Gallego

O CAFI deséxavos felices festas

Summary: 

O CAFI deséxavos felices festas
Gallego
O CAFI deséxavos felices festas
O CAFI deséxavos felices festas

S2102043 - SCRUM e metodoloxías áxiles na aprendizaxe

Summary: 

Curso Presencial: SCRUM e metodoloxías áxiles na aprendizaxe
Gallego

Curso presencial nas instalacións do CAFI para:

1.Introducir as metodoloxías áxiles na aprendizaxe, tanto na aula como a súa aplicación ás técnicas de estudo e desenvolvemento de proxectos.

2.Potenciar a motivación e o respecto na aula con equipo colaborativos. Fomentar a iniciativa e emprendemento para a xestión de proxectos STEM/STEAM.

3.Desenvolver proxectos no ámbito STEM/STEAM en tempos reducidos.

Duración: 12 horas.

Impartido por:

Laura Fidalgo Fernández e por Pablo Paz-Trelles Sánchez.

Para máis información consultar FPROFE.

SCRUM e metodoloxías áxiles na aprendizaxe
SCRUM e metodoloxías áxiles na aprendizaxe

Video: 

S2102045 Tecnoloxía e creación maker

Summary: 

Actividade en formato videochamada con temáticas actuais relacionadas ca tecnoloxía e a cultura maker.
Gallego

 

Tecnoloxía e creación maker é unha actividade en formato xornadas educativas que desenvolverá ao longo do mes de novembro, esta será a segunda edición e conserva o formato na rede das primeiras.

Duración: 8 horas

Prazas: 50 

Destinatarios: Docentes galegos interesados/as en afondar nas tendencias innovadoras no campo tecnolóxico  e educativo.

 

Programa da xornadas virtuais:

Sesión 1: 05/112/2021 (17.00-19.00 horas)

Tecnoloxía e creación maker con Patricia Heredia Gil (ValPat STEM) @pherediagil

Sesión 2: 12/11/2021 (17.00-19.00 horas)

Tecnoloxía e creación maker con Luz Castro Pena (Facultade de Informática Universidade de A Coruña) @luz_castro

Sesión 3: 17/11/2021 (18.00-20.00 horas)

Tecnoloxía e creación maker con Margarita López Periago (IES Perdouro) @margaperi

Sesión 4: 26/11/2021 17.00-19.00 horas) 

Tecnoloxía e creación maker con Nuria Prieto Pinedo (CERT Universidade Carlos III) @nuria_imeq

 

Observacións:

Control de asistencia por informe de conexións.

Inscricións en FProfe co código da actividade. 

 

tecnoloxía e creación maker

G2102022-Xuvenciencia. Aprender facendo.

Summary: 

Actividade formativa para aplicar a investigación científica.
Gallego

 

Destinatarios: Profesorado de ensino secundario e de formación profesional

Especialidades: Todas

Modalidade: curso presencial (7h) e sesión telemática de presentación de resultados (1 h)

Número de horas: 8 h docencia

Prazas: 20

 

Organización:

Grupo de Innovación Docente XuvenCiencia, Universidade de Santiago de Compostela Facultade de Ciencias, Campus Universitario s/n, 27002 Lugo Correo electrónico: xuvenciencia@usc.es Web: www.usc.es/xuvenciencia

Horario:

• Sesión 1 (presencial, 3,5 h): 22 de outubro de 2021 (venres), 16:30-20 h. Wajih Al-Soufi e Ana Losada.

• Sesión 2 (presencial, 3,5 h): 29 de outubro de 2021 (venres), 16:30-20 h. Marta López e Mercedes Novo.

• Sesión 3 (videoconferencia, 1h): 10 de outubro de 2021 (mércores), 18-19 h. Marta López.

Obxectivos:

 Obxectivo xeral: crear vínculos e sinerxías entre os distintos actores da educación preuniversitaria e universitaria implicados na divulgación de coñecementos científico-técnicos e científico-sociais.

 Obxectivos específicos:  Dar formación ao profesorado de ensino secundario na metodoloxía científica e investigadora.

Programa

Sesión 1:

Intordución

Actividade 1 – Dedesño do experimento. Coñecemento previo, busca bibliográfica. Hipótese previa. Método e experimento proposto, modelo teórico, descrición matemática. Plan de traballo, datos necesarios.

Activiade 2 – Experimentación. Montaxe experimental / equipamento. A libreta de laboratorio. O uso de táboas. A importancia das unidades. OBRADOIRO: determinación dunha curva de calibrado para a determinación fotométrica da concentración.

Actividade 3 – Análise dos datos. (Follas de cálculo) Táboas de datos nunha folla de cálculo – formato, unidades. Representación gráfica dos datos – Regresión lineal – Recta de calibración. A incerteza, precisión, exactitude e a significación das medidas.

Sesión 2:

Obradoiro: Medidas de mostras problema segundo a hipótese proposta.

Actividade 4 – Análise dos datos. (Follas de cálculo). Táboas de resultados - Representación gráfica. Valores medios e erros. Diferencias significativas.

Activiade 5 – Interpretación e discusión de resultados. Comparación e interpretación dos resultados. Confirmación ou rexeitamento da hipótese Discusión, comparación co coñecemento previo, explicación dos resultados. Propostas de mellora do experimento ou de ampliacións.

Actividade 6 – Comunicación de resultados. Comunicación mediante memoria ou artigo científico. Congresos: comunicación oral ou cartel científico. Uso de TICs (blog, redes sociais, etc.)

Sesión 3:

Actividade 7 – Presentación das comunicacións (carteis ou artigos científicos). Cada participante (ou grupo) presentará o traballo realizado mediante cartel ou comunicación oral ao resto do grupo (tempo máximo de 3 min)

 

Observacións:

A actividade terá lugar no CAFI e cada participante poderá traballar de xeito práctico cun kit individual.

É recomendable ter coñecementos co traballo con follas de cálculo e manexo de datos.

xuvenciencia

G2102022-Xuvenciencia. Aprender facendo

Summary: 

Actividade para levar a investigación científica a túa aula.
Undefined

Destinatarios: Profesorado de ensino secundario e de formación profesional

Especialidades: Todas

Modalidade: curso presencial (7 h) e sesión telemática de presentación de resultados (1 h)

Número de horas: 8 h docencia

Prazas: 20

Organización:

Grupo de Innovación Docente XuvenCiencia, Universidade de Santiago de Compostela Facultade de Ciencias, Campus Universitario s/n, 27002 Lugo Correo electrónico: xuvenciencia@usc.es Web: www.usc.es/xuvenciencia

Dirección: María de la Merced Novo Rodríguez Secretaría: Marta Veiga Izaguirre

Horario:

• Sesión 1 (presencial, 3,5 h): 22 de outubro de 2021 (venres), 16:30-20 h. Wajih Al-Soufi e Ana Losada.

• Sesión 2 (presencial, 3,5 h): 29 de outubro de 2021 (venres), 16:30-20 h. Marta López e Mercedes Novo.

• Sesión 3 (videoconferencia, 1h): 10 de outubro de 2021 (mércores), 18-19 h. Marta López.

Obxectivos:

 Obxectivo xeral: crear vínculos e sinerxías entre os distintos actores da educación preuniversitaria e universitaria implicados na divulgación de coñecementos científico-técnicos e científico-sociais.

 Obxectivos específicos:  Dar formación ao profesorado de ensino secundario na metodoloxía científica e investigadora.

Programa

Sesión 1:

INTRODUCIÓN

ACTIVIDADE 1 – DESEÑO DO EXPERIMENTO. Coñecemento previo, busca bibliográfica. Hipótese previa. Método e experimento proposto, modelo teórico, descrición matemática. Plan de traballo, datos necesarios.

ACTIVIDADE 2 – EXPERIMENTACIÓN. Montaxe experimental / equipamento. A libreta de laboratorio. O uso de táboas. A importancia das unidades. OBRADOIRO: determinación dunha curva de calibrado para a determinación fotométrica da concentración.

ACTIVIDADE 3 – ANÁLISIS DOS DATOS. (Follas de cálculo) Táboas de datos nunha folla de cálculo – formato, unidades. Representación gráfica dos datos – Regresión lineal – Recta de calibración. A incerteza, precisión, exactitude e a significación das medidas.

Sesión 2:

OBRADOIRO: Medidas de mostras problema segundo a hipótese proposta.

ACTIVIDADE 4 – ANÁLISIS DOS DATOS (Follas de cálculo). Táboas de resultados - Representación gráfica. Valores medios e erros. Diferencias significativas.

ACTIVIDADE 5 – INTERPRETACIÓN E DISCUSIÓN DE RESULTADOS. Comparación e interpretación dos resultados. Confirmación ou rexeitamento da hipótese Discusión, comparación co coñecemento previo, explicación dos resultados. Propostas de mellora do experimento ou de ampliacións.

ACTIVIDADE 6 – COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DUNHA INVESTIGACIÓN. Comunicación mediante memoria ou artigo científico. Congresos: comunicación oral ou cartel científico. Uso de TICs (blog, redes sociais, etc.)

Sesión 3:

ACTIVIDADE 7 – PRESENTACIÓN DE COMUNICACIÓNS ORAIS OU CARTEIS CIENTÍFICOS. Cada participante (ou grupo) presentará o traballo realizado mediante cartel ou comunicación oral ao resto do grupo (tempo máximo de 3 min)Observacións:

 

Observacións:

A actividade terá lugar no CAFI e cada participante poderá traballar de xeito práctico cun kit individual.

É recomendable ter coñecementos co traballo con follas de cálculo e manexo de datos.

xuvenciencia

File: 

S2102042 - Proxectos STEAM conectados á nube

Summary: 

Nova formación presencial enfocada a utilización da nube para controlar dispositivos electrónicos.
Gallego

 

 

Curso presencial de 12 horas de duración.

Datas: 5, 8, 15 e 19 de outubro de 17-20 h.

Prerequisitos: Ter coñecementos previos en programación de Arduino e o uso da comunicación serie.

 

 

 

Obxectivos:

- Comprender o funcionamento das redes de comunicación como unha WiFi.

- Aprender os fundamentos da linguaxe web HTML.

- Programar a comunicación entre dispositivos conectados a unha mesma rede WiFi ou con servicios na nube.

- Desenvolver prácticas con sensores e actuadores.

Programa:

1. Configurar o IDE de Arduino para programa tarxetas basadas no ESP8266.

2. Programación dos periféricos de WEMOS D1 MINI.

3. Búsqueda e conexión a unha rede WiFi.

4. Introdución a HTML.

5. Programación dun interface web con botóns para o control de saídas.

6. Protocolo HTTP.

7. Actualización da hora vía Intenet.

8. Envío e rexistro de información na nube con ThingSpeak.

9. Recepción de ordes dende a nube.

10. Procesamento de información na nube.

11. Envío de notificacións.

S2102042 - Proxectos STEAM conectados á nube
S2102042 - Proxectos STEAM conectados á nube

S2103017 STEM en acción. Ed. Infantil e Primaria

Summary: 

Actividade formativa dirixida a implementar os proxectos STEM/STEAM nas aulas de Educación Infantil e Primaria.
Gallego

Obxectivo xeral

Transmitir ós/ás docentes participantes ferramentas e metodoloxías que lles faciliten desenvolver proxectos innovadores na aula, axundándolles a xestionar situacións de incerteza e resover problemas.

 

Obxectivos específicos 

-Potenciar a intelixencia emocional

-Potenciar o traballo en equipo

- Desenvolver a creatividade

-Coñecer, comprender e implementar ferramentas do mundo maker 

-Coñecer, comprender e integrar a Intelixencia Artificial na aula

-Coñecer, comprender e implementar a metodoloxía do design thinking 

-Implementar ferramentas de análise do usuario 

-Mellorar a comunicación inter e intra persoal

-Integrar o feedback como ferramenta de mellora continua

 

Datas:

1 e 2 de outubro.

 

Lugar de celebración:

Hotel Congreso, Santiago de Compostela (indicacións)

 

Sesións de traballo:

Primeira xornada - Venres 1 de outubro

16:30 - 16:40 Presentación do programa

16:40 - 17:00 Dinámicas de intelixencia emocional e visual thinking

17:00 - 17:30 A creatividade

17:30 - 17:40 A técnica das Analoxías

17:40 - 18:50 Pausa café

17:50 - 18:15 A innovación e os casos de éxito na integración de tecnoloxía 

18:15 - 18:30 Presentación do reto  ̈proxectos para mellorar o mundo ̈ 

18:30 - 19:30 Customer Journey Map

19:30 - 20:30 Conceptualización do produto/servizo

Segunda xornada - Sábado 2 de outubro

10:00 - 10:15 Ximnasia creativa

10:15 - 10:45 A intelixencia artificial

10:45 - 12:15 Tecnoloxías para prototipado (Impresión 3D, PictoBlox e Microbit) 

12:15 - 12:30 Pausa café

12:30 - 14:00 Desenvolvemento dos proxectos

14:00 - 16:00 Comida

16:00 - 16:30 Actividades ó aire libre e/ou dinámicas de activación

16:30 - 18:00 Desenvolvemento dos proxectos

18:00 - 18:15 Pausa café

18:15 - 19:00 Finalización dos proxectos

19:00 - 19:30 Storytelling e comunicación

19:30 - 20:00 Presentacións e feedback

 

Observacións:

Aloxamento e manutención incluída na actividade para persoas que non residan en Santiago.

STEM en acción. Primaria
STEM en acción. Infantil e Primaria

Guías para a formación do profesorado

Summary: 

Guías para axudar na procura e xestión das actividades de formación do profesorado organizadas polo CFR de A Coruña
Gallego

Ponse a disposición do profesorado unha serie de guías encamiñadas a facilitar a xestión das actividades de formación do profesorado organizadas polo CFR de A Coruña ou para axudar na procura de actividades ofertadas na rede de formación.  

LIGAZÓN ás guías (acceso aberto):

https://www.edu.xunta.gal/centros/cfrcoruna/aulavirtual/course/view.php?id=1968

Guías para a formación do profesorado
Guías para a formación do profesorado

Xornada de educación na Maker Faire 2021

Summary: 

Xornada virtual educativa dentro da Maker Faire Galicia 2021
Gallego

O vindeiro 4 de xuño desenvolverase durante todo o día a xornada de Educación no Museo Gaiás virtual, réplica do museo físico do complexo compostelán. Esta xornada inclúese dentro da Maker Faire Galicia que volve na súa sétima edición de xeito 100% online.

Nesta interesante xornada haberá stands informativos, charlas con profesionais de referencia na educación, obradoiros prácticos así como unha exposición online de proxectos e premios.

Se no voso centro educativo (centro de educación primaria, secundaria, FP ou facultade universitaria) tedes un proxecto innovador e sorprendente, podedes amosalo e participar nesta xornada, onde compartiredes coñecemento coa comunidade educativa interesada na cultura maker. 

 Os proxectos seleccionados competirán en tres categorías:

  • Minimaker (ata 12 anos)
  • Maker (de 12 a 18 anos)
  • Maker pro (a partir de 18 anos)

Os participantes no proxecto (docentes e alumnado) realizaran unha presentación diante dun xurado experto que premiará a aqueles máis innovadores.

Se queredes inscribir o voso proxecto deixade os vosos datos de contacto neste formulario.

Podes atopar máis información da edición anterior na páxina web da Maker Faire Galicia e na publicación de Aula Nova.

 

Xornada Educativa na Maker Faire Galicia

Arduino Day 2021. Feira de proxectos na rede

Summary: 

Celebración anual de proxectos abertos baseados na placa Arduino.
Gallego

O Arduino Day é  unha celebración de aniversario da placa Arduino a nivel mundial que este ano tivo lugar o 27 de marzo. Desde Aula  Nova non queriamos deixar pasar a ocasión de celebralo ao grande cunha feira virtual de proxectos na rede de todos os centros galegos.

Queriamos encher a rede de proxectos baseados en Arduino e dar voz a eses profesionais da educación, para iso programamos  tuits en Twitter durante todo o día compartindo unhas tarxetas informativas cos datos, de tal maneira que se querías  replicar o proxecto atoparás a información e puidéselo desenvolver. O hashtag empregado foi #ArduinoD21.

Un total de 28 proxectos, de varios niveis de consecución, foron presentados ao longo da xornada. Na tarxeta, ademáis dos datos do docente e do seu centro podería atoparse unha imaxe do proxecto e un código qr que enlazaba a unha páxina web, un vídeo o un documento con inforamción complementaria, de tal xeito que calquera docente interesado fora quen de replicalo na súa aula. Os docentes recibiron un certificado da súa participación e contribución práctica a xornada.

Todos os proxectos están recollidos nunha publicación do blogue de Aula Nova onde visibilizamos estas boas prácticas dos docentes galego.

 

Arduino Day feira de proxectos
Arduino Day Feira de proxectos