Gallego

V1302018 Técnicas para o coidado da voz

Summary: 
V1302018 TÉCNICAS PARA O COIDADO DA VOZ A partires do día 4 de xuño, celebraranse no CFR de Vigo as "Xornadas: Técnicas para o coidado da voz", para todo o profesorado en xeral.
Gallego
V1302018 TÉCNICAS PARA O COIDADO DA VOZ
A partires do día 4 de xuño, celebraranse no CFR de Vigo as "Xornadas: Técnicas para o coidado da voz", para todo o profesorado en xeral.
Data: 
04/06/2014 - 13/06/2014
Sección: 

V1302018 Técnicas para o coidado da voz

Summary: 
A partires do día 4 de xuño, celebraranse no CFR de Vigo as "Xornadas: Técnicas para o coidado da voz", para todo o profesorado en xeral.
Gallego

A partires do día 4 de xuño, celebraranse no CFR de Vigo as "Xornadas: Técnicas para o coidado da voz", para todo o profesorado en xeral.

Data de comezo: 4 de xuño de 2014.

Data de finalización: 13 de xuño de 2014.

Lugar de celebración: CFR de Vigo.

Número de horas totais: 15 horas.

fprofe: www.edu.xunta.es/fprofe

Aula virtual: http://www.edu.xunta.es/centros/cfrvigo/aulavirtual/course/view.php?id=340

 

Técnicas para o cuidado da voz

Técnicas para o coidado da voz
Técnicas para o coidado da voz

5º Concurso Geomática Valencia 2014

Summary: 
Por quinto ano consecutivo a Escola Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica e Topográfica (ETSIGCT) da Universitat Politècnica de València (UPV) convoca GEOMÁTICA VALENCIA 2014, o concurso sobre Topografía e Cartografía para estudantes de ensinos medios.
Gallego
O obxectivo deste concurso é dar a coñecer e divulgar entre os estudantes de ensinos medios as diversas fontes de información cartográfica existentes así como os organismos produtores desta información, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional. Tamén se pretende que os estudantes teñan unha primeira aproximación á nova titulación de Grado de Ingeniería en Geomática e Topografía, así como ás súas competencias laborais e futuro profesional. Esta titulación comezou a impartirse no curso 2010-2011 na Escola Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica e Topográfica (ETSIGCT) da Universidade Politécnica de Valencia (UPV).

Poden participar todos os alumnos que estean matriculados no curso 2013-14 en terceiro ou cuarto curso ESO, en Bacharelato ou en Ciclos Formativos. Non existe limitación no número de alumnos que se presenten por cada Centro.
O concurso consiste en :

1. Responder un sinxelo cuestionario sobre a Geomática e o novo Grado de Ingeniería Geomática e Topografía a partir dunhas pistas que se proporcionarán.

2. Enviar unha fotografía propia relacionada coa Geomática ou disciplinas relacionadas: Topografía, Cartografía, Geodesia, Fotogrametría, Teledetección, etc. Un xurado elixirá a ganadora entre as fotografías que acaden máis me gusta en facebook. Valorarase o enxeño, o aspecto artístico e o científico.

O concurso finalizará o 8 de xuño de 2014.

Premios para estudantes

Entre os estudantes que respondan correctamente un maior número de preguntas sortearanse 4 ordenadores portátiles.

Ademais, un xurado seleccionará o gañador entre as 10 fotografías máis votadas e ao seu autor entregaráselle un ordenador portátil.

Premios para profesores

Entre os 5 profesores de colexios ou institutos que máis fomentaran a participación dos seus alumnos sortearase un ordenador portátil.

Premios para centros

A cada un dos dous centros cun maior número de participantes regalaráselles un ordenador portátil.

Na dirección geomaticavalencia@gmail.com responderanse ás dúbidas xurdidas respecto ao concurso.
Concurso Geomática 2014

Novo MOOC de Educalab: Aprendizaxe baseada por proxectos

Gallego

O curso “Aprendizaxe Baseada en Proxectos (ABP)” ofrece unha oportunidade de desenvolvemento profesional a través da participación nunha rede de aprendizaxe masiva e en liña e grazas ao deseño dun proxecto de aprendizaxe nun ambiente colaborativo.

Participar nesta experiencia permitiranos coñecer proxectos de referencia, analizalos, deseñar os nosos propios proxectos e entrar en contacto con outros docentes, profesionais ou persoas interesadas na educación con quen non só debateremos sobre esta metodoloxía senón que tamén serán o noso principal apoio e os nosos compañeiros e compañeiras para o desenvolvemento dos nosos proxectos.

Ao longo do curso poderanse conseguir 3 emblemas dixitais:

 • Ao finalizar a unidade 3: Docente activo

 • Ao finalizar a unidade 5: Docente avaliador

 • Ao finalizar a unidade 7: Docente ABP

Esta modalidade de formación faise de forma experimental sen certificación. Só se entregan os emblemas dixitais mencionados como forma de recoñecemento da aprendizaxe desenvolvida nas actividades do curso e non se certifican “horas de formación”. A estimación de carga horaria (40 h) é só orientativa. Agárdase que a participación no curso teña como principal motivación a aprendizaxe persoal, o desenvolvemento profesional e a colaboración con outros docentes.

As actividades da unidade 1 abriranse o luns 31 de marzo.

ACCESO A TODA A INFORMACIÓN

mooc

Deseño, creación e titorización para a formación en rede

Summary: 
Novo curso a distancia ofertado fóra do Plan Anual de Formación ao profesorado.
Pretende formar ao profesorado para a titorización de cursos en rede, en Platega.
Gallego

A implantación da formación do profesorado en cursos en rede esixe dispoñer de creadores de cursos de formación así como de titores que desenvolvan os cursos a través de Platega.  Polo tanto cómpre formar a profesoras e profesores para que sexan quen de crear un curso de formación, por exemplo a través dunha licenza de formación, e titorizalo en Platega.

Destinatarios:

 • Profesorado creador de cursos para a formación en rede.
 • Profesorado titor de cursos en rede, en Platega
 • Profesorado relator de cursos de formación.
 • Profesorado creador de cursos virtuais complementarios do ensino presencial co seu alumando de ESO, Bacharelato, FP...


Competencias e obxectivos:

 • Desenvolver a competencia pedagóxica e didáctica precisa para a planificación, o deseño e a xestión dun curso en rede.

Obxectivos:

 • Manexar cursos a distancia, creados con Moodle.
 • Integrar contidos dixitais e multimedia en paquetes de contidos para os cursos virtuais, creados con eXeLearning.
 • Deseño da avaliación para os cursos virtuais.
 • Respectar a propiedade intelectual e os dereitos de autor e coñecer licenzas de autor para publicar recursos propios.
 • Crear cursos virtuais que respecten a normativa básica sobre accesibilidade.

Contidos

 • Deseño e creación de secuencias didácticas en cursos virtuais (nivel 3 de agregación).
 • Creación de cursos virtuais con Moodle.
 • Creación de paquetes de contidos con eXeLearning para incorporalos en cursos virtuais.

Coñecementos previos necesarios:

 • Manexo básico de Moodle como creador de cursos.
 • Manexo básico de eXeLearning como creador de paquetes de contidos.
 • Non é obxectivo deste curso ensinar o manexo de Moodle ou de eXeLearning, aínda que se facilitará documentación e información sobre eles. Estas dúas ferramentas usaranse para crear cursos virtuais e os seus contidos.

Temporalización e características:

O curso ten unha duración de 60 horas, das cales 53 son en rede e 7 presenciais. Impartirase dende o 11 de marzo ata o 30 de maio de 2014. Para a selección de participantes, teranse en conta os criterios de selección indicados na ficha da actividade en fprofe. Esta actividade ofértase con 100 prazas, estando aberto o prazo de inscrición ata o vindeiro 11/02/2014. Referencia: G1301083

Ligazón á ficha da actividade en fprofe.

Deseño, creación e titorización para a formación en rede

V1301017: Propostas de aula para indagar sobre a Meteoroloxía

Summary: 
O día 29 de xaneiro dará comezo no CPR Alborada (Vigo), o curso V1301037: PROPOSTAS DE AULA PARA INDAGAR SOBRE A METEOROLOXÍA, para profesorado de primaria e secundaria. Para inscribirse pedir información no CFR de Vigo.
Gallego
O día 29 de xaneiro dará comezo no CPR Alborada (Vigo), o curso V1301037: PROPOSTAS DE AULA PARA INDAGAR SOBRE A METEOROLOXÍA, para profesorado de infantil, primaria e secundaria. Para inscribirse pedir información no CFR de Vigo.
Data: 
29/01/2014 - 02/04/2014
Sección: 

V1301017: Propostas de aula para indagar sobre a Meteoroloxía

Summary: 
O día 29 de xaneiro dará comezo no CPR Alborada (Vigo), o curso V1301037: PROPOSTAS DE AULA PARA INDAGAR SOBRE A METEOROLOXÍA, para profesorado de infantil, primaria e secundaria. Para inscribirse pedir información no CFR de Vigo.
Gallego

O día 29 de xaneiro dará comezo no CPR Alborada (Vigo), o curso V1301037: PROPOSTAS DE AULA PARA INDAGAR SOBRE A METEOROLOXÍA, para profesorado de infantil, primaria e secundaria.

Data de comezo: 29 de xaneiro.

Data de finalización: 2 de abril.

Lugar de celebración: CPR Alborada (Vigo)

Numero de horas totais: 30 horas.

fprofe: www.edu.xunta.es/fprofe

Aula virtual: http://www.edu.xunta.es/centros/cfrvigo/aulavirtual/course/view.php?id=299

meteo

meteoroloxia
meteoroloxia

V1301053 e V1301054 Fase A1 e A2 Combas Galicia 2013/14 CFR Vigo

Summary: 
Do 18 de novembro ata o 30 de xuño de 2014 terán lugar os dous cursos: V1301053 e V1301054 FASE A1 e A2 COMBAS GALICIA 2013/14 no CFR de Vigo.
Gallego

Do 18 de novembro ata o 30 de xuño de 2014 terán lugar os dous cursos: V1301053 e V1301054 FASE A1 e A2 COMBAS GALICIA 2013/14 no CFR de Vigo.

Data de comezo: 18 de novembro.

Data de finalización: 30 de xuño.

Lugar de celebración: CFR de Vigo.

Número de horas totais: 30 h.

fprofe: www.edu.xunta.es/fprofe

Aula virtual: http://www.edu.xunta.es/centros/cfrvigo/aulavirtual/course/view.php?id=298

 

competencias básicas