Gallego

V Encontros de atención á diversidade

Summary: 
V Encontros de atención á diversidade desde os departamentos de orientación e o equipo de orientación específico.
Gallego

V Encontros de atención á diversidade desde os departamentos de orientación e o equipo de orientación específico.

Forma de participación:Presencial

Modalidade: Encontros

Referencia: C1503005

Centro de formación e recursos: A Coruña

Temporalización: 25/02/2016 - 25/02/2016

Data límite de inscrición: 29/01/2016

Lugar: Salón de actos da UNED, Rúa Pepín Rivero 3, A Coruña

Prazas: 150

Observacións prazas: Terán prioridade os orientadores e orientadoras dos centros educativos.

Horas presenciais: 8 Horas non presenciais: 0

Destinatarios:Todas as ensinanzas Corpos e especialidades 511018 - Catedráticos de ensino secundario. Orientación educativa 597039 - Mestres. Orientación 590018 - Profesores de ensino secundario. Orientación educativa

Criterios de selección: Os criterios xerais do plan anual de formación

Obxectivos: 

1.Optimizar a colaboración na prevención e intervención entre os Departamentos de Orientación e o Equipo de Orientación Específico.

2.Manter unha rede dinámica de intercambio de información e boas prácticas entre os orientadores e orientadoras.

3.Compartir modelos, protocolos, materiais e recursos sobre a atención á diversidade.

Contidos: 

1.Estratexias de prevención e intervención na atención á diversidade coordinadas entre os Departamentos de Oirentación e o Equipo de Orientación Específico.

2.O traballo en rede entre orientadores e orientadoras para consultar dúbidas e compartir materiais, recursos e boas prácticas.

3.Modelos, protocolos, materiais e recursos sobre a atención á diversidade entre os Departamentos de Orientación e o Equipo de Oirentación Específico.

Asesor: NISTAL MARTINO, GERARDO

Enderezo Electrónico: gnistal@edu.xunta.es

V encontros de atención á diversidade
V encontros de atención á diversidade

TIC para departamentos de orientación

Summary: 
G1501056 “As TIC nos Departamentos de Orientación” curso en Rede do plan anual de formación do profesorado.
Gallego

 

Neste segundo trimestre comeza o curso de TIC para departamentos de orientación, 30 horas en Rede.

Este curso procura un achegamento práctico ás aportacións das Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC) na Orientación Educativa. Sen esquecer a importancia da accesibilidade e as licenzas de autor, abordarase o coñecemento e uso de distintas aplicacións e ferramentas de interese, así como unha mostra de recursos e apps educativas para o desenvolvemento das múltiples funcións que debe realizar o Departamento de Orientación. A finalidade é empregar novos instrumentos e materiais para dinamizar os procesos de comunicación e a información facilitada polo Departamento de Orientación ao profesorado, alumnado e as familias. En definitiva, “as TIC nos Departamentos de Orientación” ofrecen unha oportunidade de desenvolvemento profesional a través do manexo e posta en práctica de ferramentas, a nivel básico, da Web 2.0.

TIC para departamentos de orientación
TIC para departamentos de orientación

Obradoiro de Oratoria no ámbito educativo

Summary: 
Curso presencial no CAFI
Gallego

OBXECTO: Apoiar na implantación da asignatura de Oratoria nas aulas a través dun programa de capacitación e motivación para docentes. 

METODOLOXÍA: 

  • Transversal. Na concepción de que a oratoria ten un carácter transversal, proponse a creación de grupos de participantes heteroxéneos no que se refire ás materias das que son responsables que contribúa a romper estereotipos que relacionen o desenvolvemento das competencias en oratoria con ámbitos estritamente lingüísticos.
  • Práctica. A oratoria entendida como capacidade de utilizar a palabra para nos comunicar, require que a translación de contidos sexa feita dunha perspectiva eminentemente práctica.
  • Orientada a resultados. Desde o primeiro momento as e os participantes terán como orientación a realización dunha exposición pública de curta duración que
    contribuirá a que cada participante busque a súa motivación para acadar un obxectivo claramente definido: unha exposición pública atractiva.

REFERENCIA: S1503016

TÍTULO:  Obradoiro de oratoria no ámbito educativo

HORAS PRESENCIAIS: 12

PRAZAS: 20

LUGAR: CAFI

Obradoiro de Oratoria no ámbito educativo
Obradoiro de Oratoria no ámbito educativo

Formación das estruturas de formación do profesorado

Summary: 
Formación das estruturas de formación do profesorado
Gallego

A Rede de Formación Permanente do Profesorado reuniuse en Sanxenxo os pasados días 10 e 11 de decembro para facer unha posta en común do traballo elaborado sobre o novo modelo competencial da función docente. Durante estas dúas xornadas presentouse o resultado deste esforzo conxunto que definirá o marco no que basear unha nova concepción da formación do profesorado.

Formación das estruturas de formación do profesorado
Formación das estruturas de formación do profesorado

Xornadas para os coordinadores e coordinadoras de actividades de formación en centros

Summary: 
O día 2 de decembro de 2015 celebrouse no Hotel Puerta del Camino (Santiago) a primeira das 3 sesións das “Xornadas para os coordinadores e coordinadoras de actividades de formación en centros”
Gallego

O día 2 de decembro de 2015 celebrouse no Hotel Puerta del Camino (Santiago) a primeira das 3 sesións das “Xornadas para os coordinadores e coordinadoras de actividades de formación en centros” organizadas polo CAFI (Centro Autonómico de Formación e Innovación). Foi un obradoiro impartido por Manel Güell Barceló sobre “liderado de reunións” ao que asistiron máis de 100 persoas.

Xornadas para os coordinadores e coordinadoras de actividades de formación en centros
Xornadas para os coordinadores e coordinadoras de actividades de formación en centros

Xornadas para coordinadores e coordinadoras de actividades de formación en centros 2015

Summary: 
Sesión de formacion para as coordinadoras e coordinadores de actividades de formación en centros e equipos de formación dos PFPP.
Gallego

Sesión de formación para as coordinadoras e coordinadores de actividades de formación en centros e equipos de formación dos PFPP.

Terá lugar o mércores, día 2 de 16:30 a 20:30 horas no hotel Puerta del Camino en Santiago de Compostela. A temática da sesión céntrase na xestión de reunións eficaces e resolución de conflitos nos grupos.

 

 

 

 

coordinadores
coordinadores

Seminarios aprobados 2015/2016

Summary: 
Seminarios aprobados polo CFR da Coruña para o curso 2015/2016
Gallego

Xuntase arquivo coa relación de seminarios aprobados polo CFR da Coruña para o curso 2015/2016

seminarios aprobados

S1501026 Intelixencia emocional e comunicación positiva

Summary: 
Dende o día 26 de outubro ata o 10 de novembro desenvolverase no CAFI un curso sobre Intelixencia emocional e comunicación positiva, serán 10 horas de formación presencial e 4 en Rede, contará coa presenza de Ana Sanjuán e Carmen Loureiro como ponentes.
Gallego
corazón con palabras  intelixencia, emoción,comunicación, positiva,escoita
corazón con palabras