Gallego

G1401039 Integración das TIC nos departamentos de orientación

Gallego

Referencia: G1401039     

Centro de formación e recursos: CAFI 

Temporalización:  20/02/2015  -  25/04/2015

Lugar: En rede        https://www.edu.xunta.es/platega2/
Prazas:  50 

Horas totais: 30 h

Destinatarios:Xefes e xefas dos departamentos de orientación

Obxectivos

- Empregar novas ferramentas para mellorar a información facilitada polo departamento

- Axilizar a comunicación do departamento coa comunidade educativa do centro

- Potenciar o desenvolvemento das actividades do plan de orientación, utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación.

Data: 
20/02/2015 - 24/04/2015
Sección: 

G1401061 Orientación, titoría e construción da identidade libre de estereotipos de xénero

Gallego

ORIENTACIÓN, TITORÍA E CONSTRUCIÓN DA IDENTIDADE LIBRE DE ESTEREOTIPOS DE XÉNERO

Contrución da identidade libre de estereotipos de xénero no medio académico e deseño de propostas de orientación académica e profesional non sexista, coeducativa e inclusiva.

Referencia: G1401061
Centro de formación e recursos: CAFI

Temporalización:  09/02/2015  -  27/04/2015

Lugar: En rede  Enlace a platega: https://www.edu.xunta.es/platega2/

Horas totais: 30 h.

Destinatarios:preferentemente, os xefes e xefas dos departamentos de orientación

Obxectivos:

- Reflexionar sobre a influencia dos estereotipos e roles de xénero na construción da identidade.

- Fomentar a centralidade no emprego das rapazas e a corresponsabilidade dos rapaces.

- Promover a diversificación formativa e profesional e a toma de decisións libre de estereotipos de xénero.

Data: 
09/02/2015 - 27/04/2015
Sección: 

G1401061 Orientación, titoría e construción da identidade libre de estereotipos de xénero

Gallego

Orientación, titoría e construción da identidade libre de estereotipos de xénero

Referencia: G1401061
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  09/02/2015  -  27/04/2015 
Lugar: En rede
Prazas:  54 

Horas totais: 30 h.

Destinatarios: preferentemente, os xefes e xefas dos departamentos de orientación

Obxectivos:

- Reflexionar sobre a influencia dos estereotipos e roles de xénero na construción da identidade.

- Fomentar a centralidade no emprego das rapazas e a corresponsabilidade dos rapaces.

- Promover a diversificación formativa e profesional e a toma de decisións libre de estereotipos de xénero.

Data: 
09/02/2015 - 27/04/2015
Sección: 

G1401067 A convivencia como factor de calidade nos centros educativos

Summary: 
"Ensinar a convivivir" dende o diálogo, o respecto mutuo, o razoamento, o convencemento, o compromiso, a disciplina democrática, a participación... Esta formación a distancia pretende dar a coñecer aos docentes pautas de actuación para a mellora da convivencia e a resolución de conflitos nos centros escolares.
Gallego

A convivencia como factor de calidade nos centros educativos

Referencia: G1401067

Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  23/02/2015  -  06/05/2015 
Lugar: En rede             Enlace a platega: https://www.edu.xunta.es/platega2/course/view.php?id=47
Prazas:  100

Horas totais: 40 h.

Destinatarios:Todas as ensinanzas

590 - Profesores de ensino secundario
591 - Profesores técnicos de formación profesional
597 – Mestres

Obxectivos:

- Valorar a convivencia e o clima escolar positivo como factores de calidade nos centros educativos.

- Identificar as diferentes causas que orixinan a violencia escolar e analizar os factores básicos para a prevención de conflitos e problemas de convivencia nos centros educativos.

- Coñecer e aplicar técnicas de modificación de conduta e de resolución de conflitos no contorno escolar.

 

Convivencia positiva en centros educativos

G1401061 Orientación, titoría e construción da identidade libre de estereotipos de xénero

Summary: 
Curso a distancia para formar aos orientadores e orientadoras na contrución da identidade libre de estereotipos de xénero no medio académico e o deseño de propostas de orientación académica e profesional non sexista, coeducativa e inclusiva.
Gallego

Orientación, titoría e construción da identidade libre de estereotipos de xénero

Referencia: G1401061
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  09/02/2015  -  27/04/2015 
Lugar: En rede
Prazas:  54 

Horas totais: 30 h.

Destinatarios:preferentemente, os xefes e xefas dos departamentos de orientación

Obxectivos:

- Reflexionar sobre a influencia dos estereotipos e roles de xénero na construción da identidade.

- Fomentar a centralidade no emprego das rapazas e a corresponsabilidade dos rapaces.

- Promover a diversificación formativa e profesional e a toma de decisións libre de estereotipos de xénero.

contrucion_identidade_xénero

G1401039 Integración das TIC nos departamentos de orientación

Summary: 
Formación a distancia destinada aos xefes e xefas dos Departamentos de Orientación. Achegamento práctico ás aportacións das TIC na orientación educativa.
Gallego

Integración das TIC nos departamentos de orientación

Referencia: G1401039

Centro de formación e recursos: CAFI  

Temporalización:  20/02/2015  -  25/04/2015 
Lugar: En rede
Prazas:  50  //  Horas totais: 30 h

Destinatarios: Xefes e xefas dos departamentos de orientación

Obxectivos:

- Empregar novas ferramentas para mellorar a información facilitada polo departamento

- Axilizar a comunicación do departamento coa comunidade educativa do centro

- Potenciar o desenvolvemento das actividades do plan de orientación, utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación.

TIC na orientación

L1401020 A diversidade nas aulas. Estratexias para unha escola inclusiva

Summary: 
Actividade dirixida a todo o profesorado coa finalidade de sensibilizar e contribuir a desenvolver unha actitude positiva cara a inclusión do alumnado nas aulas e centros ordinarios e aprender estratexias de intervención para a aplicación na aula inclusiva atendendo ás súas características.
Gallego

 Referencia: L1401020
Centro de formación e recursos: Lugo
Temporalización:  11/02/2015  -  23/03/2015
Nesta actividade contémplanse 3 horas de traballo individual.
Horas totais: 24
Horas presenciais: 21
Horas non presenciais: 3
Obxectivos

  1. Sensibilizar e contribuír a desenvolver unha actitude positiva cara a inclusión do alumnado nas aulas e centros ordinarios.
  2. Coñecer as características do alumnado con necesidades educativas específicas.
  3. Aprender estratexias de intervención para a aplicación na aula inclusiva.

Contidos

  1. Intervención na aula inclusiva: recursos específicos para o alumnado con dificultades aprendizaxe, conduta, discapacidade e outros necesidades.
  2. Deseño e aplicación de respostas educativas educativas dentro da escola inclusiva.
  3. Estratexias de intervención para a inclusión do alumnado.
A diversidade nas aulas. Estratexias para unha escola inclusiva
A diversidade nas aulas. Estratexias para unha escola inclusiva
File: 

C1403004: IV Encontros de atención a diversidade desde os departamentos de orientación e o equipo de orientación específico

Summary: 
Encontro entre Orientadores e o Equipo de Orientación Específico da Coruña no Salón de actos da UNED. Data: 26 de febreiro de 2015 Horario: Sesión de mañá de 9 a 14 Sesión de tarde 16 a 20
Gallego

Referencia: C1403004
Centro de formación e recursos: A Coruña
Temporalización:  26/02/2015  -  26/02/2015
Data límite de inscrición: 26/12/2014
Lugar: A Coruña
Prazas:  150
Observacións prazas: Esta actividade vai dirixida preferentemente aos Xefes/as dos Departamentos de Orientación de Ed. primaria e Ed. Secundaria.
 

Horas presenciais: 8
Horas non presenciais: 0

 

Obxectivos

1.Optimizar a colaboración na prevención e intervención entre os Departamentos de Orientación e o Equipo de Orientación Específico.

2.Manter unha rede dinámica de intercambio de información e boas prácticas entre departamentos de orientación e o equipo de orientación específico.

3.Compartir modelos, protocolos, materiais e recursos de atención á diversidade.

 

Contidos

1.Estratexias de prevención e intervención na atención á diversidade coordinadas entre os Departamentos de Orientación e o Equipo de Orientación Específico nas distintas especialidades.

2.O traballo en rede entre orientadores para consultar dúbidas e compartir materiais, recursos e boas prácticas.

3.Modelos, protocolos, materiais e recursos de atención á diversidade entre os Departamentos de Orientación e o Equipo de Orientación Específico.

Asesor responsable da actividade

Asesor:  NISTAL MARTINO, GERARDO

Enderezo Electrónico:  gnistal@edu.xunta.es

IV Encontros de atención á diversidade

Desexámosvos moi felices festas

Summary: 
Desde as Estruturas de Formación Permanente do Profesorado
Gallego
navidad