Gallego

Actividades en centro aprobadas. Curso 2014/2015

Summary: 
Seminarios e grupos de traballo aprobadas para o curso 2014/2015.
Gallego
Actividades en centro

F1402004 - Xornadas de robótica para secundaria

Summary: 
Os días 28 e 29 de novembro vanse desenvolver as I Xornadas de robótica para secundaria no CFR de Ferrol. O IES As Telleiras de Narón acollerá estas xornadas nas que a robótica con LEGO e ARDUINO terán o papel principal.
Gallego

Data de comezo: 28 de novembro de 2014

Data de finalización: 29 de novembro de 2014

Lugar de celebración: Salón de actos do IES As Telleiras de Narón

Número de horas totais: 12 h

Enlace a FPROFE: https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=61242

Enlace Aula Virtual: www.edu.xunta.es/centros/cfrferrol/aulavirtual/course/category.php?id=308

Xornadas de robótica
Robótica para secundaria

Invitación á Semana da Ciencia 2014

Summary: 
A ETS de Enxeñaría de Minas da Universidade de Vigo do 17 ao 21 de novembro do 2014 fará visitas guiadas gratuítas de dúas horas dirixidas a alumnado de 4º da ESO e bacharelato
Gallego

Co obxectivo de involucrar ao alumnado preuniversitario coa Ciencia e a Tecnoloxía a través de actividades de divulgación e difusión, a Escola de Enxeñaría da Universidade de Vigo organiza unha nova edición da Semana da Ciencia.

Ao igual que nos anos últimos sete anos a ETS de Enxeñaría de Minas da Universidade de Vigo do 17 ao 21 de novembro do 2014 fará visitas guiadas gratuítas de dúas horas dirixidas a alumnado de 4º da ESO e bacharelato. Deste  xeito a escola converterase nun espazo interactivo podendo: visitar os laboratorios de investigación, manipular por exemplo módulos demostrativos de explosivos; participar en traballos de campo, como o levantamento tridimensional dunha parte dun edificio mediante escaneos cun láser 3D; coñecer as posibilidades das enerxías alternativas ou as propiedades dos novos materiais e colaborar na toma de imaxes cunha cámara termográfica.

Ao remate da actividade os/as participantes recibirán agasallos-recordos da mesma e terán unha visión máis realista das actividades profesionais que emanan no Espazo Bolonia do novo Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos e do novo Grao en Enxeñaría da Enerxía recentemente implantados na ETS de Enxeñaría de Minas. Con posteridade aos centros interesados enviaráselles un DVD cunha reportaxe fotográfica que inclúe os termogramas e scaneados láser tridimensionais realizados na súa visita.

Para máis información visitar a web da escola:  http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=81,0,0,1,0,0

Para reservar quenda poñerse en contacto co director da escola nos teléfonos ou correo máis abaixo indicados

José Benito Vázquez Dorrío (Director)
Universidade de Vigo E.T.S.E. de Minas
Campus Universitario
E36310 Vigo (SPAIN)
Tf: +34 986 813 490 +34 6473 43275
E-mail: directorminas@uvigo.es
http://webs.uvigo.es/etseminas/
http://www.laser.uvigo.es/
http://www.clickonphysics.es/cms/
 

 

 

semanaciencia2014

P1402010  Aprender facendo con Scratch 2.0. Uso no ámbito científico-matemático-tecnolóxico

Summary: 
Este curso mostrará as aplicacións didácticas da aplicación SRACTCH 2.0, coa que practicará facendo tarefas para as áreas de matemáticas, bioloxía-xeoloxía, física-química e tecnoloxía
Gallego

Data de comezo: 6 de novembro de 2014

Data de finalización: 8 de novembro de 2014

Lugar de celebración: CFR de Pontevedra

Horas: 15 horas totais.

Máis información en FPROFE

Acceso á aula  virtual

Data: 
06/11/2014 - 08/11/2014
Sección: 

P1402010  Aprender facendo con Scratch 2.0. Uso no ámbito científico-matemático-tecnolóxico

Summary: 
Este curso mostrará as aplicacións didácticas da aplicación SRACTCH 2.0, coa que practicará facendo tarefas para as áreas de matemáticas, bioloxía-xeoloxía, física-química e tecnoloxía
Gallego

Data de comezo: 6 de novembro de 2014

Data de finalización: 8 de novembro de 2014

Lugar de celebración: CFR de Pontevedra

Horas totais: 15 horas

Máis información en FPROFE

Enlace á aula virtual

Scratch 2.0

Axudas para o deseño e aplicación de proxectos de mellora da aprendizaxe do alumnado

Summary: 
Consulta as bases.
Gallego

Para acceder a toda a información preme na seguinte ligazón que leva á páxina do INTEF.

ACCEDER

 

axudas_intef

Plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2014/2015

Summary: 
O prazo de preinscrición é ata o 30 de xuño de 2014. O prazo de presentación de solicitudes remata o 29 de setembro de 2014.
Gallego

Xúntase a Resolución do 6 de xuño de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2014/15.

 • O prazo de preinscrición é ata o 30 de xuño de 2014.
 • O prazo de presentación de solicitudes remata o 29 de setembro de 2014.

Que son?

Plans específicos de formación permanente que, partindo dunha avaliación das necesidades do centro, permitan deseñar accións formativas destinadas á actualización e o perfeccionamento das competencias profesionais do profesorado para a mellora da calidade da educación e dos resultados escolares.

Destinatarios

Centros educativos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Cada centro pode solicitar un único plan. Varios centros con necesidades comúns e proximidade xeográfica poderán presentar un plan conxunto.

Características

 • Os plans estarán integrados por un ou dous itinerarios formativos, que atenderán a algunha das liñas de actuación propostas.
 • Cada itinerario formativo constará, como norma xeral, de dúas ou tres actividades formativas (curso, grupo de traballo, seminario).
 • As actividades deberán estar integradas e secuenciadas nun proceso que inclúa a análise e elaboración de propostas didácticas, así como a súa aplicación á aula ou ao centro, e a reflexión e avaliación dos resultados.
 • Os plans presentados terán unha planificación mínima de dous cursos escolares e máxima de catro.
 • Debe participar máis do 40% do Claustro. Cada profesor/a pode integrarse como mínimo nun dos itinerarios que forman o plan.

Liñas de traballo

Os plans de formación tratarán, de xeito prioritario, a seguinte liña de actuación:

Programación, desenvolvemento e avaliación de competencias clave segundo os novos currículos.

Ademais, poderán tratar algunha das seguintes liñas:

 1. Planificación estratéxica das linguas no centro.
 2. Integración didáctica das TIC, e no uso para o traballo cooperativo en rede a través de espazos virtuais. Educación dixital.
 3. Atención á diversidade e cambios metodolóxicos asociados.
 4. Convivencia escolar e clima da aula. Relacións coas familias.
 5. Mellora do desempeño profesional docente e actualización científica e didáctica do profesorado.
 6. Mellora da xestión dos centros (con especial atención á xestión directiva) e dos procesos de calidade.
 7. Programas europeos e internacionais: accións e plans de promoción e desenvolvemento.
 8. Biblioteca escolar, alfabetizacións múltiples e aprendizaxe por proxectos.

Máis información

a) As seguintes páxinas web

- Consellería: www.edu.xunta.es

- CAFI: www.edu.xunta.es/web/cafi    (apartado FORMACIÓN)

- CFR: A Coruña www.edu.xunta.es/web/cfrcoruna. Ferrol: www.edu.xunta.es/web/cfrferrol. Lugo: www.edu.xunta.es/web/cfrlugo. Ourense: www.edu.xunta.es/web/cfrourense. Pontevedra: www.edu.xunta.es/web/cfrpontevedra. Vigo: www.edu.xunta.es/web/cfrvigo.

b) Os seguintes teléfonos

CAFI: 981522411.

CFR: A Coruña: 981274221. Ferrol: 981370541. Lugo: 982251068. Ourense: 988241533. Pontevedra: 986872888. Vigo: 986202370.

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa: 981546513

c) Os seguintes enderezos electrónicos

CAFI: cafi@edu.xunta.es

CFR: A Coruña: cfr.coruna@edu.xunta.es. Ferrol: cfr.ferrol@edu.xunta.es Lugo: cfr.lugo@edu.xunta.es. Ourense: cfr.ourense@edu.xunta.es. Pontevedra: cfr.pontevedra@edu.xunta.es. Vigo: cfr.vigo@edu.xunta.es.

PFPP 2014 2015
PFPP

Plan anual de formación do profesorado 2014/2015

Summary: 
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria presenta o Plan Anual de Formación do Profesorado para o curso 2014/2015. Este documento integra a oferta de actividades de formación e responde ás necesidades e demandas do profesorado ao que vai dirixido, así como ás estratexias, plans e programas que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria prioriza.
Gallego

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria presenta o Plan Anual de Formación do Profesorado para  o curso 2014/2015. Este documento integra a oferta de actividades de formación e responde ás necesidades e demandas do profesorado ao que vai dirixido, así como ás estratexias, plans e programas que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria prioriza.

 

ACCESO DIRECTO AO PLAN 2014/15

 

 

plan de formacion 2015

Plan de formación do profesorado 2014/15

Summary: 
A Consellería de educación presenta o plan de formación do profesorado 2014-2015.
Gallego

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria presenta o Plan Anual de Formación do Profesorado para  o curso 2014/2015. Este documento integra a oferta de actividades de formación e responde ás necesidades e demandas do profesorado ao que vai dirixido, así como ás estratexias, plans e programas que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria prioriza.

Enlace ao plan.

plan de formación do profesorado 2014/15

Cursos de verán organizados polo INTEF

Summary: 
Cursos de verán de xullo a setembro
Gallego

Durante os meses de xullo e setembro de 2014, o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, en convenio coa Universidade Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), organiza doce cursos de verán dirixidos ao profesorado e aos centros educativos de todo o territorio nacional.
Para consultar a información:

Enlace ao post do INTEF coa  información sobre os cursos de verán

http://blog.educalab.es/intef/2014/05/21/cursos-de-verano-2014/


Enlace á convocatoria do BOE

http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/24/pdfs/BOE-A-2014-5479.pdf

Enlace á sede electrónica    

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/profesorado/formacion/formacion-permanente/cursos-congresos/cursos/cursos-de-verano.html

 

 

 

 

 

 

 

 

cursos verán