Gallego

O CAFI deséxavos felices festas

Summary: 

O CAFI deséxavos felices festas
Gallego
O CAFI deséxavos felices festas
O CAFI deséxavos felices festas

Lanzamento dun novo MOOC “Games in Schools” organizado por la European Schoolnet Academy.

Summary: 

Queres explorar formas de ensinanzas lúdicas e innovadoras que emocionen aos teus estudantes? Únete ao #GIS2023MOOC que comeza o 17/04 e obtén exemplos concretos de cómo facelo! https://bit.ly/GISMOOC23
Gallego

O curso explorará diferentes formas de incluír a aprendizaxe baseada en xogos e a gamificación na aula para promover a aprendizaxe activa, mellorar a participación dos estudantes e facilitar a adquisición e retención de coñecementos. Os participantes aprenderán como introducir a dinámica dos xogos na súa práctica docente xeral e desenvolver plans de leccións específicos por materia que utilicen a gamificación da maneira máis efectiva desde o punto de vista pedagóxico.

 

 

miniatura mooc

G2201140 Unlocking the Power of AI

Gallego

Actividade de 16 horas en LINGUA INGLESA da EUROPEAN SCOOLNET

Datas: 13 de marzo a 19 de abril

Inscripción a través de FPROFE co Código G2201140 e na páxina da EUROPEAN SCOOLNET do link seguinte:

Link de inscripción e de máis información: https://bit.ly/UnlockingAI_MOOC

 

Unlocking the Power of AI

Xornadas galegas de linguas estranxeiras

Summary: 

Aberto o prazo de inscrición para asistir ás Xornadas galegas de linguas estranxeiras.
Gallego

As Xornadas galegas de linguas estranxeiras celebraranse o sábado 25 de marzo de 2023 no Pazo de Congresos de Santiago de Compostela.
Para poder participar é necesario formalizar a inscrición na plataforma FPROFE (referencia G2202131)

Xornadas galegas de linguas estranxeiras
Xornadas galegas de linguas estranxeiras

DELF (B2) e DALF (C1) Alianza Francesa

Summary: 

Oferta das probas realizadas pola Alianza Francesa para a adquisición do nivel B2 (DELF) e do nivel C1 (DALF)
Gallego

No mes de xuño terán lugar as probas da Alianza Francesa co obxectivo de que o profesorado galego poida acreditar as súas competencias nesta lingua e certificar os seguintes niveis:

O DALF, Diplôme approfondi de langue française (Diploma avanzado de Lingua francesa),  é a certificación oficial internacional expedida polo Ministerio de Educación Nacional de Francia, para acreditar as competencias en francés dos/as candidatos/as estranxeiros/as.

O DELF, Diplôme d’études en langue française (Diploma de Estudos en Lingua Francesa), é a certificación oficial internacional expedida polo Ministerio de Educación Nacional de Francia, para acreditar as competencias en francés dos/as candidatos/as estranxeiros/as.

As probas celebraranse na EGAP (Escola Galega de Administración Pública), en Santiago de Compostela os días 1 de xuño e 5 de xuño, durante a mañá.

Para ter máis información ao respecto, pódese remitir un correo ao enderezo electrónico cafi.linguasestranxeiras1@edu.xunta.gal

Delf Dalf

G2214003 TICE et interculturalité dans nos cours de FLE

Summary: 

Este curso vai dirixido ao profesorado de lingua francesa dos distintos corpos (primaria, secundaria e EOI) que estea interesado en actualizar a súa competencia lingüística e mellorar as destrezas comunicativas do seu alumnado a través de actividades interculturais e recursos variados.
Gallego

Obxectivos

1.Desenvolver as estratexias didácticas para a mellora das destrezas comunicativas na lingua francesa do alumnado.

2.Facilitarlle ao profesorado especialista a práctica do francés para a súa actualización.

3.Achegarse á cultura francófona a través de actividades interculturais variadas.

 

Contidos

1.Estratexias e recursos didácticos e dixitais para fomentar a motivación e a autoaprendizaxe.

2.Actualización nos usos oral e escrito en lingua francesa.

3.Achegamento á interculturalidade.

 

Observación

O curso terá lugar os mércores pola tarde no CAFI, en Santiago de Compostela, modalidade presencial. É necesario ter un nivel B1, posto que a actividade está dirixida a profesorado cun nivel B2.

Interculturalité

Observa_Acción

Summary: 

Programa de formación “Observa_Acción: Desenvolvemento competencial desde a observación e o intercambio entre iguais”, durante os cursos escolares 2022/23 e 2023/24, que se levará a cabo a nivel autonómico, nacional e internacional
Gallego

O programa Observa_Acción terá unha duración de dous cursos académicos e desenvolverase en catro fases (dúas en cada ano lectivo)

1. Observa_Acción. Fase Intracentros (Comparte) entre docentes do mesmo centro educativo.

2. Observa_Acción. Fase Intercentros (Acolle) dirixida a equipos de docentes de varios centros de todo o ámbito da comunidade autónoma de Galicia.

3. Observa_Acción. Fase Estatal (Conecta)  colaboración entre diferentes comunidades autónomas adheridas ao plan

4. Observa_Acción. Fase Europea (Internacionaliza)   experiencia de Observa_Acción visitando un centro educativo dun dos países socios europeos.

Os obxectivos que se perseguen con este programa son os seguintes:

• Experimentar novas vías de formación do profesorado e favorecer a innovación educativa nos centros educativos de Galicia, e colaborar con centros doutras comunidades autónomas e/ou países de ámbito europeo.

• Facilitar ao profesorado e aos membros do equipo directivo dun mesmo claustro a posibilidade de observar de forma directa metodoloxías nos procesos de ensino-aprendizaxe, xeitos de relación e comunicación, ou vías de xestión dos recursos propios e alleos.

• Fomentar o traballo en equipo de grupos de profesores/as, establecendo así vías de comunicación para o intercambio de boas prácticas, a reflexión e a formación metodolóxica

• Favorecer a internacionalización dos centros educativos, ofrecendo a posibilidade de levar a cabo proxectos con outras Comunidades Autónomas e/ou países

• Aplicar e revisar protocolos de observación de práctica docente e potenciar accións metodolóxicas innovadoras para a mellora dos procesos de aprendizaxe do alumnado.

Ligazón á convocatoria: Observa_Acción

Observa_Acción
Observa_Acción

Cursos CALC

Summary: 

Cursos de actualización lingüística e comunicativa en idioma inglés na EOI de Santiago, sección do Sar e sección de Ribeira.
Gallego

Os Cursos de Actualización Lingüística e Comunicativa do Profesorado (CALC) están orientados ao desenvolvemento das destrezas orais e da competencia comunicativa nunha lingua estranxeira, co fin de que o profesorado participante consiga a capacidade expresiva necesaria para poder impartir as súas aulas baixo estas premisas. Por este motivo, os CALC están dirixidos, preferentemente, ao profesorado de centros plurilingües e seccións bilingües que debe dar a súa materia en lingua estranxeira, pero pode matricularse calquera profesor que desexe acreditarse para impartir áreas, materias ou módulos non lingüísticos nunha segunda lingua.

Estes cursos teñen como obxectivo a preparación do profesorado para a superación das probas de certificación das EEOOII, en inglés. As persoas asistentes recibirán un certificado polas 60  horas de formación recibidas, pero non a a acreditación de nivel lingüístico, para iso deben superar as probas oportunas.

Unha vez seleccionado, o profesorado deberá acreditar que posúe o nivel de competencia anterior para ser admitido no curso, de acordo co anexo da Orde do 18 de febreiro de 2011, de acreditación de idiomas. O profesorado que conte con coñecementos previos pero non cunha certificación que o acredite, pode realizar unha proba de nivel previamente no CAFI ou CFR correspondente (pendente de confirmación da data), para a que deberá inscribirse a través da aplicación www.edu.xunta.gal/fprofe.

O prazo de inscrición en Fprofe está aberto ata o día 30 de novembro.

 

cursos CALC

Cursos de idiomas para o profesorado

Summary: 

Inscrición en diversas actividades relacionadas coa formación do profesorado en linguas estranxeiras.
Gallego

Está aberto o prazo para a inscrición nas seguintes actividades:

  • C2201032 - Introdución ao árabe. A1-1        
  • C2201033 - Árabe. Nivel A1.2
  • C2201034 - Inglés nivel B2
  • C2201035 - Inglés nivel C1
  • C2201036 - Inglés nivel C1
  • C2201037 - Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC) en Inglés no nivel B2
  • C2201038 - Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC) en Inglés no nivel C1
  • C2201039 - Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC) en Inglés no nivel C1
  • C2202006 - Proba de nivel para participar en cursos CALC     

Consulta nas fichas das actividades prazos de inscrición, lugares de celebración e datas.

Máis información sobre este tipo de cursos:

https://www.edu.xunta.gal/centros/cfrcoruna/aulavirtual/course/view.php?id=759

Para máis información sobre o proceso de inscrición nas actividades consulta esta ligazón:

https://www.edu.xunta.gal/centros/cfrcoruna/aulavirtual/course/view.php?id=1968#section-7

 

Cursos Calc 2022/2023
Cursos Calc 2022/2023

G2202019 (grao 7, B2) G2202017 (grao 10, C1) Trinity College. GESE

Summary: 

As probas de Trinity College GESE (Graded Examination in Spoken English) están dirixidas ao profesorado que desexe acreditar o seu nivel en inglés, para os niveis B2 (grao 7) e C1 (grao 10).
Gallego

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades ten interese en facilitarlle ao profesorado, preferentemente vinculado aos programas plurilingües e centros bilingües, a posibilidade de certificar o seu nivel de inglés a través dun sistema de acreditación externa. Para tal efecto, co obxecto de avaliar o nivel desta lingua, a Consellería dará a oportunidade de presentarse aos seguintes exames desenvoltos por Trinity College:

G2202019  Trinity College GESE grao 7.Nivel B2 
G2202017  Trinity College. GESE grao 10. Nivel C1 

Estas probas desenvolveranse de xeito presencial, en Santiago de Compostela, con probabilidade na EGAP, Escola Galega de Administración Pública, a través de videoconferencia. 

Para ter máis información sobre o desenvolvemento da proba, pódese remitir correo a cafi.linguasestranxeiras1@edu.xunta.gal

 

 

Trinity GESE