Gallego

O CAFI deséxavos felices festas

Summary: 

O CAFI deséxavos felices festas
Gallego
O CAFI deséxavos felices festas
O CAFI deséxavos felices festas

Cursos de Actualización Lingüística do Profesorado (CALC)

Summary: 

CURSO 2020 - 2021 - Cursos de Actualización Lingüística do Profesorado (CALC)
Gallego

Os Cursos de Actualización Lingüística do Profesorado (CALC), están orientados ao desenvolvemento das destrezas orais e da competencia comunicativa nunha lingua estranxeira, co fin de que o profesorado participante consiga a capacidade expresiva necesaria para poder impartir as súas aulas baixo estas premisas. Por este motivo, os CALC están dirixidos, preferentemente, ao profesorado de centros plurilingües e seccións bilingües que debe dar a súa materia en lingua estranxeira, pero pode matricularse calquera profesor que desexe acreditarse para impartir áreas, materias ou módulos non lingüísticos nunha segunda lingua.

Os CALC organízaos a Subdirección Xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de Réxime Especial, ofértanse a través do CAFI e dos Centros de Formación e Recursos e son impartidos por profesorado das Escolas Oficiais de Idiomas. Estes cursos teñen como obxectivo a preparación do profesorado, ao longo de todo o curso para a superación das probas de certificación das EEOOII. As persoas asistentes recibirán un certificado polas 120 horas de formación recibidas, pero non a a acreditación de nivel lingüístico, para iso deben superar as probas oportunas.

Unha vez seleccionado, o profesorado deberá acreditar que posúe o nivel de competencia anterior para ser admitido no curso, de acordo co anexo da Orde do 18 de febreiro de 2011, de acreditación de idiomas. O profesorado que conte con coñecementos previos pero non cunha certificación que o acredite, pode realizar unha proba de nivel no mes de setembro no CAFI ou CFR correspondente, para a que deberá inscribirse a través da aplicación www.edu.xunta.es/fprofe.

Os cursos CALC que se desenvolven na área do CAFI son os seguintes:

- Zona de Ribeira

          - S2001088 - Inglés. Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC). Nivel C1

                            (mércores e xoves de 18:00 a 20:00h)

- Zona de Santiago de Compostela

          - S2001091 - Inglés. Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC). Nivel B2

                            (luns e xoves de 18:00 a 20:00h)

          - S2001090 - Inglés. Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC). Nivel C1

                            (luns e xoves de 16:30 a 18:30h)

          - S2001089 - Inglés. Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC). Nivel C1

                            (mércores e venres de 16:30 a 18:30h)

Cursos CALC
Curso 2020-2021

G2001087 EU Code Week Deep Dive MOOC 2020

Summary: 

O Centro Autonómico de Formación e Innovación de Galicia ( CAFI) incorpora á súa oferta formativa o curso "EU  Code Week  Deep  Dive  Mooc 2020". Dita formación en rede  está dirixida a todo o persoal docente galego de todos os niveis educativos interesado en coñecer e aplicar a programación nas súas aulas.
Gallego

O persoal docente interesado deberá matricularse na actividade ofertada polo CAFI e enviaráselle información con todos os pasos a seguir. Deseguido, poderán matricularse na plataforma en rede de European Schoolnet  Academy, seguir o desenvolvemento proposto, superar os 5 módulos que o integran e deseñar unha actividade para a Semana do Código.

O prazo final para completar todas as actividades remata o 30 de outubro de 2020, ás 23:59 CET. A participación no cuestionario contará un 5% na nota final e non é un requisito para recibir o certificado do curso. A actividade da Semana do Código da UE rexistrada, xunto coas revisións por pares, representará o 95% da nota final. A nota global de aprobación é do 95%.

Ao finalizar o MOOC recibirán un certificado validado pola Comisión Europea, emitido pola  EUN e a Universidade de Urbino. Unha vez contrastada a superación do MOOC na devandita plataforma, emitirase dende o CAFI unha certificación oficial da administración galega, recoñeccendo 25 horas de formación.

Para ter máis información, consulte a ficha do curso adxunta ou en Fprofe.

Deep Dive MOOC
Deep Dive MOOC

File: 

Guía do protocolo covid para o inicio do curso escolar 2020/21

Summary: 

Volvamos á escola con #sentidiño. Protexámonos a nós mesmos e aos que nos rodean.
Gallego

Xúntase a Guía do protocolo covid para o inicio do curso escolar 2020/21

Asemade, pódese acceder á información completa nesta ligazón

Data: 

10/09/2020

Tema: 

Volvamos á escola con sentidiño

Summary: 

#Sentidiño. Protexámonos a nós mesmos e aos que nos rodean.
Gallego

Xúntase a Guía do protocolo covid para o inicio do curso escolar 2020/21

Asemade, pódese acceder á información completa nesta ligazón

 

 

Volvamos á escolar con sentidiño

Plan Anual de Formación do Profesorado. Curso 2020/2021

Gallego

Xúntase o Plan Anual de Formación do Profesorado para o curso 2020/2021. 

Data: 

27/07/2020 - 31/08/2021

Plan Anual de Formación do Profesorado. Curso 2020/2021

Gallego

Xúntase o Plan Anual de Formación do Profesorado para o curso 2020/2021. 

Plan Anual de Formación do Profesorado. Curso 2020/21

Formación aberta: Introdución ao ensino mixto

Summary: 

Novo curso na sección de formación aberta en Platega
Gallego

O CAFI pon á disposición do profesorado galego un novo curso na sección de formación aberta en Platega, co título Introdución ao ensino mixto: https://www.edu.xunta.gal/platega/course/view.php?id=825

Esta versión xeral, aberta, non titorizada e non certificable, ofrece un primeiro achegamento  ao ensino mixto adaptable para todos os niveis educativos. Inclúe aportacións de profesionais e institucións sobre esta modadidade de ensino co obxectivo de explorar aspectos que se poidan incorporar á propia práctica, no deseño de secuencias didácticas integradas dentro das opcións que ofrece o ecosistema dixital galego para organizar e estruturar o noso traballo nun espazo virtual.
Completarase no vindeiro curso con versións titorizadas e certificables que abordarán contidos específicos para o profesorado das diferentes etapas educativas.

Así mesmo, recordámosvos que na sección de formación aberta en Platega contamos con outros cursos orientados á aprendizaxe no manexo de ferramentas e metodoloxías orientadas á docencia mixta ou na Rede.

Estes cursos non requiren inscrición en fprofe e estarán dispoñibles en Platega por tempo ilimitado mediante as credenciais de acceso da conta corporativa e automatrícula nos mesmos.

Para acceder a estes contidos poderase escribir “formación aberta” na caixa de busca de cursos ou directamente a través da seguinte ligazón:

https://www.edu.xunta.gal/platega/course/index.php?categoryid=98

eninomixto