Gallego

O CAFI deséxavos felices festas

Summary: 
O CAFI deséxavos felices festas
Gallego
O CAFI deséxavos felices festas
O CAFI deséxavos felices festas

Felicitación de Nadal 2018

Summary: 
O CAFI deséxavos unhas felices festas!
Gallego
Felicitación de Nadal 2018
Felicitación de Nadal 2018

G1801039 Comercio electrónico. Plan Proxecta

Summary: 
Curso na Rede de 30 horas que se celebrará do 16 de xaneiro ao 27 de febreiro de 2019. Está destinado ao profesorado de ESO, Bacharelato e Ciclos formativos. Inscrición en fprofe ata o 15 de decembro. 50 prazas.
Gallego

Referencia: G1801039
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  16/01/2019  -  27/02/2019
Data límite de inscrición: 15/12/2018
Lugar: Na Rede (Platega)
Prazas:  50
Observacións prazas: Imprescindible un dominio mínimo no manexo do ordenador e Internet a nivel usuario.

DESTINATARIOS:

590 - Profesores de ensino secundario  (Bacharelato, ESO e Ciclos Formativos)

OBXECTIVOS:

1.Adquirir conciencia cidadá expresada a través das ferramentas de comunicación a distancia pero con responsabilidades iguais ás que podemos ter noutras actuacións.

2.Adquirir coñecementos básicos sobre as compras a través de Internet e os aspectos relacionados.

3.Coñecer os dereitos dos compradores de Internet e as vías para exercelos.

CONTIDOS:

1.Seguridade en Internet.

2.Compras na Rede.

3.Correo electrónico.

4.Banca electrónica.

5.Vías de resolución de conflitos.

6.Manexo da ferramenta Simulador de Compras da Escola Galega de Consumo.

7.Aplicacións na aula.

ASESOR RESPONSABLE:

Xosé Antón Vicente Rodríguez (antonvicente@edu.xunta.es)

G1801039 - Curso "Comercio electrónico" - Plan Proxecta
G1801039 - Curso "Comercio electrónico" - Plan Proxecta

S 1802048 Xornadas de Actualización Fiscal. Curso 2018/2019

Summary: 
Curso do Plan anual 2018-19
Gallego

Do mesmo xeito que en anos  precedentes, volverase desenvolver unha nova edición da actividade S1802048 “Xornadas de Actualización Fiscal “, programada para profesorado da familia de Administración e Xestión.

Obxectivos:

1.Analizar as novidades da normativa fiscal para o ano 2019.

2.Confeccionar a documentación utilizable.

3.Realizar supostos prácticos de aplicación.

 Esta actividade terá lugar na biblioteca do CAFI os días 6, 12 e 13 de febreiro en horario de 16:30 a 19:30 horas .

Enlace Fprofe:

https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=89308

S 1802048 Xornadas de Actualización Fiscal. Curso 2018-2019
S 1802048 Xornadas de Actualización Fiscal. Curso 2018-2019

S1802046 Eu pago os meus impostos, e ti? A importancia da conciencia fiscal

Summary: 
Actividade formativa para todo o profesorado
Gallego

Os días 21 e 28 de novembro celebrarase no CAFI a actividade “ Eu pago os meus impostos, e ti? A importancia da conciencia fiscal”

Obxectivos :

1.Identificar os distintos bens e servizos públicos e coñecer o seu valor económico e repercusión social.

2.Recoñecer as diferentes fontes de financiamento dos bens e servizos públicos, especialmente as fontes fiscais.

3.Interiorizar as actitudes de respecto polo que é público e, polo tanto, financiado co esforzo de todos e utilizado en beneficio común.

Temporalización: días 21 e 28 de novembro de 16.30 a 20.30

 

Lugar de celebración: Aula 11 do CAFI

 

Enlace Fprofe:

https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=89168

 

 

 

Eu pago os meus impostos, e ti? A importancia da conciencia fiscal
Eu pago os meus impostos, e ti? A importancia da conciencia fiscal

G 1801002 Administración de infraestruturas de dominios baixo Windows

Summary: 
Curso do Plan Anual 2018-19
Gallego

A partir do vindeiro 8 de outubro iniciarase un curso na Rede programado para profesorado da familia de Informática e comunicacións “Administración de infraestruturas de dominios baixo Windows“.

Os obxectivos deste curso inclúen :

1.Entender os elementos que compoñen un Servizo de Directorio (Active Directory) e implantalos empregando ferramentas de Microsoft.

2.Configurar escenarios complexos de servizo de directorio: Controladores adicionais, Servidores de arquivos, Subdominios, Sitios, Bosques, etc.

3.Xestionar usuarios e recursos mediante interface gráfica e liña de comandos.

 

A actividade estenderase durante 8 semanas, sendo a data de remate do curso o 2 de decembro. Durante ese tempo deberanse completar as tarefas que os titores propoñan. Como axuda estarán dispoñibles a través do email e dos foros para contestar dúbidas e resolver problemas, e ademais haberá documentación de axuda colgada na mesma aula virtual. Para recibir a certificación correspondente, debe facerse correctamente o mínimo das tarefas que os titores establezan
Como é un curso na Rede, cada participante pode conectarse á aula virtual no tempo e horario que considere oportuno.

Enlace Fprofe:

https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=86981

 

 

G 1801002 Administración de infraestruturas de dominios baixo Windows
G 1801002 Administración de infraestruturas de dominios baixo Windows

G 1801006 Escenarios prácticos de seguridade, alta dispoñibilidade e cloud computing

Summary: 
Curso do Plan Anual 2018-19
Gallego

A partir do vindeiro 1 de outubro iniciarase un curso na Rede programado para profesorado das familias de Informática e comunicacións e Electricidade e electrónica “Escenarios prácticos de seguridade, alta dispoñibilidade e cloud computing”.

Os obxectivos deste curso inclúen :

1.Capacitar para implementar escenarios complexos usando virtualización con Vagrant, contedores lxc/lxd, técnicas de cloud-computing e IT automation.

2.Capacitar para realizar a instalación e securización dun portal web/sitio de comercio electrónico así como a instalación dun sistema de videovixilancia.

3.Coñecer as tecnoloxías de cifraxe e saber aplicalas para aumentar a seguridade da información e coñecer e ter en conta a lexislación vixente á hora de instalar e xestionar sistemas.

A actividade estenderase durante 10 semanas, sendo a data de remate do curso o 9 de decembro. Durante ese tempo deberán completarse as tarefas que o titor propoña. Como axuda estará dispoñible a través do email e dos foros para contestar dúbidas e resolver problemas, e ademais haberá documentación de axuda colgada na mesma aula virtual. Para recibir a certificación correspondente, debe facerse correctamente o mínimo das tarefas que o titor estableza.
Como é un curso na Rede, cada participante pode conectarse á aula virtual no tempo e horario que considere oportuno.

Enlace Fprofe:

https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=86987

 

Escenarios prácticos de seguridade, alta dispoñibilidade e cloud computing
Escenarios prácticos de seguridade, alta dispoñibilidade e cloud computing

S1802003 Xornadas de transporte e mantemento de vehículos. Curso 2018-2019

Summary: 
As Xornadas de Transporte e mantemento de vehículos celebraranse no CIFP Politécnico de Santiago de Compostela os días 11 e 12 de setembro
Gallego

Data de comezo: 11 de setembro

Data de remate: 12 de setembro

Lugar de realización: CIFP Politécnico (Santiago de Compostela)

Horas totais: 16 horas

Ligazón a fprofe: https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=87000

Ligazón á aula virtual: http://www.edu.xunta.gal/centros/cafi/aulavirtual2/course/view.php?id=272

 

Organización das Xornadas

Como en anteriores edicións, celebraranse 3 obradoiros teórico-prácticos en paralelo que se repetirán os días 11 e 12. Cada asistente poderá participar en dous destes obradoiros.

O día 11 de setembro de 9:30 a 10:00 terá lugar a presentación das Xornadas no salón de actos do CIFP Politécnico.

 

Data

Relator/a

Título charla

Contidos do relatorio

11/09/18

09:30-10:00

José Manuel Grille

Coordinador das xornadas

Presentación das Xornadas

 • Presentación de cursos e aspectos organizativos.

 • Presentación dos relatorios e obradoiros.

 • Inscrición nos obradoiros.

11/09/18-12/09/18

09:30-13:30

15:30-19:30

Jesús Briceño

MoviEcogas

Vehículos a gas (GNC, GLP)

 • Presentación.

 • Características dos combustibles.

 • Combustibles gaseosos.

 • Xestión de motor GLP.

 • Xestión de motor GNC.

 • Elementos e compoñentes de GLP / GNC.

 • Precaucións de manipulación.

 • Normativa e procedementos.

 • Produtos adicionais.

 • Prácticas.

 

11/09/18-12/09/18

09:30-13:30

15:30-19:30

Alejandro Jiménez de Lanuza

Hella SA

Sistemas ADAS (Sistemas Avanzados de Asistencia á Condución)

 • Introdución aos sistemas ADAS.

 • Descrición de tecnoloxías.

 • Sistemas LDWS, recoñecemento de obstáculos, AEB, aparcamento asistido e visión 360º.

 • Compoñentes: cámaras, radares, sensores de ultrasóns e infravermellos, LiDAR.

 • Diagnose electrónica dos sistemas ADAS.

 • Reparación e calibración de sistemas ADAS: requirimentos para o taller.

11/09/18-12/09/18

09:30-13:30

15:30-19:30

Carlos Polonio Nieto

Cars Marobe, SL

Vehículos eléctricos

 • Mobilidade sostible.

 • Vehículos híbridos.

 • Vehículos eléctricos.

 • Características dos vehículos eléctricos.

 • Baterías de alta tensión.

 • Normativa de seguridade (PRL).

 • Enchufes de carga.

 • Tipos de carga.

 • Sistema de climatización.

 • Sistema de freado.

Preinscrición nos Obradoiros

Como cada obradoiro contará cun máximo de 20 prazas é preciso facer unha distribución dos asistentes entre os diferentes obradoiros segundo as súas preferencias. Para facelo, ao longo da presentación das Xornadas porase a disposición dos participantes unhas follas de inscrición, nas que os asistentes poderán elixir os dous obradoiros da súa preferencia.

Xantar

Para esta actividade está contemplado o xantar dos participantes nun establecemento próximo ao lugar de celebración.

 

XTMV2018
XTMV2018

C1702003: Xornadas de actualización fiscal

Summary: 
A realizar no CFR da Coruña entre o 30 de xaneiro e o 8 de marzo.
Gallego

Xornadas de actualización fiscal . Curso 2017-2018

Competencias profesionais: Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares.

Forma de participación: Presencial

Modalidade: Xornadas

Referencia: C1702003
Centro de formación e recursos: A Coruña
Temporalización:  30/01/2018  -  08/03/2018 
Data límite de inscrición: 24/01/2018
Lugar: CFR A Coruña-A Coruña
Prazas:  30 

Horas totais

Horas presenciais: 12
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

 • Ciclos formativos
 •   + Administración e xestión
      # Ciclos formativos de grao medio
      # Ciclos formativos de grao superior

Corpos e especialidades

511101 - Catedráticos de ensino secundario. Administración de empresas

590101 - Profesores de ensino secundario. Administración de empresas

591222 - Profesores técnicos de formación profesional. Procesos de xestión administrativa

Criterios de selección: Os xerais do plan anual

Obxectivos

1.Analizar as novidades da normativa fiscal para o ano 2018.

2.Confeccionar a documentación utilizable.

3.Realizar supostos prácticos de aplicación.

Observacións

Lugar de celebración;: CFR A Coruña. Aula de audiovisuais. 4º Andar.

Contidos

1.Análise das modificacións principais na normativa fiscal para o ano 2018.

 

Asesor responsable da actividade

Asesor:  PENELAS-CORTÉS BELLAS, MARÍA MONTSERRAT

Enderezo Electrónico:  mpenelas@edu.xunta.es

Xornadas de actualización fiscal 2018
Xornadas de actualización fiscal 2018