Gallego

O CAFI deséxavos felices festas

Summary: 
O CAFI deséxavos felices festas
Gallego
O CAFI deséxavos felices festas
O CAFI deséxavos felices festas

C1703007: III Encontros de intercambio de experiencias educativas. Compartindo boas prácticas

Summary: 
Desenvolveranse no CFR da Coruña, salón de actos da UNED os días 25 e 26 de abril e o 2 de maio.
Gallego

III Encontros de intercambio de experiencias educativas. Compartindo boas prácticas

Competencias profesionais:

Educador/a guía no proceso ensino-aprendizaxe - Didácticas específicas, metodoloxías, TAC e Afín.

Investigador/a e innovador/a - Realización e execución de propostas.

Forma de participación: Presencial

Modalidade: Encontros

Referencia: C1703007
Centro de formación e recursos: A Coruña
Temporalización:  25/04/2018  -  02/05/2018
Data límite de inscrición: 16/04/2018
Lugar: CFR A Coruña
Prazas:  200

Horas totais

Horas presenciais: 12
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios: Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

511 - Catedráticos de ensino secundario
590 - Profesores de ensino secundario
591 - Profesores técnicos de formación profesional
592 - Profesores de escolas oficiais de idiomas
593 - Catedráticos de música e artes escénicas
594 - Profesores de música e artes escénicas
595 - Profesores de artes plásticas e deseño
596 - Mestres de taller de artes plásticas e deseño
597 - Mestres

Criterios de selección:Os criterios xerais do plan anual de formación

Obxectivos

1.Dinamizar e impulsar a reflexión sobre a práctica educativa nos centros escolares.

2.Presentar experiencias educativas innovadoras e coñecer recursos, materiais e iniciativas que favorezan a innovación na aula.

3.Construír unha comunidade de intercambio de boas prácticas educativas.

Contidos

1.Retos educativos da sociedade actual.

2.Innovación educativa e mellora dos procesos de ensino-aprendizaxe nas aulas.

3.Ensino por competencias e implicacións didácticas no centro educativo.

4.Estratexias innovadoras nos procesos de aprendizaxe.

5.Experiencias de aula nos centros educativos.

6.Liñas actuais de investigación didáctica.

 

 

 

Horario
Día Horas Duración Observacións
25/04/2018 17:00  -  21:00 4.0 horas III Encontros de intercambio de experiencias educativas. Compartindo boas prácticas
26/04/2018 17:00  -  21:00 4.0 horas III Encontros de intercambio de experiencias educativas. Compartindo boas prácticas
02/05/2018 17:00  -  21:00 4.0 horas

III Encontros de intercambio de experiencias educativas. Compartindo boas prácticas

 

Asesor responsable da actividade

Asesor:  FOLGAR CASTELO, MARÍA ARÁNZAZU

Enderezo Electrónicoaranchafolgar@edu.xunta.es

cartaz boas prácticas
cartaz boas prácticas

VI Encontros de Educación Infantil e Primaria

Summary: 
A celebración dos VI Encontros de Educación Infantil e Educación Primaria xustifícase pola necesidade de crear un espazo onde compartir experiencias innovadoras e facer visible boas prácticas de aula.
Gallego

INSCRICIÓN EN FPROFE: Código da actividade: G1703002

Data de celebración: sábado 5 de maio

Lugar de celebración: Auditorio Abanca / Santiago de Compostela

Horario: 9:30 -  20:00h

Xuntamos Programa da Actividade

Horas: 8 horas

A celebración dos VI Encontros de Educación Infantil e Educación Primaria xustifícase pola necesidade de crear un espazo onde compartir experiencias innovadoras e facer visible boas prácticas de aula. Para a elaboración do programa tivéronse en conta as orientacións da Unión Europea en materia educativa, e recollidas na LOMCE, que apostan por metodoloxías activas e contextualizadas que se axusten ao nivel competencial do alumnado e que favorezan a motivación por aprender.

Obxectivos:

-Analizar a situación do ensino en educación infantil e educación primaria na actualidade

-Coñecer materiais, recursos e estratexias metodolóxicas

-Propiciar o intercambio de experiencias de boas prácticas entre o profesorado

Xúntase Programa

 

A escola que queremos
A escola que queremos

Desenvolvemento da creatividade en infantil e primaria a través de dispositivos móbiles

Summary: 
Matrícula aberta ata o 22/01/2018
Gallego

S1701057 Desenvolvemento da creatividade en infantil e primaria a través de dispositivos móbiles

Forma de participación: Curso presencial

Competencias profesionais: Educador/a guía no proceso ensino-aprendizaxe - Didácticas específicas, metodoloxías, TAC e ALFIN. Competente en TIC-Software

Lugar de realización: Centro Autonómico de Formación e Innovación Educativa (CAFI)

Temporalización: 31/01/2018-21/03/2018

Horas presenciais: 20

Data límite de inscrición: 22/01/2018

Prazas: 25

Destinatarios: Mestres de educación infantil e primaria

Obxectivos:

1.Coñecer metodoloxías, estratexias e ferramentas útiles para o desenvolvemento da creatividade.

2.Integrar os dispositivos móbiles no traballo da creatividade.

3.Sensibilizar o profesorado da importancia de fomentar a creatividade no alumnado.

Contidos:

1.Utilización significativa de dispositivos en experiencias de aprendizaxe.

2.Aplicacións educativas que axudan a expresar a creatividade do alumnado.

3.Metodoloxías activas con dispositivos móbiles.

 

Asesora: VIEITES SALVADO, MARÍA CARMEN

Enderezo electrónico: mcvieites@edu.xunta.es

 

 

 

 

 

 

Creatividade e DDMM
Creatividade e DDMM

G1603006 V ENCONTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA

Summary: 
Xornada destinada ao profesorado de educación infantil e primaria
Gallego

O sábado 6 de Maio terán lugar os V Encontros e Educación Infantil e Primaria no Auditorio Abanca de Santiago de Compostela.

Esta xornada ten como finalidade propiciar un espazo de intercambio de experiencias de boas prácticas educativas entre o profesorado de educación infantil e primaria.

Celebrarase no Auditorio Abanca de Santiago de Compostela, na rúa Preguntoiro, 23.

Máis información na ficha en fprofe.

 

V Encontros infantil e primaria
V Encontros infantil e primaria

G1601081 Matemáticas divertidas

Summary: 
Curso plan anual 2016-17
Gallego

Dende o 13 de marzo ata o 28 de abril ten lugar un curso na Rede programado para o profesorado de infantil e primaria.

Os obxectivos deste curso inclúen:

1.Fomentar o gusto polas matemáticas, mediante a utilización de metodoloxías activas e manipulativas.

2.Proporcionarlle ao profesorado estratexias didácticas baseadas en xogos, recursos e materiais manipulativos así como distintas estratexias de cálculo e resolución de problemas.

3.Favorecer o deseño de secuencias didácticas contextualizadas e significativas que atendan á diversidade do alumnado.

 

Matemáticas divertidas
Matemáticas divertidas

Eu pago os meus impostos, e ti? A importancia da conciencia fiscal

Summary: 
L1602010 Eu pago os meus impostos, e ti? A importancia da conciencia fiscal
Competencias profesionais Membro dunha organización - Cooperación e colaboración, construción conxunta de coñecemento.
Gallego

Referencia: L1602010
Centro de formación e recursos: Lugo
Temporalización:  do 22 de marzo ao 2 de abril de 2017.
Lugar: CFR de Lugo
Plazas:  20
Horas: 8


Obxectivos

1.Identificar os distintos bens e servizos públicos e coñecer o seu valor económico e repercusión social.

2.Recoñecer as diferentes fontes de financiamento dos bens e servizos públicos, especialmente as fontes fiscais.

3.Interiorizar as actitudes de respecto polo que é público e, polo tanto, financiado co esforzo de todos e utilizado en beneficio común.

Contidos

1.A educación cívico-tributaria como educación en valores e a súa integración na LOMCE.

2.O programa de educación cívico-tributaria na Axencia Tributaria. Actividades desenvolvidas e estratexias de futuro.

3.O Portal de Educación Cívico-Tributaria na Internet.

4.Para que son os impostos?

5.Quen paga os impostos?

6.Que impostos hai?

7.Que son as aduanas?

8.Quen recada os impostos e controla as aduanas?

9.Desde cando hai impostos?

10.Coñecementos básicos do contribuínte na Internet.

11.Aplicación práctica docente.

12.Resumo, conclusións a avaliación do curso polas persoas participantes. Cuestionarios para a mellora do deseño e desenvolvemento do programa e dos cursos.


Asesor responsable da actividade

Asesor:  JOSÉ MANUEL LÓPEZ CASTRO       nolinho@edu.xunta.es

AEAT
AEAT

Xornadas de robótica e programación

Summary: 
Actividade a desenvolver no CFR de Lugo e dirixido ao profesorado de todos os corpos e especialidades.
Competencias profesionais: - Competente en TIC (Dispositivos) - Competente en TIC (Software)
Gallego

Referencia: L1602005
Centro de formación e recursos: Lugo
Temporalización:  Entre o 14/02/2017  e o  22/02/2017
Lugar: CFR de Lugo
Prazas:  20
Horas: 12

 


Obxectivos

1.Dar a coñecer as posibilidades didácticas da robótica e a programación na aula nos distintos niveis educativos.

2.Ofrecer recursos relacionados coa robótica e a programación.

3.Achegar experiencias de boas prácticas en proxectos de robótica e programación.

Contidos

1.Linguaxes de programación por bloques.

2.Robótica educativa (robots, kits, Arduino, sensores).

3.Programación de robots.


Asesor responsable da actividade

Asesor:  CONDE IGLESIAS, CAMILO       camilo.conde@edu.xunta.es

Xornadas Robótica e programación
Xornadas Robótica

G1601017 O ensino aprendizaxe da lingua escrita

Summary: 
Curso do Plan Anual 2016-17
Gallego

Os obxectivos deste curso inclúen coñecer e analizar as investigacións sobre o ensino e aprendizaxe da lingua escrita; Fornecer pautas metodolóxicas para o desenvolvemento curricular da lingua escrita; analizar e deseñar secuencias didácticas para traballar distintos tipos de texto.

Enlace fprofe:

http://Enlace Fprofe:https://www.edu.xunta.es/platega2/enrol/users.php?id=507

Lingua escrita
Lingua escrita

S1601085 Mindfulness para o profesorado: técnicas de relaxación e redución do estrés

Summary: 
Curso do Plan Anual 2016-17
Gallego

Os obxectivos deste curso inclúen introducir técnicas de relaxación e calma; incrementar a atención e concentración do alumnado; preparar a mente para un mellor rendemento na aula.

Os contidos son os seguintes:

1.Mindfulness. Que é o mindfulness. Programas que o desenvolven. Conexión mente corpo. A respiración.

2.A preparación mental. Atención interior e exterior. Prestar atención ao corpo.

3.Como nos engaña a mente.

4.Xestión das emocións.

5.Técnicas de relaxación.

Enlace Fprofe:

https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=74066

mindfulness
mindfulness