Gallego

C1303003: Compartindo boas prácticas. Encontros de intercambio de experiencias educativas

Summary: 
2, 3 e 10 de abril de 2014 no salón de actos da UNED.
Gallego

Compartindo boas prácticas. Encontros de intercambio de experiencias educativas

Área

Temas transversais

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Encontros

Referencia: C1303003
Centro de formación e recursos: A Coruña
Temporalización:  02/04/2014  -  10/04/2014
Data límite de inscrición: 17/03/2014
Lugar: A Coruña
Prazas:  200

Horas presenciais: 12
Horas non presenciais: 0
Boas prácticas 2014

C1301099: Estereotipos de xénero e medios: como abordar o tema na aula. Primaria

Summary: 
No CFR da Coruña a partir do 18 de marzo. Límite de inscrición 10 de marzo.
Gallego

Referencia: C1301099
Centro de formación e recursos: A Coruña
Temporalización:  18/03/2014  -  26/03/2014
Data límite de inscrición: 10/03/2014
Lugar: CFR Coruña
Prazas:  25

Horas presenciais: 15
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

 • Educación primaria

Corpos e especialidades

597 - Mestres

Criterios de selección

Os criterios xerais do plan anual de formación.

Obxectivos

1.Determinar colectivamente co profesorado como se constrúen os estereotipos de xénero entre o alumnado

2.Ofrecer ao profesorado ferramentas de análise de diferentes medios que inflúen na creación de estereotipos de xénero entre o alumnado

3.Ofrecer ferramentas ao profesorado para a deconstrución dos estereotipos de xénero que se reproducen nos medios aos que accede o alumnado

Contidos

1.Conceptos e procesos de creación de esterotipos de xénero

2.Medios que teñen mais influenza sobre o alumnado

3.Pegada que os medios deixan no proceso de socialización desta poboación

4.Ferramentas de análise e deconstrución para tentar traballar na ruptura de estereotipos de xénero que consolidan estruturas de desigualdade entre a xente mais novaAsesor responsable da actividade

Asesor:  AGUILERA CARRASCO, JOSÉ MARÍA

Estereotipos de xénero. Primaria.
Estereotipos de xénero. Primaria.
File: 

C1301100: Estereotipos de xénero e medios: como abordar o tema na aula. Secundaria

Summary: 
No CFR da Coruña. Data límite de inscrición 25 de marzo.
Gallego

Referencia: C1301100
Centro de formación e recursos: A Coruña
Temporalización:  25/03/2014  -  30/04/2014
Data límite de inscrición: 25/03/2014
Lugar: CFR Coruña
Prazas:  25

Horas presenciais: 15
Horas non presenciais: 0

Destinatarios

 • Educación secundaria obrigatoria

Corpos e especialidades

590 - Profesores de ensino secundario

Criterios de selección

Os criterios xerais do plan anual de formación.

Obxectivos

1.Determinar colectivamente co profesorado como se constrúen os estereotipos de xénero entre o alumnado

2.Ofrecer ao profesorado ferramentas de análise de diferentes medios que inflúen na creación de estereotipos de xénero entre o alumnado

3.Ofrecer ferramentas ao profesorado para a deconstrución dos estereotipos de xénero que se reproducen nos medios aos que accede o alumnado

Contidos

1.Conceptos e procesos de creación de estereotipos de xénero

2.Medios que teñen mais influenza sobre o alumnado

3.Pegada que os medios deixan no proceso de socialización desta poboación

4.Ferramentas de análise e deconstrución para tentar traballar na ruptura de estereotipos de xénero que consolidan estruturas de desigualdade entre a xente mais novaAsesor responsable da actividade

Asesor:  AGUILERA CARRASCO, JOSÉ MARÍA

Estereotipos. Secudaria.

C1303002: III Encontros de atención á diversidade desde os departamentos de orientación e o equipo de orientación específico

Summary: 
Encontros entre orientadores e o equipo de orientación específica.
Gallego

Referencia: C1303002
Centro de formación e recursos: A Coruña
Temporalización:  12/03/2014  -  12/03/2014

De 9 a14 e de 16 a 20 horas.
Lugar: Salón de Actos da UNED, r/Pepín Rivero, 3, 15011 A Coruña
Prazas:  190

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

511018 - Catedráticos de ensino secundario. Orientación educativa

597039 - Mestres. Orientación

590018 - Profesores de ensino secundario. Orientación educativa

Criterios de selección

Xefes e xefas do Departamento de Orientación de Primaria e Secundaria. Orientadores de Primaria e Secundaria. Os criterios xerais do plan anual de formación

Obxectivos

1.Optimizar a colaboración na prevención e intervención entre os Departamentos de Orientación e o Equipo de Orientación Específico.

2.Manter unha rede dinámica de intercambio de información e boas prácticas entre departamentos de orientación e o equipo de orientación específico.

3.Compartir modelos, protocolos, materiais e recursos de atención á diversidade.

Contidos

1.Estratexias de prevención e intervención na atención á diversidade coordinadas entre os Departamentos de Orientación e o Equipo de Orientación Específico nas distintas especialidades.

2.O traballo en rede entre orientadores para consultar dúbidas e compartir materiais, recursos e boas prácticas.

3.Modelos, protocolos, materiais e recursos de atención á diversidade entre os Departamentos de Orientación e o Equipo de Orientación Específico.

Diversidade

Intelixencia emocional para a optimización da comunicación interpersoal

Summary: 
A comunicación inter e intrapersoal conforman dúas das intelixencias múltiples postuladas por H. Gardner. Este curso dotará ao profesorado de ferramentas básicas necesarias para a xestión emocional e a comunicación positiva.
Gallego

INTELIXENCIA EMOCIONAL PARA A OPTIMIZACIÓN DA COMUNICACIÓN INTERPERSOAL

Referencia: S1301062
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  10/03/2014  -  07/04/2014
Data límite de inscrición: 12/12/2013
Lugar: CAFI. Santiago de Compostela
Prazas:  25   Horas totais: 20 h, presenciais.

Aula virtual: http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/course/view.php?id=439

Destinatarios: todas as ensinanzas, corpos e especialidades.

Criterios de selección:

Os criterios xerais do plan anual de formación

Obxectivos

 • Promover o desenvolvemento e optimización da competencia emocional.
 • Optimizar as relacións e as competencias comunicativas. Prover ao profesorado de ferramentas de comunicación interpersoal útiles para apalicación na aula e a mellora da convivencia e do clima de centro.
 • Dar pautas para a estimulación dalgunhas intelixencias múltiples da teoría de H. Gardner.

Contidos

 • Intelixencia emocional para a mellora intra e interpersoal. Xestión das emocións.
 • Competencias comunicativas, na aula, no centro e no ámbito persoal.
 • Canles representacionais de comunicación na aula, para a mellora do clima de aprendizaxe.

 

emocion

Intelixencia emocional para a optimización da comunicación interpersoal

Gallego

INTELIXENCIA EMOCIONAL PARA A OPTIMIZACIÓN DA COMUNICACIÓN INTERPERSOAL

Referencia: S1301062
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  10/03/2014  -  07/04/2014
Lugar: CAFI. Santiago de Compostela  

Aula virtual: http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/course/view.php?id=439
Prazas:  25       Horas: 20

Destinatarios

Todas as ensinanzas,corpos e especialidades

Obxectivos

 • Promover o desenvolvemento e optimización da competencia emocional.
 • Optimizar as relacións e as competencias comunicativas. Prover ao profesorado de ferramentas de comunicación interpersoal útiles para apalicación na aula e a mellora da convivencia e do clima de centro.
 • Dar pautas para a estimulación dalgunhas intelixencias múltiples da teoría de H. Gardner.

Contidos

 • Intelixencia emocional para a mellora intra e interpersoal. Xestión das emocións.
 • Competencias comunicativas, na aula, no centro e no ámbito persoal.
 • Canles representacionais de comunicación na aula, para a mellora do clima de aprendizaxe.

 

Data: 
10/03/2014 - 07/04/2014
Sección: 

Formación avanzada para equipos directivos

Gallego

FORMACIÓN AVANZADA PARA EQUIPOS DIRECTIVOS

Referencia: S1301067
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  19/02/2014  -  02/04/2014
Lugar: Santiago de Compostela - CAFI
Prazas:  25. Horas presenciais: 50.

Aula virtual: http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/course/view.php?id=437

Destinatarios:

Membros de equipos directivos constituídos cunha experiencia mínima dun ano no cargo

Obxectivos

1.Proporcionarlles aos membros dos equipos directivos stratexias que faciliten o liderado compartido.

2.Desenvolver habilidades necesarias para facilitar o traballo en equipo e as relacións entre as persoas.

3.Formar os equipos directivos para lideraren procesos de mellora.

Contidos

1.Liderado compartido.

2.Intelixencia emocional e coaching en educación.

3.A calidade como transformación e cambio.

Data: 
19/02/2014 - 02/04/2014
Sección: 

G1301071: A convivencia nos centros como factor de calidade

Summary: 
A convivencia e o clima escolar positivo como factores de calidade nos centros educativos.
Gallego

A CONVIVENCIA NOS CENTROS EDUCATIVOS COMO FACTOR DE CALIDADE

Referencia: G1301071
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  17/02/2014  -  05/05/2014
En rede, 30 horas  .  http://www.edu.xunta.es/platega/
Prazas:  50
Observacións prazas: Son necesarios coñecementos básicos de informática.

Destinatarios

 • Bacharelato
 • Ciclos formativos
 • Educación infantil
 • Educación primaria
 • Educación secundaria obrigatoria
 • Programas de cualificación profesional inicial

Corpos e especialidades

597 - Mestres
590 - Profesores de ensino secundario
591 - Profesores técnicos de formación profesional

Obxectivos

1.Valorar a convivencia e o clima escolar positivo como factores de calidade nos centros educativos.

2.Identificar as diferentes causas que orixinan a violencia escolar e analizar os factores básicos para a prevención de conflitos e problemas de convivencia nos centros educativos.

3.Coñecer e aplicar técnicas de modificación de conduta e de resolución de conflitos no contorno escolar.

Contidos

1.O clima escolar como factor de calidade. Conflitos de convivencia nos centros educativos, principais elementos.

2.Prevención de problemas de convivencia no centro educativo, medidas curriculares e disposicións organizativas. Programas de desenvolvemento persoal e social.

3.Técnicas básicas de modificación de conduta. Programas de resolución de conflitos no centro educativo, fundamentos e estratexias.

 

convivencia_positiva