
Felicitación de Nadal 2018

G1802004 - Claves para as aulas de português do século XXI

Summary: 
Claves para as aulas de português do século XXI
Gallego

O vindeiro 16 de febreiro desenvolveremos no CAFI o curso  Claves para as aulas de português do século XXI para o profesorado de português.

Referencia en fprofe: G1802004

Data de realización:  sábado 16 de febreiro de 2019

Data límite de inscrición: 01 de febreiro de 2019

Lugar de celebración: aula 11, primeiro andar do CAFI en Santiago de Compostela

Localización do CAFI: preme

Prazas:  25

Duración: 8 horas presenciais

Relatores: Silvia Capón Sánchez (EOI de Vigo)

Enlace a fprofe: preme

Enlace á aula virtual: preme

 

Obxectivos

1. Achegarse ás novas correntes metodolóxicas empregadas no ensino de portugués.

2. Enriquecerse do emprego das TIC para a clase de portugués.

3. Introducir a planificación, deseño e avaliación dun proxecto.

Contidos

1. As novas metodoloxías no ensino de portugués .

2. O emprego das novas tecnoloxías na ensinanza do portugués.

3. Introdución á aprendizaxe baseada en proxectos (ABP).

 

Claves para as aulas de português do século XXI
Claves para as aulas de português do século XXI

G1802003 - Chiavi per le corsi d'italiano nel secolo XXI

Summary: 
Elementi chiave nei corsi di italiano L2 del XXI secolo
Tradizione e innovazione: laboratorio e condivisione di buone pratiche
Gallego

O vindeiro 16 de febreiro desenvolveremos no CAFI o curso  Chiavi per le corsi d'italiano nel secolo XXI (Elementi chiave nei corsi di italiano L2 del XXI secolo. Tradizione e innovazione: laboratorio e condivisione di buone pratiche) para o profesorado de italiano.

Referencia en fprofe: G1802003

Data de realización:  sábado 16 de febreiro de 2019

Data límite de inscrición: 01 de febreiro de 2019

Lugar de celebración: aula 9 do CAFI en Santiago de Compostela

Prazas:  25

Duración: 8 horas presenciais

Relatores: María Cristina González Piñeiro e Luis Antonio Xuncal Pereiro (EOI de Santiago de Compostela)

Enlace a fprofe: preme

 

Nesta actividade desenvolveremos os seguintes temas de traballo:

- A didáctica lúdica.

- A mediación.

- As novas tecoloxías.

- A avaliación formativa.

Elementi chiave nei corsi di italiano L2 del XXI secolo
Elementi chiave nei corsi di italiano L2 del XXI secolo

G1802066 - Grammatik einfach erklären und verstehen mit Sprachtypologie

Summary: 
Grammatik einfach erklären und verstehen mit Sprachtypologie
Gramática máis fácil coa perspectiva da tipoloxía lingüística
Gallego

O vindeiro 19 de xaneiro desenvolveremos no CAFI o curso Grammatik einfach erklären und verstehen mit Sprachtypologie para o profesorado de alemán. Esta actividade está organizada en colaboración coa Asociación de Xermanistas.

Referencia en fprofe: G1802066

Data de realización:  sábado 19 de xaneiro de 2019

Data límite de inscrición: 08 de xaneiro de 2019

Lugar de celebración: aula 9 do CAFI en Santiago de Compostela

Prazas:  25

Duración: 6 horas presenciais + 2 horas non presenciais

Relatora: Roswitha Althoff (EOI VIgo)

Enlace a fprofe: preme

 

Obxectivos

1. Ensinar a expresión típica alemá para acercar a estrutura da lingua alemá ao alumnado da forma máis axeitada.

2. Ensinar a orde dos elementos na oración dunha maneira holística e cunha estrutura común, non coma un número de regras sen conexión entre si.

3. Ensinar a expresión gramatical e pronuncia desde o punto de vista da utilidade comunicativa e non suxeitas a esquemas de análise lingüística.

Contidos

1. Ensino da expresión do gusto de forma máis asequible e a expresión do desprazamento de forma máis axeitada.

2. A traslación de verbos casteláns ou galegos a adverbios alemáns.

3. Ensino dos relatores lóxicos, o perfecto, a declinación do adxectivo, as oracións relativas, os verbos que rexen preposicións...

Grammatik einfach erklären und verstehen mit Sprachtypologie
Grammatik einfach erklären und verstehen mit Sprachtypologie