S1801076 Pensamento visual (visual thinking) como estratexia de aprendizaxe

No terceiro trimestre terá lugar no CAFI o curso Pensamento visual (visual thinking) como estratexia de aprendizaxe para o profesorado de ensino secundario e mestres.
Ven, 08/03/2019 - 12:30
S1801076 - Pensamento visual (visual thinking) como estrataxia de aprendizaxe
S1801076 - Pensamento visual (visual thinking) como estrataxia de aprendizaxe

Referencia en fprofe: S1801076

Data límite de inscrición: 15 de marzo de 2019

Lugar de celebración: CAFI - Santiago de Compostela

Localización do CAFI: Ligazón

Prazas:  15

Duración: 15 horas presenciais e 5 horas non presenciais

Temporalización: do 24/04 ao 16/05

Obxectivos

1. Coñecer o pensamento visual como estratexia de aprendizaxe.

2. Analizar a aplicación en aula do pensamento visual.

3. Poñer en práctica estratexias de pensamento visual.

Contidos

1. Pensamento visual e aprendizaxe.

2. Elementos e recursos do pensamento visual.

3. Posibilidades na aplicación en aula do pensamento visual.