Educación dixital

Gallego

G1701040 - Actividades con Geogebra para as clases de secundaria

Gallego

G1701040 - Actividades con Geogebra para as clases de secundaria

Forma de participación: Na Rede

Modalidade: Curso

Competencias profesionais:

Competente en TIC - Software.

Educador/a guía no proceso ensino-aprendizaxe - Xestión dos espazos, recursos e materiais de aprendizaxe.

Referencia: G1701040

Centro de formación e recursos: CAFI

Temporalización:  05/03/2018  -  06/05/2018

Data límite de inscrición: 15/12/2017

Prazas:  100

Horas: 40 (non presenciais)

Destinatarios:

511019 - Catedráticos de ensino secundario. Tecnoloxía

511056 - Catedráticos de ensino secundario. Informática de BUP

511006 - Catedráticos de ensino secundario. Matemáticas

511007 - Catedráticos de ensino secundario. Física e química

511009 - Catedráticos de ensino secundario. Debuxo

511107 - Catedráticos de ensino secundario. Informática

590019 - Profesores de ensino secundario. Tecnoloxía

590006 - Profesores de ensino secundario. Matemáticas

590007 - Profesores de ensino secundario. Física e química

590009 - Profesores de ensino secundario. Debuxo

590107 - Profesores de ensino secundario. Informática

 

Criterios de selección

1.- Profesorado de ensino secundario.

2.- Os criterios xerais do Plan de Formación.

Obxectivos

1. Propiciar o coñecemento e utilización de GeoGebra para o desenvolvemento de diversos temas na ESO.

2. Elaborar figuras para o seu uso nas explicacións do profesorado e/ou para a súa utilización ou construción directa polo alumnado.

3. Facilitar recursos didácticos xa elaborados susceptibles de utilización directa na aula.

Contidos:

1.Descrición do programa GeoGebra.

   1.1.A web de Geogebra. O almacén GeoGebra Tube.

   1.2.Contas de usuario.

   1.3.Funcións a cachos.

2.Contidos para 1º ESO.

   2.1.Rectas e ángulos.

   2.2.Polígonos e triángulos.

   2.3.División dun segmento.

   2.4.Corpos xeométricos.

3.Contidos para 2º ESO.

   3.1.Relacións de semellanza en 2D.

   3.2.Homotecia 3D Ortoedro.

   3.3.Triángulos semellantes.

   3.4.Posicións relativas de dúas circunferencias.

   3.5.Homotecia 3D prisma.

4.Contidos para 3º ESO.

   4.1.Frisos e mosaicos.

   4.2.Despexar en fórmulas.

   4.3.Sistemas de ecuacións lineais.

   4.4.Un problema de movementos.

   4.5.Lugares xeométricos.

5.Contidos para 4º ESO.

   5.1.Estudo inicial dunha función. Transformacións elementais.

   5.2.A función de proporcionalidade inversa.

   5.3.Ecuación da recta que pasa por dous puntos.

   5.4.Funcións a cachos.

   5.5.Razóns e funcións trigonométricas.

   5.6.Baldosas alxébricas en 3D.

Curso: Actividades con Geogebra para as clases de secundaria
Actividades con Geogebra para as clases de secundaria

Materiais didácticos con software libre en Linux

Resumo: 
Actividade formativa do Plan Anual 2017-18
Gallego

G1701028 - Materiais didácticos con software libre en Linux

Forma de participación: Na Rede

Competencias profesionais:

Competente en TIC - Software.

Investigador/a e innovador/a - Investigación formativa. TAC e Alfin.

Referencia: G1701028
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  2º trimestre, curso académico 2017/2018
Data límite de inscrición: 15/12/2017
Lugar: Na Rede
Prazas:  50

Horas totais:

Horas presenciais: 0
Horas non presenciais: 50
 

Destinatarios: Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

Criterios de selección: Os criterios xerais do plan anual de formación

Obxectivos

1. Instalar e manexar unha distribución GNU/Linux a nivel usuario.

2. Coñecer as posibilidades de uso e os beneficios da aplicación do software libre no sistema educativo.

3. Deseñar materiais didácticos para utilizar na aula usando software libre.

Contidos

1. Software libre e sistemas GNU-Linux

   1.1.Instalación dun Sistema Operativo libre

   1.2.Busca e instalación de novos programas

2. Alternativas libres aos programas e aplicativos de uso xeral

   2.1.Formatos estándar e interoperabilidade

   2.2.Ferramentas para o deseño e tratamento de imaxes

   2.3.Edición de audio e vídeo

3. Creación e difusión de materiais educativos

 

Asesor responsable da actividade: GARCÍA RAÑALES, JESÚS ANTONIO

Enderezo Electrónico:  jesusagr@edu.xunta.es

Curso Materiais didácticos con software libre en Linux
Materiais didácticos con software libre en Linux

G1701076 Traballando coa publicidade na aula. Plan Proxecta

Resumo: 
Curso na Rede (1º trimestre)
Gallego

Queres aprender sobre a publicidade, a súa historia, linguaxes, estratexias e estereotipos? Gustaríache coñecer as súas posibles aplicacións pedagóxicas? 

Invitámoste daquela a inscribirte na nova edición deste curso na rede, que se desenvolverá entre o 17 de outubro e o 5 de decembro, cunha duración de 32 horas. 

Data de comezo: 17/10/2017

Data de finalización: 05/12/2017

Curso na RedePlatega2

Número de horas totais: 32

Ligazón a FPROFEhttps://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=79964

 

Publicidade na aula
Publicidade na aula
Ficheiro: 

S1701058 Deseño de proxectos baseados na impresión 3D

Resumo: 
Curso presencial para desenvolver proxectos avanzados de impresión 3D
Gallego

O curso S1701058 está dirixido preferentemente a profesores de ensino secundario de Tecnoloxía e Debuxo. É preciso ter coñecementos previos de impresión 3d para participar nel. Terá 6 sesións presenciais de 3 horas de duración cada unha e desenvolverase na aula 10 do Centro Autonómico de Formación e Innovación de Santiago. No arquivo pode consultar o programa completo.

Ao finalizar a formación presencial os docentes, apoiándose nos contidos traballados ao longo das sesións,  serán capaces de facer unha proposta práctica mediante un proxecto de implantación da impresión 3D na súa aula e materia que logo se compartirá coa comunidade educativa.

Ten máis información do curso en Fprofe premendo no seguinte ligazón.

S1701058
Deseño de proxectos baseados na impresión 3D
Ficheiro: 

S1701072 Robótica e programación nas aulas de secundaria

Resumo: 
Ampliado o prazo para inscribirse no curso "Robótica e programación nas aulas de secundaria"
Gallego

Segunda edición da actividade de formación do profesorado.

Ampliada ata o 9 de outubro a inscrición no curso presencial S1701072 “Robótica e programación nas aulas de secundaria”, dirixido ao profesorado de tecnoloxía, matemáticas, física e química, bioloxía e xeoloxía e debuxo.

Este curso pretende: profundizar na programación do kit de robótica cos que foron dotados os centros de primaria e secundaria o curso 2016-17, empregar a metodoloxía por proxectos e explorar as posibilidades de innovación educativa no ámbito STEM.

 

Os datos do curso son:

Data de comezo: 24 outubro 2017

Data de finalización: 28 novembro 2017

Horas: 20 (15 presenciais e 5 na Rede)

Prazas: 25

Inscrición: ata o 9 de outubro 2017

Lugar de celebración: CAFI, Lamas de Abade, Santiago de Compostela

Ligazón á ficha en Fprofe: https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=78796

Ficheiro: 

P1601016 As tecnoloxías da aprendizaxe e o coñecemento como ferramenta educativa

Gallego
Data: 
13/02/2017 - 17/03/2017
Lugar: 
CFR de Pontevedra
Horario: 
18:00 - 21:00
Sección: 
Áreas-CAFI: 

P1602026 - Introdución ao manexo da impresora León 3D

Resumo: 
1.Coñecer e manexar e axustar a impresora León 3D. Dominar as posibilidades do deseño e a impresión 3D no entorno educativo. Explorar as posibilidades de innovación educativa no ámbito STEM
Gallego
 
 

Data de inicio: 14/05/2017

Data de fin: 20/06/2017

CFR de Pontevedra

8h

Aula virtual

.

Convocatoria de premio de innovación educativa “Desafíos STEM: programación, robótica e impresión 3D” para centros públicos

Resumo: 
Poderán presentar solicitudes aqueles centros docentes públicos de ensino non universitario que impartan ensinanzas de educación secundaria obrigatoria ou bacharelato.
Gallego

 

Poderán presentar solicitudes aqueles centros docentes públicos de ensino non universitario que impartan ensinanzas de educación secundaria obrigatoria ou bacharelato.

Cada centro presentará ata un máximo de 6 equipos. Os equipos estarán configurados por un mínimo de 3 alumnos/as e un máximo de 6; deberán pertencer ao mesmo nivel educativo e estarán titorizados por un docente que pode ser o mesmo para todos os equipos. Procurarase que exista paridade de xénero na elección do alumnado participante.

Cada equipo presentará un proxecto STEM elaborado enteiramente polo alumnado coa dotación que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria realizou aos centros públicos de ensino non universitario no curso 2016/17, segundo as seguintes características:

  • Equipamento de robótica educativa
  • Placas de Comunicación  e Programación
  • Equipo de Impresión 3D

Categorías de participación

  • Categoría STEM junior (iniciación), para proxectos sinxelos realizados por alumnado de iniciación. Aconsellado para 1º, 2º, 3º da ESO, FP Básica ou PMAR.
  • Categoría STEM senior (afondamento), para proxectos máis complexos. Aconsellado para alumnado de 4º ESO e 1º bacharelato.

E ademais, en cada categoría, cada proxecto poderá presentarse aos seguintes “Desafíos”:

  • Desafío Robots: proxecto no que nun escenario un ou varios robots realizan determinadas accións ou tarefas encamiñadas a dar solución a unha situación que teña aplicación na realidade da vida diaria, da industria etc.
  • Desafío Programación: proxecto tecnolóxico que de solución a unha necesidade concreta onde se utilicen linguaxes de programación tipo Scratch .
  • Desafío Impresión 3D: proxecto tecnolóxico onde se utilice unha impresora 3D para o deseño e construción de todas ou parte das pezas da maqueta que represente ao proxecto.

Cada proxecto debe presentarse a unha única categoría e un, varios ou todos os desafíos que se propoñen.

Premios:

Haberá 6 premios, un por cada desafío e categoría de 2.000 euros cada un para o centro docente do equipo gañador.  Cada centro poderá recibir un só premio.

O alumnado dos equipos gañadores recibirá un premio ou unha distinción e poderán participar nun evento onde amosen os seus traballos.

O docente titor de cada equipo gañador recibirá da consellería unha certificación como 1º premio de innovación educativa cunha equivalencia de 20 horas de formación permanente do profesorado.

  • O prazo para presentar proxectos será antes do 21 de abril de 2017.
  • Amplíase o prazo para presentar proxectos ata o 31 de maio de 2017.

Máis información detallada da documentación a presentar para participar, no arquivo anexo da convocatoria.

Resolución do 13 de marzo de 2017

Anexo da solicitude (odt)

Anexo da solicitude (doc)

 

 

 

Desafio STEM

G1602003 - escolaTAC: Infantil e Primaria

Resumo: 
O sábado 25 de marzo terá lugar na Escola Galega de Administración Pública (EGAP) en Santiago de Compostela o evento escolaTAC (Infantil e Primaria) G1602003.
Esta actividade formativa é un lugar onde aprender non só sobre tecnoloxía senón tamén sobre formas novidosas da súa introdución e uso nas aulas, concepto coñecido como TAC (tecnoloxías da aprendizaxe e coñecemento), a partir do uso metodolóxico das tecnoloxías.
Gallego

PROGRAMA:

09:45 – 10:00 - Primeiro control por código de barras
10:00 - 10:30 - Inauguracion e presentación do Obradoiro final
10:30 - 12:00 - 1º Obradoiro
12:30 - 14:00 - 2º Obradoiro
14:00 Segundo control por código de barras
16:00 Terceiro control por código de barras
16:00 - 17:30 3º Obradoiro
17:30 - 19:00 4º Obradoiro
19:00 - 20:00 Obradoiro final
20:00 Cuarto control por código de barras

OBRADOIROS:

1.- Robótica interactiva na docencia
Temática: Robótica / Codificación
Impartido por Francsco Bellas

2.- Animación en cinco minutos
Temática: Stop Motion /Animación
Impartido por Rafael Sánchez Agustino

3.- A conquista do espazo a través das tablets
Temática: Creatividade / ABP
Impartido por Xurxo Cobelas Sobrino

4.- AGUEIRO: un exemplo práctico de traballo por proxectos nun entorno dixital
Temática: Portafolios educativo - Avaliación en TIC - Traballo por proxectos
Impartido por Juan Menéndez Rocha

5.- Viaxe ao mundo da Realidade Virtual: Retos, exposicións e storytelling
Temática: Realidade Virtual
Impartido por Begoña Codesal Patiño

6.- Bricomanía EducAPPtiva
Temática: Ludificación
Impartido por Abraham Alonso Ayala

7.- Xeolocalización na aula
Temática: Xeolocalización
Impartido por Fran Casal Fernández

8.- DiversiTAC: Xogamos coa tecnoloxía como apoio na diversidade
Temática: Atención á diversidade
Impartido por Felo Couto Escanciano

Obradoiro final: GAMIFICANDO A APRENDIZAXE - A motivación inicial da ABP
como clave para disfrutar a aprendizaxe
Temática: Ludificación / Realidade Aumentada / ABP
Impartido por Raúl Diego

Para calquera consulta: antonvicente@edu.xunta.es

Páginas