Gallego

O CAFI deséxavos felices festas

Summary: 

O CAFI deséxavos felices festas
Gallego
O CAFI deséxavos felices festas
O CAFI deséxavos felices festas

S2103008 Enfoque CLIL na aula de EPVA

Summary: 

Esta actividade ofrecerá novas propostas, recursos e ideas para desenvolver e integrar a metodoloxía CLIL na aula de Educación Plástica Visual e Artística.
Gallego

A actividade S2103008 Enfoque CLIL na aula de EPVA terá lugar co seguinte horario no Centro Autonómico de Formación e Innovación, en Santiago de Compostela:

Días 17 e 24 de febreiro de 16.30 a 19.30 e o día 10 de marzo de 16.30 a 18.30.

A relatora deste curso será Sabela Arias Castro, profesora de secundaria, viñetista e artista gráfica. Para ter máis información sobre o seu percorrido pódese consultar  a seguinte ligazón: sabelaarias.com/gl

Os obxectivos a acadar serán os seguintes:

1.Deseñar unha proposta didáctica segundo o enfoque CLIL.

2.Analizar e seleccionar as estratexias e recursos adaptados ao contexto da aula EPVA.

3.Achegar propostas para dar atención ás necesidades específicas do alumnado.

E os contidos a desenvolver durante a formación indícanse a continuación:

1.Fundamentos do ensino CLIL.

2.Programación, secuenciación e avaliación na aula de Educación Plástica Visual e Artística.

3.Análise e emprego dos recursos dixitais para a aula CLIL de EPVA.

4.Medidas de atención á diversidade. Estratexias de andamiaxe e DUA para alumnado con NEAE.

 

 

Enfoque CLIL EPVA

Preparación das probas de certificación das EEOOII - Francés e inglés

Summary: 

Preparación das probas de certificación das EEOOII - Francés e inglés
Gallego

Se ata o momento estiveches sen tempo para preparar as probas de certificación das EEOOII, tes a oportunidade de facelo agora. Dependendo do idioma no que esteas interesado/a (inglés ou francés), podes atopar as distintas datas e horarios para cada un dos idiomas e dos niveis ofertados en Santiago de Compostela.

As sesións estarán adicadas á práctica da tipoloxía de tarefas das probas de certificación dos distintos niveis (B1, B2, C1 e C2 en inglés, así como B2 e C1 en francés) administradas polas EE.OO.II. Esta práctica terá como obxectivo a mellora da competencia lingüística nas destrezas de comprensión, produción, co-produción e mediación orais e escritas.

Horarios

S2103016 TIC TAC na aula de inglés

Summary: 

Curso para profesorado de inglés de primaria, secundaria e EOI
Gallego

Imparten: Isabel Blanco Pumar (CEIP Plurilingüe de Maceda) e Esther Martínez Rivas (EOI Cedeira)

Datas e horarios:

Venres, 26 de novembro de 16:30 a 19:30h
Mércores, 1 de decembro de 17:00 a 20:00h
Venres, 3 de decembro de 16:30 a 19:30h
Venres, 10 de decembro de 16:30 a 19:30h

TIC TAC na aula de inglés

O2103005 Creating learning opportunities with young learners

Summary: 

Creating learning opportunities with young learners
Gallego

Código do curso: O2103005 

Título: Creating learning opportunities with young learners

Modalidade: presencial

Horas presenciais: 12

Horas non presenciais: 0

Horas totais: 12

Prazas: 15

Temporalización e horario:  21 de outubro; 4,18 de novembro e 2 de decembro en horario de 17:30 a 20:30 no CFR de Ourense.

Destinatarios:  

 • Mestres. Educación infantil
 • Mestres. Educación Primaria
 • Mestres. Lingua estranxeira: Inglés

 Observacións: Hai que ter un nivel B2 de inglés.

Obxectivos: 

 1. Analizar distintas contornas de aprendizaxe cun enfoque CLIL en educación infantil e primaria.
 2. Favorecer a comunicación a través da conversa, da dramatización, da música, do xogo e do traballo en equipo.
 3. Enriquecer as boas prácticas xa asentadas introducindo recursos novos cun enfoque CLIL.

Contidos:

 1. Estratexias comunicativas eficaces a través da dramatización, da música e do xogo.
 2. Metodoloxías activas cun enfoque CLIL.
 3. Boas prácticas na aula CLIL.

Relatora: Silvia Iglesias González

Asesora responsable da actividade: Carmen Calleja Lameiras (ccallejalameiras@edu.xuntal.gal)

Curso O2103005

O2101015 Estratexias de aprendizaxe nas linguas estranxeiras para o alumnado con NEAE

Summary: 

Estratexias de aprendizaxe nas linguas estranxeiras para o alumnado con NEAE
Gallego

Código do curso: O2101015

Título: Estratexias de aprendizaxe nas linguas estranxeiras para o alumnado con NEAE 

Modalidade: presencial no CFR de Ourense

Horas presenciais: 15

Horas non presenciais: 0

Horas totais: 15

Prazas: 20

Temporalización e horario:  20, 27 de outubro; 3, 10 e 17 de novembro en horario de 17:00 a 20:00 no CFR de Ourense.

Destinatarios:  

 • Bacharelato
 • Educación infantil
 • Educación primaria
 • Educación secundaria obrigatoria
 • Educación secundaria para persoas adultas
 • Ensinanzas de idiomas

Obxectivos: 

 1. Revisar o marco lexislativo e os protocolos de atención á diversidade.
 2. Avaliar e comparar diversas estratexias de diferenciación curricular.
 3. Planificar experiencias na aula bilingüe para mellorar a competencia comunicativa do alumnado con NEAE.

Contidos:

 1. Intervención educativa recomendada nos diferentes tipos de NEAE.
 2. Estratexias de diferenciación curricular no ensino das linguas estranxeiras: contidos, metodoloxía e avaliación.
 3. Planificación de secuencias didácticas tomando como referencia o marco do Deseño Universal de Aprendizaxe.
 4. Experiencias inclusivas nas aulas de idiomas.

Relator: David González Gándara

Asesora responsable da actividade: Carmen Calleja Lameiras (ccallejalameiras@edu.xuntal.gal)

Curso O2101015

S2101079 - Estratexias de aprendizaxe nas linguas estranxeiras para o alumnado con NEAE

Summary: 

Este curso busca aportar, por unha banda, estratexias de diferenciación curricular no ensino das linguas estranxeiras atendendo aos contidos, á metodoloxía e á avaliación. Por outra banda, esta actividade axudará na planificación de secuencias didácticas tomando como referencia o marco do Deseño Universal de Aprendizaxe (DUA) e fomentará as experiencias inclusivas nas aulas de idiomas.
Gallego

O curso "Estratexias de aprendizaxe nas linguas estranxeiras para o alumnado con NEAE" (S2101079) desenvolverase durante catro xoves, cunha duración de 15 horas distribuídas do seguinte modo:

28 de outubro - en horario de 16.30 a 20.30

4 de novembro - en horario de 16.30 a 20.30

11 de novembro - en horario de 16.30 a 20.30

18 de novembro - en horario de 16.30 a 19.30

O relator da actividade será David González Gándara.

O lugar de celebración será no Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI).

Cartel

G2103002 Dynamisation des classes de français

Summary: 

O curso leva por título "Dynamisation des classes de français" e busca a combinación de variados recursos para dinamizar as clases de francés, a partir de propostas relacionadas co xogo, a aula invertida, os textos literarios e xornalísticos, así como o teatro e a simulación global, sen esquecer a concepción de materiais para un mesmo grupo con distintos niveis. 
Gallego

O prazo de inscrición estará aberto ata o día 20 de outubro en Fprofe no código G2103002. 

A actividade desenvolverase no Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI) en Santiago de Compostela os días 27 de novembro e 4 de decembro, en horario de 9.00 a 14.00. 

Pódese consultar ou descargar o programa en Fprofe no código previamente indicado.

Dynamisation des classes de français

Cursos CALC

Summary: 

Apertura dun novo curso CALC de nivel C2.
Gallego

Ábrese o prazo para a inscrición nun novo curso CALC de nivel C2. Para acceder a este curso é necesario posuír o certificado/título que xustifique o nivel de lingua C1, segundo a escala de niveis do MCERL (A1-A2-B1-B2-C1-C2). As persoas que non posúen esta titulación poden inscribirse para facer a Proba de Nivel.

O prazo de inscrición neste curso remata o 23 de setembro de 2021.

 

Máis información sobre os cursos CALC: https://www.edu.xunta.gal/centros/cfrcoruna/aulavirtual/course/view.php?id=759

Cursos CALC
Cursos CALC

G2101081 - O ensino semipresencial de linguas e mediación nas escolas oficiais de idiomas

Summary: 

O ensino semipresencial de linguas e mediación nas escolas oficiais de idiomas
Gallego

Nesta actividade de formación, o profesorado das EEOOII poderá coñecer e utilizar diferentes recursos e dispositivos, dinámicas e metodoloxías para optimizar o ensino semipresencial de idiomas dirixido a persoas adultas nas escolas oficiais de idiomas. Por unha banda, aprenderá a monitorizar a aprendizaxe do alumnado, crear unha aula virtual, dinamizar os foros de interacción e promover actividades de carácter grupal e colaborativo que axuden a formar axentes sociais autónomos/as. Por outra banda, empregarase a observación, a innovación e a retroalimentación como complementos activos no proceso de revisión, corrección e avaliación de actividades lingüísticas.

Este curso terá unha serie de sesións presenciais (tres delas en Santiago de Compostela e dúas delas mediante videoconferencia), así como unha parte de traballo individual para os/as participantes. Para máis información pódese consultar o cartel da actividade, así como o código G2101081 en Fprofe.

Ensino semipresencial