Educación dixital

Gallego

P1601016 As tecnoloxías da aprendizaxe e o coñecemento como ferramenta educativa

Gallego
Data: 
13/02/2017 - 17/03/2017
Lugar: 
CFR de Pontevedra
Horario: 
18:00 - 21:00
Sección: 
Áreas-CAFI: 

P1602026 - Introdución ao manexo da impresora León 3D

Resumo: 
1.Coñecer e manexar e axustar a impresora León 3D. Dominar as posibilidades do deseño e a impresión 3D no entorno educativo. Explorar as posibilidades de innovación educativa no ámbito STEM
Gallego
 
 

Data de inicio: 14/05/2017

Data de fin: 20/06/2017

CFR de Pontevedra

8h

Aula virtual

.

Convocatoria de premio de innovación educativa “Desafíos STEM: programación, robótica e impresión 3D” para centros públicos

Resumo: 
Poderán presentar solicitudes aqueles centros docentes públicos de ensino non universitario que impartan ensinanzas de educación secundaria obrigatoria ou bacharelato.
Gallego

 

Poderán presentar solicitudes aqueles centros docentes públicos de ensino non universitario que impartan ensinanzas de educación secundaria obrigatoria ou bacharelato.

Cada centro presentará ata un máximo de 6 equipos. Os equipos estarán configurados por un mínimo de 3 alumnos/as e un máximo de 6; deberán pertencer ao mesmo nivel educativo e estarán titorizados por un docente que pode ser o mesmo para todos os equipos. Procurarase que exista paridade de xénero na elección do alumnado participante.

Cada equipo presentará un proxecto STEM elaborado enteiramente polo alumnado coa dotación que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria realizou aos centros públicos de ensino non universitario no curso 2016/17, segundo as seguintes características:

  • Equipamento de robótica educativa
  • Placas de Comunicación  e Programación
  • Equipo de Impresión 3D

Categorías de participación

  • Categoría STEM junior (iniciación), para proxectos sinxelos realizados por alumnado de iniciación. Aconsellado para 1º, 2º, 3º da ESO, FP Básica ou PMAR.
  • Categoría STEM senior (afondamento), para proxectos máis complexos. Aconsellado para alumnado de 4º ESO e 1º bacharelato.

E ademais, en cada categoría, cada proxecto poderá presentarse aos seguintes “Desafíos”:

  • Desafío Robots: proxecto no que nun escenario un ou varios robots realizan determinadas accións ou tarefas encamiñadas a dar solución a unha situación que teña aplicación na realidade da vida diaria, da industria etc.
  • Desafío Programación: proxecto tecnolóxico que de solución a unha necesidade concreta onde se utilicen linguaxes de programación tipo Scratch .
  • Desafío Impresión 3D: proxecto tecnolóxico onde se utilice unha impresora 3D para o deseño e construción de todas ou parte das pezas da maqueta que represente ao proxecto.

Cada proxecto debe presentarse a unha única categoría e un, varios ou todos os desafíos que se propoñen.

Premios:

Haberá 6 premios, un por cada desafío e categoría de 2.000 euros cada un para o centro docente do equipo gañador.  Cada centro poderá recibir un só premio.

O alumnado dos equipos gañadores recibirá un premio ou unha distinción e poderán participar nun evento onde amosen os seus traballos.

O docente titor de cada equipo gañador recibirá da consellería unha certificación como 1º premio de innovación educativa cunha equivalencia de 20 horas de formación permanente do profesorado.

  • O prazo para presentar proxectos será antes do 21 de abril de 2017.
  • Amplíase o prazo para presentar proxectos ata o 31 de maio de 2017.

Máis información detallada da documentación a presentar para participar, no arquivo anexo da convocatoria.

Resolución do 13 de marzo de 2017

Anexo da solicitude (odt)

Anexo da solicitude (doc)

 

 

 

Desafio STEM

G1602003 - escolaTAC: Infantil e Primaria

Resumo: 
O sábado 25 de marzo terá lugar na Escola Galega de Administración Pública (EGAP) en Santiago de Compostela o evento escolaTAC (Infantil e Primaria) G1602003.
Esta actividade formativa é un lugar onde aprender non só sobre tecnoloxía senón tamén sobre formas novidosas da súa introdución e uso nas aulas, concepto coñecido como TAC (tecnoloxías da aprendizaxe e coñecemento), a partir do uso metodolóxico das tecnoloxías.
Gallego

PROGRAMA:

09:45 – 10:00 - Primeiro control por código de barras
10:00 - 10:30 - Inauguracion e presentación do Obradoiro final
10:30 - 12:00 - 1º Obradoiro
12:30 - 14:00 - 2º Obradoiro
14:00 Segundo control por código de barras
16:00 Terceiro control por código de barras
16:00 - 17:30 3º Obradoiro
17:30 - 19:00 4º Obradoiro
19:00 - 20:00 Obradoiro final
20:00 Cuarto control por código de barras

OBRADOIROS:

1.- Robótica interactiva na docencia
Temática: Robótica / Codificación
Impartido por Francsco Bellas

2.- Animación en cinco minutos
Temática: Stop Motion /Animación
Impartido por Rafael Sánchez Agustino

3.- A conquista do espazo a través das tablets
Temática: Creatividade / ABP
Impartido por Xurxo Cobelas Sobrino

4.- AGUEIRO: un exemplo práctico de traballo por proxectos nun entorno dixital
Temática: Portafolios educativo - Avaliación en TIC - Traballo por proxectos
Impartido por Juan Menéndez Rocha

5.- Viaxe ao mundo da Realidade Virtual: Retos, exposicións e storytelling
Temática: Realidade Virtual
Impartido por Begoña Codesal Patiño

6.- Bricomanía EducAPPtiva
Temática: Ludificación
Impartido por Abraham Alonso Ayala

7.- Xeolocalización na aula
Temática: Xeolocalización
Impartido por Fran Casal Fernández

8.- DiversiTAC: Xogamos coa tecnoloxía como apoio na diversidade
Temática: Atención á diversidade
Impartido por Felo Couto Escanciano

Obradoiro final: GAMIFICANDO A APRENDIZAXE - A motivación inicial da ABP
como clave para disfrutar a aprendizaxe
Temática: Ludificación / Realidade Aumentada / ABP
Impartido por Raúl Diego

Para calquera consulta: antonvicente@edu.xunta.es

F1602012: Introdución ao manexo do kit de Arduino e Raspberry Pi

Gallego
Resumo: 
Curso presencial sobre os Kits de ARDUINO e RASPBERRY PI que chegaron este curso aos centros educativos

Data de comenzo: 31 de xaneiro de 2017

Data de finalización: 21 de febreiro de 2017

Lugar de celebración: CFR de Ferrol

Número de horas totais: 12 h

Enlace a FPROFE:

Enlace Aula Virtual: https://www.edu.xunta.gal/centros/cfrferrol/aulavirtual2/course/view.php?id=999

Data: 
31/01/2017 - 21/02/2017
Lugar: 
CFR de Ferrol
Horario: 
18:00 a 21:00
Sección: 

F1602013: Introdución ao manexo do kit de Arduino e Raspberry Pi

Gallego

Data de comenzo: 20 de febreiro de 2017

Data de finalización: 8 de marzo de 2017

Lugar de celebración: CFR de Ferrol

Número de horas totais: 12 h

Enlace a FPROFE:

Enlace Aula Virtual: https://www.edu.xunta.gal/centros/cfrferrol/aulavirtual2/course/view.php?id=999

Data: 
20/02/2017 - 08/03/2017
Sección: 

F1602012: Introdución ao manexo do kit de Arduino e Raspberry Pi

Resumo: 
Curso presencial sobre os Kits de ARDUINO e RASPBERRY PI que chegaron este curso a os centros educativos
Gallego

Referencia: F1602012 Temporalización: 31/01/2017 - 21/02/2017

Data límite de inscrición en fprofe: Por solicitude ao CFR de Ferrol dende o centro educativo

Lugar de celebración: CFR de Ferrol Horas: 12 (de 18:00 a 21:00 horas)

Obxectivos

1. Coñecer e manexar con soltura o kit de Arduino e Raspberry Pi

2.Dominar os distintos enfoques metodolóxicos e actividades de aula que os kits permiten

3.Coñecer actividades que tiren partido das posibilidades conxuntas dos equipos, así coma a súa vinculación co kit de Robótica e a impresora 3D (se ha houber). Explorar as posibilidades de innovación educativa no ámbito STEM

Contidos

1.Hardware incluido nos kits Arduino UNO e Raspberry Pi

2.Montaxe, manexo e programación dos kits e das placas

3.Utilización dos kits na aula e montaxes experimentais, así coma cotiás (enfoque maker, domótica, accesibilidade,...)

4.Metodoloxía e innovación desde a robótica e a programación.

 

 

Foto
F1602012: Introdución ao manexo do kit de Arduino e Raspberry Pi

As tecnoloxías da aprendizaxe e o coñecemento como ferramenta educativa

Resumo: 
L1601015 As tecnoloxías da aprendizaxe e o coñecemento como ferramenta educativa
Competencias profesionais. Competente en TIC - Dispositivos. Competente en TIC - Software.
Gallego

Referencia: L1601015
Centro de formación y recursos: Lugo
Temporalización:  do 15/03/2017  ao  26/04/2017
Lugar: CFR de Lugo
Plazas:  20
Horas: 20


Obxectivos

1.Empregar diferentes aplicacións e/ou dispositivos para buscar, filtrar información, organizar os contidos e comunicalos con ferramentas simples ao tempo que configura o PLE.

2.Deseñar actividades simples de aula coas que o alumnado faga uso dos dispositivos das que se dispón tanto na aula coma no centro.

3.Modificar a configuracion básica dos dispositivos e as ferramentas para as necesidades do traballo docente e de aula.

Contidos

1.Os dispositivos: descargar, instalar aplicacións e poñelos a punto para o traballo de aula.

2.A busca de información: navegadores, repositorios, outras fontes de información.

3.Uso de licencias creative commons e respecto da identidade do autor.

4.Aplicacións para organizar os contidos e o coñecemento: documentos compartidos, drive, liñas de tempo, mapas conceptuais, carteis....


Asesor responsable da actividade

Asesor:  JOSÉ MANUEL LÓPEZ CASTRO       nolinho@edu.xunta.es


Documentación:

https://www.edu.xunta.gal/centros/cfrlugo/aulavirtual2/course/view.php?id=741

TAC
TAC

Páginas