Gallego

O CAFI deséxavos felices festas

Summary: 
O CAFI deséxavos felices festas
Gallego
O CAFI deséxavos felices festas
O CAFI deséxavos felices festas

Felicitación de Nadal 2018

Summary: 
O CAFI deséxavos unhas felices festas!
Gallego
Felicitación de Nadal 2018
Felicitación de Nadal 2018

G1701021 - As ferramentas TIC para o ritmo e a psicomotricidade

Summary: 
Últimos días para inscribirse no curso "As ferramentas TIC para o ritmo e a psicomotricidade". Este curso está dirixido a profesorado de Educación Musical e Educación Física.
Gallego

Este domingo 25 de febreiro remata o prazo de inscrición para o curso "As ferramentas TIC para o ritmo e a psicomotricidade". Este curso está dirixido a profesorado de Educación Musical e Educación Física.

Obxectivos:

1.Coñecer e integrar as principais ferramentas TIC na aula de educación física ou musical.
2.Transmitir e comunicar a información en distintos soportes.
3.Coñecer e fomentar as boas prácticas de integración e dinamización TIC nas áreas de educación física e musical.

Horas: 30 horas.

Modalidade: Na Rede, en PLATEGA.

Datas: Do luns 12 de marzo ata o 29 de abril de 2018.

As ferramentas TIC para o ritmo e a psicomotricidade (imaxe)
As ferramentas TIC para o ritmo e a psicomotricidade

S1702011 Eu pago meus impostos, e ti? A importancia da conciencia fiscal

Summary: 
Trátase dun curso presencial dirixido a todo o profesorado e terá lugar no CAFI os días 15 e 22 de novembro.
Gallego

Obxectivos:

1.Identificar os distintos bens e servizos públicos e coñecer o seu valor económico e repercusión social.

2.Recoñecer as diferentes fontes de financiamento dos bens e servizos públicos, especialmente as fontes fiscais.

3.Interiorizar as actitudes de respecto polo que é público e, polo tanto, financiado co esforzo de todos e utilizado en beneficio común.

Data de comezo: 15 de novembro

Data de finalización: 22 de novembro

Lugar de celebración: CAFI Aula 1.11

Número de horas totais: 8 horas

Enlace a fprofe: https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=78765

Pago de impostos
Pago de impostos

Técnicas de instrumentación con orquestra escolar

Summary: 
Ampliada a inscrición no curso na Rede G1701025 - "Técnicas de instrumentación con orquestra escolar", dirixido a profesorado de música (Primaria, ESO, bacharelato).
Gallego

Ampliada ata o 1 de outubro a inscrición no curso na Rede G1701025 - "Técnicas de instrumentación con orquestra escolar", dirixido a profesorado de música (Primaria, ESO, Bacharelato).

Este curso pretende axudar ao profesorado na utilización da orquestra escolar mediante a elaboración e edición de arranxos musicais e outros recursos (improvisación, contos musicais, contos mimables...) dirixidos á aprendizaxe do maior número de contidos a través da práctica instrumental e vocal.

Os datos do curso son os seguintes:

 • Data de comezo: 16 de outubro
 • Data de finalización: 27 de novembro
 • Horas: 30 horas
 • Prazas: 50
 • Inscrición: Ata o 1 de outubro en Fprofe
 • Plataforma de celebración: Platega2

 

 

Instrumentación con orquestra escolar
Instrumentación con orquestra escolar

S1601063 As danzas populares e tradicionais como recurso para o traballo das competencias clave

Summary: 
Curso presencial destinado a mestres e profesores de Ensinanza Primaria e Secundaria de Música e Educación física que terá lugar a partir do vindeiro 17 de outubro.
Gallego

Datas: 17,19, 24, 26 de outubro e 2, 7 e 9 de novembro

Lugar de Celebración: CEP de Ventín. Ames

Horario: 18 a 21h.

Enlace a fprofe: https://www.edu.xunta.es/fprofe/detalleActividade.do?DIALOG-EVENT-consultar&clave=S1601063

Horas totais da actividade: 21          

Obxectivos:

1.Proporcionar ao profesorado recursos didácticos e materiais que lle permitan un traballo interdisciplinar e globalizador partindo da execución de danzas e bailes populares como centro de interese.

2.Desenvolver as capacidades do profesorado na práctica corporal a través da realización de danzas e bailes populares, facilitando o traballo por competencias.

3.Traballar a educación en valores a través da danza considerando a súa incidencia na valoración do traballo de grupo, do traballo dos demais, de respecto ao espazo dos outros.

Contidos:

1.A danza popular na escola: danzas do mundo e danza tradicional no ámbito educativo.

2.Posta en valor da danza na escola como recurso didáctico transversal e como medio de desenvolvemento das competencias.

3.Metodoloxía de aprendizaxe de ensino de bailes e danzas.

S1601063 As danzas populares
S1601063 As danzas populares

Xornadas de intercambio de experiencias vinculadas a actividades de formación en centros

Summary: 
Prazas dispoñibles! Podedes facer a inscrición en FPROFE Mércores 28 e xoves 29 de setembro | EGAP (Santiago de Compostela)
Gallego

S1601015 Educación auditiva, compresión e improvisación. Metodoloxía IEM

Summary: 
Curso destinado a profesores de Ensinanzas de réxime especial de música, catedráticos e profesores de música e artes escénicas
Gallego

Data de comezo: 5 de setembro

Data de finalización: 9 de setembro

Lugar de celebración: CMUS. Santiago de Compostela

Número de horas totais: 30 h

Enlace a fprofe:https://www.edu.xunta.es/fprofe/detalleActividade.do?DIALOG-EVENT-consultar&clave=S1601015

Obxectivos:

1. Comprender as claves da metodoloxía IEM.

2. Aprender a seleccionar materiais musicais para o desenvolvemento de unidades didácticas.

3. Desenvolver unidades didácticas que traballen todos os elementos da música: forma, ritmo, harmonía, melodía e textura.

Contidos:

1. A linguaxe musical no currículo do ensino elemental e profesional.

   1.1. Desenvolvemento de unidades didácticas elaboradas a partir de cancións e melodías procedentes da música clásica, folclórica, e popular, de acordo coas súas achegas harmónicas, rítmicas, melódicas e formais.

2. Análise de cancións e melodías.

3. Improvisación rítmica e desenvolvemento de exercicios.

4. Comprensión harmónica dende os inicios.

5. Improvisación melódica e desenvolvemento de exercicios.

   5.1. Creación de motivos.

   5.2. Creación de melodías.

6. A audición consciente como ferramenta transversal: ritmo, melodía, harmonía e forma.

7. Recursos didácticos na aula de linguaxe musical.

8. Exposición de unidades didácticas elaboradas para linguaxe musical.

Educación auditiva
Educación auditiva

S1603002 Composición musical para a imaxe

Summary: 
Curso dirixido ao profesorado de corpo de música e artes escénicas e profesorado de ensino secundario e primario.
Gallego

Data de comezo: 5 de setembro

Data de finalización: 8 de setembro

Lugar de celebración: CMUS de Santiago

Número de horas totais: 16h

Enlace a fprofe: https://www.edu.xunta.es/fprofe/detalleActividade.do?DIALOG-EVENT-consultar&clave=S1603002

Obxectivos:
- Conseguir do alumnado unha destreza ou familiaridade co relato audiovisual na maioría da súas facetas, interesándose pro novos materiais musicais.
- Aprender a determinar de forma musical a natureza específica do relato para aplicar de xeito consecuente a concepción musical precisa en cada momento.
- Conseguir facer válido o aforismo" Un bo compositor de cine non é o que mellor música compón senón o que mellor cine fai con ela".
Contidos:
- Aproximacións estilística da música aplicadas a imaxe.
- Papel da música  aplicada á imaxe e as súas consecuencias formais.
- Revisión dos instrumentos musicais da tradición occidental e doutras culturas, as súas características físicas, acústicas e musicais, as súas posibilidades tímbricas e expresivas ademais do uso e deseño de instrumentos virtuais.
- Técnicas de organización para a composición sobre proxectos e a súa ulterior produción e captación.
- Planificación de procesos de produción sonora e achegamento ás distintas técnicas e procesos de captación, gravación, creación, manipulación e difusión de material sonoro e musical.

composición musical
composición musical

Formación aberta na Rede: "O currículo na aula"

Summary: 
O próximo 22 de abril de 2016 dará comezo unha formación aberta na Rede: “O currículo na aula". Esta actividade virtual permitirá ofertar aos docentes da nosa comunidade un modo aberto e flexible de formación sen límite de prazas. Prazo de inscrición: Ata o 21 de abril de 2016.
Gallego

O próximo 22 de abril de 2016 dará comezo unha formación aberta na Rede: “O currículo na aula". Trátase dunha actividade coas seguintes características:

 • Lévase a cabo de forma virtual na Rede, a través de Platega2.

 • Está conformada por unha serie de materiais que desenvolven os contidos, foros de participación e comunicación entre os participantes e tarefas con entrega libre e voluntaria.

 • Está aberta a calquera docente de centros dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

 • Ao tratarse dunha formación en aberto non ten asociado recoñecemento de horas de formación.

 

Permite ofertar aos docentes da nosa comunidade un modo aberto e flexible de formación sen límite de prazas.

Podes automatricularte en Platega2 ata o 21 de abril na seguinte ligazón: https://www.edu.xunta.es/platega2/course/view.php?id=209.  Introduce os teus datos de conta corporativa e a palabra "platega" como chave de matriculación.

A fase de formación comezará o 22 de abril e rematará o 20 maio. Estará conformada por 4 módulos:

 • Currículo e aproximación á programación

 • Rúbricas e mínimos esixibles

 • Perfil de competencia.

 • Tarefas integradas.

O prazo de inscrición xa rematou, pero hai posibilidade de visualizar os contidos do curso como convidados.

 

 

 

 

 

Formación Aberta na Rede: O currículo na aula
Formación Aberta na Rede: O currículo na aula