Educación dixital

Gallego

G1701074 Consumo e finanzas na aula

Resumo: 
Últimas prazas libres para o curso G1701074 - Consumo e finanzas na aula. Plan Proxecta Inscricións ata o vindeiro 31 de xaneiro.
Gallego

Título:

Consumo e finanzas na aula. Plan Proxecta

Forma de participación:

En rede

Modalidade:

Curso

Competencias profesionais:

Interlocutor/a e referente - Xestión e promoción de valores e convivencia, compromiso persoal e ético.

Especialista na súa materia - Xestión do coñecemento existente.

 

Referencia: G1701074
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  05/02/2018  -  16/03/2018
Data límite de inscrición: 31/01/2018
Lugar: na Rede
Prazas:  50

Horas totais

  • Horas presenciais: 0
  • Horas non presenciais: 30
Corpos e especialidades:

Todos os corpos

Criterios de selección:

Os criterios xerais do plan anual de formación. Prioridade para coordinadores e participantes en programas do plan PROXECTA.

Obxectivos

1.Analizar os servizos financeiros básicos desde a perspectiva do consumo.

2.Proporcionarlle ao profesorado ferramentas para o fomento do consumo responsable dos servizos financeiros básicos.

3.Proporcionarlle ao profesorado as ferramentas necesarias para a aplicación práctica dos contidos na aula e na vida diaria do alumnado.

Contidos

1.Servizos financeiros básicos.

2.Finanzas na Rede.

3.Elaboración de orzamentos domésticos responsables.

4.Resolución de conflitos en materia de finanzas.

5.Aplicación práctica na aula.

Asesor responsable da actividade:

JESÚS A. GARCÍA RAÑALES

Enderezo Electrónico:  jesusagr@edu.xunta.es

Consumo e finanzas na aula
Consumo e finanzas na aula

G1701074 - Consumo e finanzas na aula. Plan Proxecta

Resumo: 
Últimas prazas libres para o curso G1701074 - Consumo e finanzas na aula. Inscricións ata o vindeiro 31 de xaneiro.
Undefined

Título: Consumo e finanzas na aula. Plan Proxecta

Forma de participación: En rede

Modalidade: Curso

Competencias profesionais:

Interlocutor/a e referente - Xestión e promoción de valores e convivencia, compromiso persoal e ético.

Especialista na súa materia - Xestión do coñecemento existente.

Referencia: G1701074
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  05/02/2018  -  16/03/2018
Data límite de inscrición: 31/01/2018
Lugar: na Rede
Prazas:  50

Horas totais:

  • Horas presenciais: 0
  • Horas non presenciais: 30
 

Corpos e especialidades

 

  • Todos os corpos

Criterios de selección

  • Os criterios xerais do plan anual de formación.

Obxectivos

1.Analizar os servizos financeiros básicos desde a perspectiva do consumo.

2.Proporcionarlle ao profesorado ferramentas para o fomento do consumo responsable dos servizos financeiros básicos.

3.Proporcionarlle ao profesorado as ferramentas necesarias para a aplicación práctica dos contidos na aula e na vida diaria do alumnado.

Contidos

1.Servizos financeiros básicos.

2.Finanzas na Rede.

3.Elaboración de orzamentos domésticos responsables.

4.Resolución de conflitos en materia de finanzas.

5.Aplicación práctica na aula.

Asesor responsable:

Jesús A. García Rañales 

jesusagr@edu.xunta.es

Materiais didácticos con software libre en Linux. Ampliación do prazo de matrícula

Resumo: 
Ampliado o prazo de matrícula ata o 15 de febreiro de 2018.
Gallego

G1701028 - Materiais didácticos con software libre en Linux

Forma de participación: Na Rede

Competencias profesionais:

Competente en TIC - Software.

Investigador/a e innovador/a - Investigación formativa. TAC e Alfin.

Referencia: G1701028
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  2º trimestre, curso académico 2017/2018
Data límite de inscrición: 15/02/2018
Lugar: Na Rede

Prazas:  50

Horas totais:

Horas presenciais: 0
Horas non presenciais: 50
 

Destinatarios: Todas as ensinanzas

 Corpos e especialidades

Criterios de selección: Os criterios xerais do plan anual de formación

Obxectivos

1. Instalar e manexar unha distribución GNU/Linux a nivel usuario.

2. Coñecer as posibilidades de uso e os beneficios da aplicación do software libre no sistema educativo.

3. Deseñar materiais didácticos para utilizar na aula usando software libre.

Contidos

1. Software libre e sistemas GNU-Linux

   1.1.Instalación dun Sistema Operativo libre

   1.2.Busca e instalación de novos programas

2. Alternativas libres aos programas e aplicativos de uso xeral

   2.1.Formatos estándar e interoperabilidade

   2.2.Ferramentas para o deseño e tratamento de imaxes

   2.3.Edición de audio e vídeo

3. Creación e difusión de materiais educativos

 

Asesor responsable da actividade: GARCÍA RAÑALES, JESÚS ANTONIO

Enderezo Electrónico:  jesusagr@edu.xunta.es

Linux
Linux

G1701040 - Actividades con Geogebra para as clases de secundaria

Gallego

G1701040 - Actividades con Geogebra para as clases de secundaria

Forma de participación: Na Rede

Modalidade: Curso

Competencias profesionais:

Competente en TIC - Software.

Educador/a guía no proceso ensino-aprendizaxe - Xestión dos espazos, recursos e materiais de aprendizaxe.

Referencia: G1701040

Centro de formación e recursos: CAFI

Temporalización:  05/03/2018  -  06/05/2018

Data límite de inscrición: 15/12/2017

Prazas:  100

Horas: 40 (non presenciais)

Destinatarios:

511019 - Catedráticos de ensino secundario. Tecnoloxía

511056 - Catedráticos de ensino secundario. Informática de BUP

511006 - Catedráticos de ensino secundario. Matemáticas

511007 - Catedráticos de ensino secundario. Física e química

511009 - Catedráticos de ensino secundario. Debuxo

511107 - Catedráticos de ensino secundario. Informática

590019 - Profesores de ensino secundario. Tecnoloxía

590006 - Profesores de ensino secundario. Matemáticas

590007 - Profesores de ensino secundario. Física e química

590009 - Profesores de ensino secundario. Debuxo

590107 - Profesores de ensino secundario. Informática

 

Criterios de selección

1.- Profesorado de ensino secundario.

2.- Os criterios xerais do Plan de Formación.

Obxectivos

1. Propiciar o coñecemento e utilización de GeoGebra para o desenvolvemento de diversos temas na ESO.

2. Elaborar figuras para o seu uso nas explicacións do profesorado e/ou para a súa utilización ou construción directa polo alumnado.

3. Facilitar recursos didácticos xa elaborados susceptibles de utilización directa na aula.

Contidos:

1.Descrición do programa GeoGebra.

   1.1.A web de Geogebra. O almacén GeoGebra Tube.

   1.2.Contas de usuario.

   1.3.Funcións a cachos.

2.Contidos para 1º ESO.

   2.1.Rectas e ángulos.

   2.2.Polígonos e triángulos.

   2.3.División dun segmento.

   2.4.Corpos xeométricos.

3.Contidos para 2º ESO.

   3.1.Relacións de semellanza en 2D.

   3.2.Homotecia 3D Ortoedro.

   3.3.Triángulos semellantes.

   3.4.Posicións relativas de dúas circunferencias.

   3.5.Homotecia 3D prisma.

4.Contidos para 3º ESO.

   4.1.Frisos e mosaicos.

   4.2.Despexar en fórmulas.

   4.3.Sistemas de ecuacións lineais.

   4.4.Un problema de movementos.

   4.5.Lugares xeométricos.

5.Contidos para 4º ESO.

   5.1.Estudo inicial dunha función. Transformacións elementais.

   5.2.A función de proporcionalidade inversa.

   5.3.Ecuación da recta que pasa por dous puntos.

   5.4.Funcións a cachos.

   5.5.Razóns e funcións trigonométricas.

   5.6.Baldosas alxébricas en 3D.

Curso: Actividades con Geogebra para as clases de secundaria
Actividades con Geogebra para as clases de secundaria

Materiais didácticos con software libre en Linux

Resumo: 
Actividade formativa do Plan Anual 2017-18
Gallego

G1701028 - Materiais didácticos con software libre en Linux

Forma de participación: Na Rede

Competencias profesionais:

Competente en TIC - Software.

Investigador/a e innovador/a - Investigación formativa. TAC e Alfin.

Referencia: G1701028
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  2º trimestre, curso académico 2017/2018
Data límite de inscrición: 15/12/2017
Lugar: Na Rede
Prazas:  50

Horas totais:

Horas presenciais: 0
Horas non presenciais: 50
 

Destinatarios: Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

Criterios de selección: Os criterios xerais do plan anual de formación

Obxectivos

1. Instalar e manexar unha distribución GNU/Linux a nivel usuario.

2. Coñecer as posibilidades de uso e os beneficios da aplicación do software libre no sistema educativo.

3. Deseñar materiais didácticos para utilizar na aula usando software libre.

Contidos

1. Software libre e sistemas GNU-Linux

   1.1.Instalación dun Sistema Operativo libre

   1.2.Busca e instalación de novos programas

2. Alternativas libres aos programas e aplicativos de uso xeral

   2.1.Formatos estándar e interoperabilidade

   2.2.Ferramentas para o deseño e tratamento de imaxes

   2.3.Edición de audio e vídeo

3. Creación e difusión de materiais educativos

 

Asesor responsable da actividade: GARCÍA RAÑALES, JESÚS ANTONIO

Enderezo Electrónico:  jesusagr@edu.xunta.es

Curso Materiais didácticos con software libre en Linux
Materiais didácticos con software libre en Linux

G1701076 Traballando coa publicidade na aula. Plan Proxecta

Resumo: 
Curso na Rede (1º trimestre)
Gallego

Queres aprender sobre a publicidade, a súa historia, linguaxes, estratexias e estereotipos? Gustaríache coñecer as súas posibles aplicacións pedagóxicas? 

Invitámoste daquela a inscribirte na nova edición deste curso na rede, que se desenvolverá entre o 17 de outubro e o 5 de decembro, cunha duración de 32 horas. 

Data de comezo: 17/10/2017

Data de finalización: 05/12/2017

Curso na RedePlatega2

Número de horas totais: 32

Ligazón a FPROFEhttps://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=79964

 

Publicidade na aula
Publicidade na aula
Ficheiro: 

S1701058 Deseño de proxectos baseados na impresión 3D

Resumo: 
Curso presencial para desenvolver proxectos avanzados de impresión 3D
Gallego

O curso S1701058 está dirixido preferentemente a profesores de ensino secundario de Tecnoloxía e Debuxo. É preciso ter coñecementos previos de impresión 3d para participar nel. Terá 6 sesións presenciais de 3 horas de duración cada unha e desenvolverase na aula 10 do Centro Autonómico de Formación e Innovación de Santiago. No arquivo pode consultar o programa completo.

Ao finalizar a formación presencial os docentes, apoiándose nos contidos traballados ao longo das sesións,  serán capaces de facer unha proposta práctica mediante un proxecto de implantación da impresión 3D na súa aula e materia que logo se compartirá coa comunidade educativa.

Ten máis información do curso en Fprofe premendo no seguinte ligazón.

S1701058
Deseño de proxectos baseados na impresión 3D
Ficheiro: 

S1701072 Robótica e programación nas aulas de secundaria

Resumo: 
Ampliado o prazo para inscribirse no curso "Robótica e programación nas aulas de secundaria"
Gallego

Segunda edición da actividade de formación do profesorado.

Ampliada ata o 9 de outubro a inscrición no curso presencial S1701072 “Robótica e programación nas aulas de secundaria”, dirixido ao profesorado de tecnoloxía, matemáticas, física e química, bioloxía e xeoloxía e debuxo.

Este curso pretende: profundizar na programación do kit de robótica cos que foron dotados os centros de primaria e secundaria o curso 2016-17, empregar a metodoloxía por proxectos e explorar as posibilidades de innovación educativa no ámbito STEM.

 

Os datos do curso son:

Data de comezo: 24 outubro 2017

Data de finalización: 28 novembro 2017

Horas: 20 (15 presenciais e 5 na Rede)

Prazas: 25

Inscrición: ata o 9 de outubro 2017

Lugar de celebración: CAFI, Lamas de Abade, Santiago de Compostela

Ligazón á ficha en Fprofe: https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=78796

Ficheiro: 

P1601016 As tecnoloxías da aprendizaxe e o coñecemento como ferramenta educativa

Gallego
Data: 
13/02/2017 - 17/03/2017
Lugar: 
CFR de Pontevedra
Horario: 
18:00 - 21:00
Sección: 
Áreas-CAFI: 

Páginas