Gallego

C1402004: Xornadas de formación do profesorado de apoio

Summary: 
Do 15 ao 29 de abril de 18:00 a 21:00 no salón de actos da UNED da Coruña.
Gallego

Xornadas de formación do profesorado de apoio

Referencia: C1402004
Centro de formación e recursos: A Coruña
Temporalización:  15/04/2015  -  29/04/2015
Data límite de inscrición: 06/04/2015
Lugar:  Salón de Actos do Edificio UNED. r/Pepín Rivero, s/n. 15011 A Coruña
Prazas:  170
Observacións prazas: 
Preferencia especialista en Ped.terapéutica ou en aud. e ling. no 2014-15.

Horas totais

Horas presenciais: 10
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

511 - Catedráticos de ensino secundario
590 - Profesores de ensino secundario

597037 - Mestres. Educación especial: Audición e Linguaxe

597036 - Mestres. Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

Temas e subtemas

Plan anual - 2014-2015

Criterios de selección

Os criterios xerais do plan anual de formación.

Obxectivos

1.Actualizar información e intercambiar expereincias das diferentes especialidades

2.Afondar na interpretación e unificación de criterios e modalidades de intervención educativa

3.Afondar nos mecanismos de coordinación e colaboración co profesorado titor, co equipo docente e co departamento de orientación

Contidos

1.As distintas experiencias de atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

2.As modalidades de intervención educativa e de desenvolvemento curricular.

3.O asesoramento e a colaboración entre o equipo docente e o departamento de orientación.Asesor responsable da actividade

Asesor:  NISTAL MARTINO, GERARDO

Enderezo Electrónico:  gnistal@edu.xunta.es

Materiais da actividade

www.edu.xunta.es/centros/cfrcoruna/aulavirtual/course/view.php?id=310&edit=off&sesskey=5ozUJC8CwE

C1402004: Formación do profesorado de apoio

I Encontro de equipos directivos

Gallego

I Encontro de equipos directivos

11 de abril, EGAP_ Santiago de Compostela

 

Obxectivos

1.Compartir experiencias que favorezan a mellora e a innovación dos centros educativos.

2.Afondar na organización e funcionamento dos centros educativos impulsando a súa interrelación co contorno.

3.Intercambiar ideas, modelos e proxectos de dirección potenciando o uso de redes colaborativas profesionais.

Contidos

1.Liderado e xestión de centros educativos.

2.Modelos e proxectos innovadores para a dirección dos centros escolares.

3.Boas prácticas que favorecen a calidade do ensino.

Aula virtual : http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/course/view.php?id=578
 

Data: 
07/04/2015 - 12/04/2015

I Encontro de equipos directivos

Summary: 
O vindeiro 11 de abril terá lugar na Escola Galega de Administración Pública, en Santiago de Compostela, o I Encontro de Equipos Directivos.
Gallego

I Encontro de equipos directivos


Obxectivos

- Compartir experiencias que favorezan a mellora e a innovación dos centros educativos.

- Afondar na organización e funcionamento dos centros educativos impulsando a súa interrelación co contorno.

- Intercambiar ideas, modelos e proxectos de dirección potenciando o uso de redes colaborativas profesionais.


Contidos

- Liderado e xestión de centros educativos.

- Modelos e proxectos innovadores para a dirección dos centros escolares.

- Boas prácticas que favorecen a calidade do ensino.


 

I Encontro de equipos directivos

Xornadas: L1402019 - Resposta educativa para o alumnado con TDAH

Summary: 
Xornadas en colaboración coa asociación Bule Bule e a Unidade Focus da Coruña que se desenvolverán en Lugo os días 28 de marzo, 18 de abril e 9 de maio de 2015.
Gallego

Obxectivos

1.Capacitar ao profesorado para detectar, aprender e actuar co alumnado con TDAH.

2.Coñecer e desenvolver estratexias e propostas educativas adaptadas ao alumnado con TDAH.

3.Establecer pautas de coordinación entre centros educativos, familias e outras institucións.

Observacións

Esta actividade desenvolverase en colaboración coa Asociación Bule Bule de Lugo e a Unidad Focus da Coruña. Poderán asistir familiares e maiores de 13 anos ata completar aforo.

Contidos

1.A hiperactividade e o déficit de atención

2.Intervención co alumnado con TDAH na casa e na escola

3.Funcións executivas: neuropsicoloxía, neuropsicoloxía TDAh e procesos psicolóxicos básicos

4.Comunicación: comunicación asertiva, estratexias e técnicas de comunicación

5.Autoridade e vínculo: a autoridade como depósito, o vínculo como crédito

6.Leis da Pedagoxía: estratexias de modificación de conduta

Datas:

28 de marzo, 18 de abril e 9 de maio de 2015

Lugar de celebración e horario:

28 de marzo de 2015 : salón de actos do IES Nosa Señora dos Ollos Grandes, Avda. Ramón Ferreiro, 0. Lugo

Horario:de 10:00 h a 14:00 h:

18 de abril de 2015: salón de actos do Centro Social Municipal Uxío Novoneyra, rúa Quiroga Ballesteros, 1, A (soportais), Lugo

Horario: de 09:30 a 13:30 h 

9 de maio de 2015: salón de actos do Centro Social Municipal de Fingoi, Aviación Española, 22-24, Lugo

Horario: de 09:30 a 13:30 h 

Enlace a ficha xeral do curso: http://nubr.co/Qn967s

No seguinte arquivo podedes acceder ao programa máis detallado da actividade:

 

Cartel xornadas Resposta educativa para o alumnado con TDAH

F1401016 - A diversidade nas aulas. Estratexias para unha escola inclusiva

Gallego

Data de comenzo: 13 de novembro de 2014

Data de finalización: 8 de xaneiro de 2015

Lugar de celebración: Salón de actos do CFR de Ferrol

Número de horas totais: 24 h

Enlace a FPROFE: https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=61239

Enlace Aula Virtual: http://www.edu.xunta.es/platega/course/view.php?id=3480

Data: 
13/11/2014 - 08/01/2015
Sección: 

F1401017 - As intelixencias múltiples. Fomentando a aprendizaxe por competencias

Gallego

Data de comenzo: 29 de novembro de 2014

Data de finalización: 5 de febreiro de 2015

Lugar de celebración: Salón de actos do CFR de Ferrol

Número de horas totais: 30 h

Enlace a FPROFE: https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=61240

Enlace Aula Virtual: http://www.edu.xunta.es/centros/cfrferrol/aulavirtual/course/view.php?id=587

Data: 
29/11/2014 - 05/02/2015
Sección: 

Intelixencia emocional e comunicación positiva

Summary: 
Actividade para desenvolvemento e optimización da competencia emocional do profesorado, dende o 9 de marzo ata o 13 de abril.
Gallego

Intelixencia emocional e comunicación positiva

Referencia: S1401059
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización: 09/03/2015 - 13/04/2015
Lugar: Santiago de Compostela. CAFI

Obxectivos

  • Introducir ao profesorado no concepto de intelixencia emocional e educación emocional no marco das intelixencias múltiples.

  • Promover o desenvolvemento e optimización da competencia emocional do profesorado.

  • Favorecer o desenvolvemento da intelixencia social e a comunicación positiva como ferramenta para a mellora persoal e da convivencia e do clima de centro.

Contidos

  • Intelixencias múltiples: intelixencia intra e interpersoal. Xestión das emocións.
  • Competencias comunicativas na aula, no centro e no ámbito persoal.
  • Canles representacionais de comunicación na aula para a mellora do clima de aprendizaxe.


Observacións

O curso consta de 20 horas presenciais e 4 en rede. É imprescindible a superación de ambas partes ( presencial e non presencial ) para obter a certificación final.

Corazon_Inteligencia Emocional

Estratexias para a mellora da convivencia nos centros educativos

Summary: 
1. Afondar na aplicación docente das habilidades emocionais e a súa educación.
2. Aprender estratexias de prevención e técnicas de relaxación antiestrés, para un mesmo e para aplicar co alumnado.
3. Incorporar o aprendido á vida cotiá para favorecer o cambio de actitudes, costumes e estado de ánimo.
Gallego

Código L1403001

Duración 10 horas

Prazas 30

Lugar de celebración Salón do CFR de Lugo

Destinatarios Profesorado de todas as ensinanzas

 

Materiais  http://www.edu.xunta.es/centros/cfrlugo/aulavirtual/course/view.php?id=534 

Convivencia
Convivencia escolar

G1401067 A convivencia como factor de calidade nos centros educativos

Gallego

Referencia: G1401067
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  23/02/2015  -  06/05/2015   
Lugar: En rede      https://www.edu.xunta.es/platega2/
Prazas:  100

Horas totais: 40 h.

Destinatarios:Todas as ensinanzas

590 - Profesores de ensino secundario
591 - Profesores técnicos de formación profesional
597 – Mestres

Obxectivos:

- Valorar a convivencia e o clima escolar positivo como factores de calidade nos centros educativos.

- Identificar as diferentes causas que orixinan a violencia escolar e analizar os factores básicos para a prevención de conflitos e problemas de convivencia nos centros educativos.

- Coñecer e aplicar técnicas de modificación de conduta e de resolución de conflitos no contorno escolar.

Data: 
23/02/2015 - 06/05/2015
Sección: