Gallego

G2002073 Levitación ultrasónica e hologramas acústicos

Summary: 

Aula Nova oferta unha nova actividade de formación dentro da súa liña de traballo AulaNova Investiga, unha liña para impulsar a investigación docente para logo implementala nas aulas.
Gallego

A levitación  ultrasónica é un fenómeno físico non lineal relacionado coas ondas acústicas. Trátase dun método para suspender materia no aire contra a gravidade utilizando presión de radiación acústica de ondas de son de alta intensidade. Son esas ondas acústicas as que logran manter ao obxecto suspendido (pequenas partículas,  gotículas, ) no aire sen necesidade de contacto.

Nesta formación, dinámica e activa, ou docente dispoñerá dun kit individual de traballo que recibirá no seu centro e que formará parte da dotación STEM/ STEAM do mesmo unha vez superada a formación.

As súas características son:

1.Duración: 8 horas

2.Modalidade: Videochamada vía Webex con apoio dunha aula virtual Moodle na plataforma do CAFI

3.Horario: de 18.00 a 20.00 horas

4.Sesións de traballo: 4 sesións de dúas horas

5.Calendario: 10, 13, 17 e 19 de abril

6.Contido das sesións:

 • Sesión 1: Introdución e montaxe 1

 • Sesión 2: Montaxe 2 e actividades didácticas 1

 • Sesión 3: Outros levitadores e actividades didácticas 2

 • Sesión 4: Hologramas DIY

7. Docente: Impartido por Asier Marzo Pérez, profesor de Estatística, Informática e  Matemáticas,  Linguaxes e Sistemas Informáticos  na  Universidade Pública de Navarra. A investigación de Asier Marzo céntrase en utilizar o son e a luz para manipular a materia. Para esta tarefa a informática é unha ferramenta imprescindible. O seu traballo aparece en varios programas de televisión así como en numerosos blogues de tecnoloxía e ciencia ( xataka,  microsiervos, I  fucking  love  science). O obxectivo principal é facer a súa investigación, dispositivos e software accesibles de forma gratuíta para todos.

Requisitos da formación:

--Coñecementos en soldadura.

--Coñemecementos en programación co Arduino IDE.

 

Inscrición en FProfe co código da actividade.

G2002073 Levitación ultrasónica e hologramas acústicos
G2002073 Levitación ultrasónica e hologramas acústicos

G2002130 Intelixencia artificial na escola. Conceptos básicos

Summary: 

Nova formación sobre Intelixencia Artificial en formato MOOC.
Gallego

AI Basics for Schools é un MOOC onde os docentes exploran o potencial e as limitacións da IA ​​e descubren como pode permitirlles implementar novas formas de ensinar e aprender a aula. Esta formación ofrece aos profesores a oportunidade de adquirir unha comprensión básica sobre a IA e como integrar os recursos de IA no seu ensino co obxectivo de mellorar a experiencia de aprendizaxe dos estudantes.

A través deste curso de tres módulos, os participantes observarán os elementos básicos da IA, aprenderán a definir a IA, verán as formas en que a IA xa se usa na nosa vida cotiá e explorarán as oportunidades e os retos da IA ​​para ensinar e aprender. 

Tamén explorarán recursos para apoiar a aprendizaxe dos estudantes e, ao mesmo tempo, permítenlles usar creativamente a IA para axudar aos demais e resolver problemas. Descubrirán actividades relacionadas coa IA que se poden implementar facilmente en diferentes contornos de aprendizaxe: totalmente en liña, híbrido / combinado e unha aula distante fisicamente. Finalmente examinarán cuestións éticas detrás da intelixencia artificial e aprenderán a axudar aos seus estudantes a desbloquear o potencial da IA.

O Curso masivo en rede AI Basics for Schools está promovido pola Codeweek e a European Schoolnet Academy sendo unha actividade do plan de Formación 2020-2021 en Galicia. 

Os pasos a seguir para certificar as 15 horas son os seguintes.

 1. Atoparás a  actividade en Fprofe, o código da actividade é “G2002130  Intelixencia artificial na escola. Conceptos básicos ” https://www.edu.xunta.es/fprofe/. As prazas están limitadas a 25 e cubriranse por orde rigurosa orde de inscrición. Deberás confirmar a túa participación no prazo indicado no correo.

 2. Inscríbite tamén na plataforma da EUN https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:CodeWeek+AI+2021/about. Se non tes un usuario podes iniciar o rexistro nela e crealo.

 3. Na ligazón anterior podes atopar toda a información para coñecela: Obxectivos, contidos, coordinadores, moderadores, etc.. 

 4. O curso ten 3 módulos, iníciase o 8 de marzo e remata o 7 de abril, o tempo estimado de adicación en cada módulo é de 5 horas.

  1. Módulo 1: Que é a IA? - abre o 03/03/2021

  2. Módulo 2: IA en educación - abre o 15/03/2021

  3. Módulo 3: Beneficios e retos da IA: ábrese o 22/03/2021

 5. No módulo atoparás información sobre o tema específico, vídeos e materiales  complementarios, espazos de intercambio, actividades e un pequeno cuestionario.

 6. O final do curso terás que deseñar unha pequena proposta didáctica para a túa aula para incluir e aplicar todo o aprendido no MOOC. Esta proposta será coavaliada entre pares sendo revisada por otros dous compañeiros do curso. Lembra que o idioma de comunicación é o inglés.

 7. O superar o MOOC na EUN recibirás o seu certificado dixital, para obter o certificado correspondente a administración galega tes que remitir o da EUN por correo a cafi.aulanova1@edu.xunta.gal. Data de recepción de certificados 15 de abril do 2021.

 8. Podes seguir toda a info do curso nas redes sociais: Twitter, grupo de Facebook e Instagram

 9. Coñece o traballo doutros docentes europeos e conecta con eles e explora o contido da web da Codeweek https://codeweek.eu/

AI
G2002130 Intelixencia artificial na escola. Conceptos básicos

Actividades de Aula Nova

Summary: 

Resumo de actividades de Aula Nova
Gallego

Dende Aula Nova organizamos o plan formativo STEM/STEAM en 5 liñas de traballo, en cada unha destas liñas específicas poderás atopar actividades para ir avanzando. Este é o resumo onde aparecen os códigos de cada unha delas. 

1.AulaNova Lab é a liña enfocada as metodoloxías que permitan o desenvolvemento de proxectos de aula poderás atopar 3 cursos:

 • G2002071 Laboratorio de ideas e prototipos con Design thinking

 • G2002076 Proxectos áxiles con SCRUM 

 • G2002070 Gamificando en matemáticas

2.AulaNova Divulga consta dunha actividade composta por varias charlas en formato videoconferencia para estar ó dia na tecnoloxía e o mundo #maker.

 • G2002077 Tecnoloxía e creación maker

3.AulaNova Investiga quere impulsar a investigación docente para implementala nas aulas. Podes formarte en cursos específicos sobre a levitación ultrasónica, ferramentas e recursos para a educación #STEM e aprender facendo coa proposta de Xuvenciencia.

 • G2002073 Levitación ultrasónica e hologramas acústicos

 • G2002069 Ferramentas e recursos para mellorar a educación STEM en diversas áreas

 • G2002078 Xuvenciencia. Aprender facendo

 • G2002068 Prototipado con E-téxtiles

4.AulaNova Programa. Nesta liña a programación, nas suas múltiples variantes,  é o fío condutor. Podes escoller aprender a programar en linguaxe Python, empregar simuladores robóticos para control dos autómatas, sacarlle partido á placa Microbit ou empregar a programación analóxica sen dispositivos.

 • G2002074 Programar en Phyton

 • G2002072 Laboratorio robótico

 • G2002075 Programar sen usar o ordenador

 • G2001128 Microbit. Programación con MakeCode e proxectos STEAM

5.AulaNova no espazo. A fase rexional do proxecto Cansat é o eixo desta formación para coordinadores de equipos en centros galegos. Esta formación dividida en varias sesións dará soporte ao traballo desenvolto nas misións espaciais.

 • G2002127 Cansat. De Galicia ao espazo

Para poder participar busca o código en FProfe, revisa as condicións formativas e logo inscríbete. Pasarás un proceso seletivo condicionado polos requisitos do curso e poderás experimentar a formación en primeira persoa. Todas as formación se realización por videoconferencia empregando Webex, algunhas das formacións levan kits de traballo asociados que serán enviados aos centros docentes.

 

actividades formativas
Actividades formaticas AulaNova

Próxima apertura curso en rede do TDAH desde o ámbito educativo

Summary: 

G2001026 - Curso en rede de tratamento do TDAH desde o ámbito educativo
Gallego

Referencia: G2001026

Centro de formación e recursos: CAFI

Temporalización: 27/10 - 28/11

Data límite de inscrición: 18/10/2020

Lugar: Na Rede (Platega)

Prazas:  200

Horas totais: 20

Destinatarios/as: Todas as ensinanzas

Obxetivos:

1.Tratamento do TDAH desde o ámbito educativo

Contidos:

1.Aspectos clínicos do TDAH.

2.Manexo na aula.

3.Dificultades de lectura e escritura no TDAH.

4.Prevención de accidentes comúns e Protocolo de Consenso sobre TDAH na infancia e adolescencia nos ámbitos educativo e sanitario.

G2001026

Cursos na Rede con prazas vacantes

Summary: 

Se estás pensando en facer formación en liña, esta é a túa oportunidade!
Gallego
Cursos na Rede con prazas vacantes

G2001028 Debuxo técnico con LibreCAD

Summary: 

O curso “Debuxo técnico con libreCAD” vai dirixido principalmente a profesorado de ensino secundario, formación profesional e artes plásticas e deseño que utilice o debuxo técnico na súa práctica docente, como contido principal ou parcial das materias impartidas.Emprega un programa de software open source como é o LibreCAD, adecuado para o seu uso nos centros educativos. O curso desenvólvese de forma non presencial a través da plataforma Moodle.
Gallego

Os contidos do curso están divididos en 7 módulos:

Módulo 0: Presentación e actividades iniciais. Faremos a presentación á comunidade de aprendizaxe e familiarizaremonos co espazo da aula virtual, consultando a información xeral sobre cursos Platega.

Módulo 1: Software. Instalaremos o programa LibreCAD no ordenador e familiarizarémonos coa súa interfaz. Analizaremos a utilidade do debuxo por ordenador na práctica profesional.

Módulo 2 Ferramentas de debuxo. Aprenderemos a utilizar as principais ferramentas de debuxo de LibreCAD.

Módulo 3: Ferramentas de modificación. Aprenderemos a utilizar as ferramentas de modificación de obxectos, e a aplicalas na elaboración de debuxos, así como na elaboración de deseños propios.

Módulo 4: Xestión de capas e bloques. Realizaremos debuxos complexos, organizados en capas. Aprenderemos definir e xestionar bloques e aplicaremos sombreados ao debuxo. Crearemos un glosario de ferramentas e unha base de datos cos deseños do módulo 3.

Módulo 5: Cotas, textos e trazado. Aprenderemos a realizar a cotación dun debuxo, introducir textos e configurar os parámetros de impresión.

Módulo 6: Proxecto final. Utilizaremos os coñecementos adquiridos para a elaboración dunha proposta de exercicio de CAD para realizar co alumnado. Crearemos unha base de datos cos exercicios.

Os seus obxectivos son familiarizarse coa aprendizaxe do debuxo técnico asistido por ordenador (CAD) para a súa aplicación na docencia e a realización de exercicios destinados ao alumnado

Curso Libre CAD
Curso Libre CAD

G2001087 EU Code Week Deep Dive MOOC 2020

Summary: 

O Centro Autonómico de Formación e Innovación de Galicia ( CAFI) incorpora á súa oferta formativa o curso "EU  Code Week  Deep  Dive  Mooc 2020". Dita formación en rede  está dirixida a todo o persoal docente galego de todos os niveis educativos interesado en coñecer e aplicar a programación nas súas aulas.
Gallego

O persoal docente interesado deberá matricularse na actividade ofertada polo CAFI e enviaráselle información con todos os pasos a seguir. Deseguido, poderán matricularse na plataforma en rede de European Schoolnet  Academy, seguir o desenvolvemento proposto, superar os 5 módulos que o integran e deseñar unha actividade para a Semana do Código.

O prazo final para completar todas as actividades remata o 30 de outubro de 2020, ás 23:59 CET. A participación no cuestionario contará un 5% na nota final e non é un requisito para recibir o certificado do curso. A actividade da Semana do Código da UE rexistrada, xunto coas revisións por pares, representará o 95% da nota final. A nota global de aprobación é do 95%.

Ao finalizar o MOOC recibirán un certificado validado pola Comisión Europea, emitido pola  EUN e a Universidade de Urbino. Unha vez contrastada a superación do MOOC na devandita plataforma, emitirase dende o CAFI unha certificación oficial da administración galega, recoñeccendo 25 horas de formación.

Para ter máis información, consulte a ficha do curso adxunta ou en Fprofe.

Deep Dive MOOC
Deep Dive MOOC

File: 

Guía do protocolo covid para o inicio do curso escolar 2020/21

Summary: 

Volvamos á escola con #sentidiño. Protexámonos a nós mesmos e aos que nos rodean.
Gallego

Xúntase a Guía do protocolo covid para o inicio do curso escolar 2020/21

Asemade, pódese acceder á información completa nesta ligazón

Data: 

10/09/2020

Tema: