Gallego

Cursos CALC

Summary: 

Inscrición nos cursos CALC.
Gallego

Ábrese o prazo para a inscrición nos cursos CALC. Para acceder a un curso CALC é necesario posuír o certificado/título que xustifique o nivel de lingua inmediatamente anterior, segundo a escala de niveis do MCERL (A1-A2-B1-B2-C1-C2).

O prazo de inscrición nestes cursos remata o 13 de outubro de 2020.

 

Información sobre os cursos CALC: https://www.edu.xunta.gal/centros/cfrcoruna/aulavirtual/course/view.php?id=759

cursos CALC
cursos CALC

Proba de nivel Cursos CALC

Summary: 

Ábrese o prazo para a inscrición na Proba de Nivel dos cursos CALC ata o 27 de setembro de 2020.
Gallego

Ábrese o prazo para a inscrición na Proba de Nivel dos cursos CALC. Para acceder a un curso CALC é necesario posuír o certificado/título que xustifique o nivel de lingua inmediatamente anterior, segundo a escala de niveis do MCERL (A1-A2-B1-B2-C1-C2). As persoas que NON POSÚEN ningún título ou certificado que acredite o seu nivel de lingua poderán facer esta Proba de Nivel. O resultado desta proba indicará o nivel no que se pode inscribir o/a participante. As persoas que posúen un certificado recollido na ORDE do 21 de xuño de 2016 NON TEÑEN que realizar a Proba de Nivel.

O prazo de inscrición nesta proba remata o 27 de setembro de 2020.

proba de nivel CALC
proba de nivel CALC

Boletín xuño 2020

Summary: 

Boletín de publicacións do CFR de A Coruña de xuño 2020
Gallego

Boletín de publicacións do CFR de A Coruña de xuño 2020

Para baixar o arquivo fai clic aquí

 

Boletín 2020
Boletín 2020

Actualización de ferramentas tecnolóxicas para docentes

Summary: 

Oferta de formación básica inicial para a docencia online.
Gallego

A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, para paliar os danos que a situación socio-sanitaria relacionada co COVID-19 está a provocar nos centros educativos, oferta actividades formativas dirixidas aos/ás docentes que precisen unha formación inicial básica para o manexo de ferramentas para docencia a distancia.

 

 
Características da actividade:

Formación non presencial, de 10 horas de duración.
Contidos básicos: emprego da aula virtual e ferramentas de videoconferencia.

 

Destinatarios: Todas as ensinanzas

Para máis información poñerse en contacto co CFR da Coruña por medio do correo electrónico cfr.coruna@edu.xunta.gal ou chamando ao teléfono 981.274.221

 

 

formación básica TIC
formación básica TIC

C1901154 Primeiros experimentos de ciencia para infantil e primaria

Summary: 

Curso impartido por Patricia Barciela e José Viñas.
Undefined

Data: 

15/04/2020 - 21/05/2020

Lugar: 

CFR A Coruña

Horario: 

16:30 a 20:00

Tema: 

Sección: 

C1901154 Primeiros experimentos de ciencia para infantil e primaria

Summary: 

Curso impartido por Patricia Barciela e José Viñas.
Gallego

Referencia: C1901154

Centro de formación e recursos: CFR A Coruña

Temporalización: 

15 e 16 de abril de 16:30 a 20:00

29 e 30 de 16 de abril de 16:30 a 20:00

20 e 21 de maio de 16:30 a 20:00

Data límite de inscrición: 23/03/2020

Lugar: CFR da Coruña - Aula Audiovisuais - 4º Andar

Prazas:  24

Horas totais: 25, das cales 4 son non presenciais. Haberá que realizar unha proposta de aula e presentala na última sesión.

Destinatarios: Educación infantil e Educación primaria.

Criterios de selección:

1.- Os criterios do plan anual de formación.

Obxectivos:

1. A adquisición de coñecementos e habilidades para aplicar o método indagativo na aula.

2. Ofrecer aos alumnos a oportunidade de explorar o mundo dende o punto de vista científico, aprendendo a facerse preguntas e a investigar a súa contorna.

3. Crear unha rede de profesores interesados en métodos activos de ensino das ciencias.

Contidos:

1.Ferramentas do explorador científico.

2.Exploramos cos nosos sentidos: ollos, orellas, nariz, lingua, mans e máis.

3.Exploramos a nosa contorna: a ciencia na cociña, o cuarto de baño, o xardín, o patio do colexio, e máis.

4.Exploremos fenómenos sorprendentes: luz, cor, ilusións ópticas, sonido, magnetismo e máis.

5.Exploramos a tecnoloxía-Robots garabateadores: aprender a construir uns artiluxios a motor que se moverán das formas máis sorprendentes e debuxarán os garabatos máis inesperados.

6.Exploremos o que aprendimos: proxecto final.

Asesor:

Óscar Domínguez Pérez (cfr.coruna.cientifico-tecnoloxico@edu.xunta.gal)

 

C1901154 Primeiros experimentos de ciencia para infantil e primaria
C1901154 Primeiros experimentos de ciencia para infantil e primaria

C1901152 Exercicios para o coidado e hixiene da voz. Ortofonía

Gallego

Summary: 

Todos os mércores non festivos dende o 12 de febreiro ao 1 de abril

Data: 

12/02/2020 - 01/04/2020

Lugar: 

CFR da Coruña, salón de Actos da UNED

Tema: 

Sección: 

C1901152 Exercicios para o coidado e hixiene da voz. Ortofonía

Summary: 

Estase a celebrar no CFR da Coruña a actividade formativa Exercicios para o coidado e hixiene da voz. Ortofonía todos os mércores non festivos dende o 12 de febreiro ao 1 de abril.
Gallego

O profesorado somos un colectivo que temos a voz como a principal ferramenta de traballo. É moi frecuente que o seu uso diario durante longas horas obrigue a un esforzo que vaia deteriorando pouco a pouco a súa calidade e é moi complicado recuperala sen someterse a tempadas de repouso. Malos hábitos de vida, acompañados dun mal uso desta pode provocar longas tempadas de afonía.

Este problema pode agravarse ata impedir o exercicio da nosa profesión. Por este motivo, o coidado da voz e a aprendizaxe de técnica vocal que fomenten o seu bo uso e eviten a aparición de alteracións gañan especial relevancia na nosa profesión. Neste curso imos achegarche esa información básica para o bo coidado e hixiene da voz.

Exercicios para o coidado e hixiene da voz. Ortofonía
Exercicios para o coidado e hixiene da voz. Ortofonía

XVI encontros con escritores: Bernardo Atxaga

Summary: 

O acto terá lugar o 2 de marzo ás 18:30 horas no salón de actos da UNED da Coruña
Gallego

Informámosvos que o luns, 2 de marzo ás 18:30 h. no salón de actos da UNED da Coruña, terá lugar unha nova sesión de "A creación literaria e os seus autores: Encontros con escritores". Ese día contaremos coa presenza do escritor vasco Bernardo Atxaga. Aproveitaremos a presenza do autor para repasar a súa traxectoria vital e literaria e comentar algúns dos seus textos máis significativos, entre eles a súa recente novela, Casas y tumbas (Alfaguara, 2020)

Organiza estes encontros o Centro de Formación e Recursos da Coruña baixo a coordinación de Javier Pintor. Intervén como interlocutor nesta mesa de debate, Xavier Seoane, recoñecido autor galego. Estes encontros concíbense da maneira máis libre e aberta posible xa que o que se pretende é manter uns diálogos literarios e culturais con algúns dos autores máis relevantes do momento presente. Aproveitaremos a cercanía dos autores para establecer vías de diálogo e pontes de debate, tanto sobre as súas obras como sobre aspectos culturais da actualidade máis inmediata.

Bernardo Atxaga
Bernardo Atxaga