Gallego

O CAFI deséxavos felices festas

Summary: 

O CAFI deséxavos felices festas
Gallego
O CAFI deséxavos felices festas
O CAFI deséxavos felices festas

S2103006 - Creating learning opportunities for young learners in Musical Education

Summary: 

Creating learning opportunities for young learners in Musical Education
Gallego

Queres ter ideas, consellos, suxestións... para traballar Creating learning opportunities for young learners in Musical Education co teu alumnado? Xa non tes escusa!

Referencia en fprofe: S21013006

Relator: Rocío Souto Louzao

Temporalización: 

 • Xoves: 03 de febreiro de 2022 - de 17:00 a 20:00
 • Xoves: 10 de febreiro de 2022 - de 17:00 a 20:00
 • Xoves: 17 de febreiro de 2022 - de 17:00 a 19:00

Lugar: CAFI

Creating learning opportunities for young learners in Musical Education

S2101122 - Preparación das probas de certificación das EEOOII. Italiano B2

Summary: 

Preparación das probas de certificación das EEOOII.
Italiano B2
Gallego
Se ata agora estiveches sen tempo para preparar as probas de certificación das EEOOII, agora é o teu momento. Xa non hai escusa. Tes ao teu dispor varios cursos para formarte e abordar estas probas en Santiago de Compostela.

Os participantes familiarizaranse coas características, formato e avaliación das pruebas de certificación dos niveis e linguas ofertadas,realizarando exercicios de preparación para superar estas que, polas súas características, supoñen certa dificultade e requiren dun adestramento específico.

 

 • Italiano - Nivel B2 - S2101122
  • Día: xoves
  • Horario: de 16:30 a 20:30 h
  • Lugar: CAFI
  • Datas: Do 20 de xaneiro ao 24 de marzo
Preparación das probas de certificación das EEOOII.
Italiano B2

S2101114 - Preparación das probas de certificación das EEOOII. Alemán B2

Summary: 

Preparación das probas de certificación das EEOOII.
Alemán B2 .
Gallego
Se ata agora estiveches sen tempo para preparar as probas de certificación das EEOOII, agora é o teu momento. Xa non hai escusa. Tes ao teu dispor varios cursos para formarte e abordar estas probas en Santiago de Compostela.

Os participantes familiarizaranse coas características, formato e avaliación das pruebas de certificación dos niveis e linguas ofertadas,realizarando exercicios de preparación para superar estas que, polas súas características, supoñen certa dificultade e requiren dun adestramento específico.

 

 • Portugués - Nivel B2 - S2101114
  • Día: luns
  • Horario: de 16:30 a 20:30 h
  • Lugar: CAFI
  • Datas: Do 17 de xaneiro ao 21 de marzo
Preparación das probas de certificación das EEOOII.
Alemán B2.

S2101124 - Preparación das probas de certificación das EEOOII. Portugués C1

Summary: 

Preparación das probas de certificación das EEOOII.
Portugués C1.
Gallego

Se ata agora estiveches sen tempo para preparar as probas de certificación das EEOOII, agora é o teu momento. Xa non hai escusa. Tes ao teu dispor varios cursos para formarte e abordar estas probas en Santiago de Compostela.

Os participantes familiarizaranse coas características, formato e avaliación das pruebas de certificación dos niveis e linguas ofertadas,realizarando exercicios de preparación para superar estas que, polas súas características, supoñen certa dificultade e requiren dun adestramento específico.

 

 • Relatora: Ivonete da Silva Isidoro
 • Portugués - Nivel C1 - S2101124
  • Día: luns
  • Horario: de 16:30 a 20:30 h
  • Lugar: CAFI
  • Datas: Do 17 de xaneiro ao 21 de marzo
Preparación das probas de certificación das EEOOII.
Portugués C1.

S2101123 - Preparación das probas de certificación das EEOOII. Portugués B2

Summary: 

Preparación das probas de certificación das EEOOII
Portugués B2
Gallego

Se ata agora estiveches sen tempo para preparar as probas de certificación das EEOOII, agora é o teu momento. Xa non hai escusa. Tes ao teu dispor varios cursos para formarte e abordar estas probas en Santiago de Compostela.

Os participantes familiarizaranse coas características, formato e avaliación das pruebas de certificación dos niveis e linguas ofertadas,realizarando exercicios de preparación para superar estas que, polas súas características, supoñen certa dificultade e requiren dun adestramento específico.

 

 • Portugués - Nivel B2 - S2101123
  • Día: Xoves
  • Horario: de 16:30 a 20:30 h
  • Lugar: CAFI
  • Datas: Do 20 de xaneiro ao 24 de marzo
Preparación das probas de certificación das EEOOII.
Portugués B2.

S2101117 - Preparación das probas de certificación das EEOOII. Galego C2

Summary: 

Preparación das probas de certificación das EEOOII.
Galego C2
Gallego

Se ata agora estiveches sen tempo para preparar as probas de certificación das EEOOII, agora é o teu momento. Xa non hai escusa. Tes ao teu dispor varios cursos para formarte e abordar estas probas en Santiago de Compostela.

Os participantes familiarizaranse coas características, formato e avaliación das pruebas de certificación dos niveis e linguas ofertadas,realizarando exercicios de preparación para superar estas que, polas súas características, supoñen certa dificultade e requiren dun adestramento específico.

 

 • Galego - Nivel C2 - S2101117
  • Día: Mércores
  • Horario: de 17:00 a 21:0 h
  • Lugar:CAFI
  • Datas: Do 19 de xaneiro ao 23 de marzo
Preparación das probas de certificación das EEOOII
Galego C2

G2101076 - Aproveitamento da aula virtual nas ensinanzas elementais e profesionais de música

Summary: 

Aproveitamento da aula virtual
Gallego

Esta actividade de Aproveitamento da aula virtual nas ensinanzas elementais e profesionais de música  consta de dúas partes:

 • Primeira parte: consiste en varias sesións de videoconferencias, días 13, 14, 15 e 16 de decembro (10:00-13:00).
 • Segunda parte: traballo con Moodle no mes de xaneiro.

 

Contidos

 1. Enfoque de tarefas e colaboración na Rede. Cooperar e coavaliar nas ensinanzas elementais e profesionais de música.
 2. Creación dunha aula virtual e de actividades interactivas con H5P para as ensinanzas elementais e profesionais de música.
 3. Actividades colaborativas en Moodle para as materias de Educación auditiva e vocal, Linguaxe musical, Harmonía, Análise, Historia da música e Novas tecnoloxías aplicadas á música.
 4. Atender á diversidade na Rede: fase presencial e seguimento do alumnado que cursa ensinanzas elementais e profesionais de música.
 5. Dinámicas e rotación de grupos.
 6. Retroalimentación construtiva.

 

Obxectivos

 1. Coñecer e utilizar diferentes recursos e dispositivos, dinámicas e metodoloxías para optimizar o ensino a través da aula virtual nas ensinanzas elementais e profesionais de música.
 2. Aprender a monitorizar a aprendizaxe do alumnado, dinamizar os foros de interacción e promover actividades de carácter grupal e colaborativo que axuden a formar aprendices autónomos nas ensinanzas elementais e profesionais de música.
 3. Empregar a observación, a innovación e a retroalimentación como complementos activos no proceso de revisión, correción e avaliación de actividades telemáticas nas ensinanzas elementais e profesionais de música.
Aproveitamento da aula virtual nas ensinanzas elementais e profesionais de música
Aproveitamento da aula virtual nas ensinanzas elementais e profesionais de música

G2101076 - Aproveitamento da aula virtual nas ensinanzas elementais e profesionais de música

Summary: 

Aproveitamento da aula virtual
Undefined

Este curso consta de dúas partes:

- Primeira parte: consiste en varias sesións de videoconferencias, días 13, 14, 15 e 16 de decembro (10:00-13:00).

- Segunda parte: traballo con Moodle no mes de xaneiro.

 

Contidos

1.Enfoque de tarefas e colaboración na Rede. Cooperar e coavaliar nas ensinanzas elementais e profesionais de música.

2.Creación dunha aula virtual e de actividades interactivas con H5P para as ensinanzas elementais e profesionais de música.

3.Actividades colaborativas en Moodle para as materias de Educación auditiva e vocal, Linguaxe musical, Harmonía, Análise, Historia da música e Novas tecnoloxías aplicadas á música.

4.Atender á diversidade na Rede: fase presencial e seguimento do alumnado que cursa ensinanzas elementais e profesionais de música.

5.Dinámicas e rotación de grupos.

6.Retroalimentación construtiva.

 

Obxectivos

1.Coñecer e utilizar diferentes recursos e dispositivos, dinámicas e metodoloxías para optimizar o ensino a través da aula virtual nas ensinanzas elementais e profesionais de música.

2.Aprender a monitorizar a aprendizaxe do alumnado, dinamizar os foros de interacción e promover actividades de carácter grupal e colaborativo que axuden a formar aprendices autónomos nas ensinanzas elementais e profesionais de música.

3.Empregar a observación, a innovación e a retroalimentación como complementos activos no proceso de revisión, correción e avaliación de actividades telemáticas nas ensinanzas elementais e profesionais de música.

Aproveitamento da aula virtual nas ensinanzas elementais e profesionais de música
Aproveitamento da aula virtual nas ensinanzas elementais e profesionais de música

S2103016 TIC TAC na aula de inglés

Summary: 

Curso para profesorado de inglés de primaria, secundaria e EOI
Gallego

Imparten: Isabel Blanco Pumar (CEIP Plurilingüe de Maceda) e Esther Martínez Rivas (EOI Cedeira)

Datas e horarios:

Venres, 26 de novembro de 16:30 a 19:30h
Mércores, 1 de decembro de 17:00 a 20:00h
Venres, 3 de decembro de 16:30 a 19:30h
Venres, 10 de decembro de 16:30 a 19:30h

TIC TAC na aula de inglés