Gallego

Formación das estruturas de formación do profesorado

Summary: 

Formación das estruturas de formación do profesorado
Gallego

A Rede de Formación Permanente do Profesorado reuniuse en Sanxenxo os pasados días 10 e 11 de decembro para facer unha posta en común do traballo elaborado sobre o novo modelo competencial da función docente. Durante estas dúas xornadas presentouse o resultado deste esforzo conxunto que definirá o marco no que basear unha nova concepción da formación do profesorado.

Formación das estruturas de formación do profesorado
Formación das estruturas de formación do profesorado

Xornadas para os coordinadores e coordinadoras de actividades de formación en centros

Summary: 

O día 2 de decembro de 2015 celebrouse no Hotel Puerta del Camino (Santiago) a primeira das 3 sesións das “Xornadas para os coordinadores e coordinadoras de actividades de formación en centros”
Gallego

O día 2 de decembro de 2015 celebrouse no Hotel Puerta del Camino (Santiago) a primeira das 3 sesións das “Xornadas para os coordinadores e coordinadoras de actividades de formación en centros” organizadas polo CAFI (Centro Autonómico de Formación e Innovación). Foi un obradoiro impartido por Manel Güell Barceló sobre “liderado de reunións” ao que asistiron máis de 100 persoas.

Xornadas para os coordinadores e coordinadoras de actividades de formación en centros
Xornadas para os coordinadores e coordinadoras de actividades de formación en centros

Xornadas para coordinadores e coordinadoras de actividades de formación en centros 2015

Summary: 

Sesión de formacion para as coordinadoras e coordinadores de actividades de formación en centros e equipos de formación dos PFPP.
Gallego

Sesión de formación para as coordinadoras e coordinadores de actividades de formación en centros e equipos de formación dos PFPP.

Terá lugar o mércores, día 2 de 16:30 a 20:30 horas no hotel Puerta del Camino en Santiago de Compostela. A temática da sesión céntrase na xestión de reunións eficaces e resolución de conflitos nos grupos.

 

 

 

 

coordinadores
coordinadores

File: 

Seminarios aprobados 2015/2016

Summary: 

Seminarios aprobados polo CFR da Coruña para o curso 2015/2016
Gallego

Xuntase arquivo coa relación de seminarios aprobados polo CFR da Coruña para o curso 2015/2016

seminarios aprobados

S1501026 Intelixencia emocional e comunicación positiva

Summary: 

Dende o día 26 de outubro ata o 10 de novembro desenvolverase no CAFI un curso sobre Intelixencia emocional e comunicación positiva, serán 10 horas de formación presencial e 4 en Rede, contará coa presenza de Ana Sanjuán e Carmen Loureiro como ponentes.
Gallego
corazón con palabras  intelixencia, emoción,comunicación, positiva,escoita
corazón con palabras

G1501011 A posta en práctica da acción titorial

Summary: 

Curso dirixido ao profesorado interesado en profundar nos principios básicos da acción titorial e en coñecer os recursos prácticos de cara ao desenvolvemento das súas funcións de titoría
Gallego

O día 20 de outubro de 2015 dará comezo un curso na Rede "G1501011 A posta en práctica da acción titorial",que rematará o 21 de xaneiro de 2016.
 

acción titorial
acción titorial

Formación Inicial para orientadoras e orientadores das etapas de EI, EP e/ou Secundaria

Summary: 

Actividade de formación para orientadores de nova incorporación
Gallego

Os días 13 e 19 de outubro, no Auditorio da Biblioteca e Arquivo de Galicia da Cidade da Cultura en Santiago de Compostela, desenvolveranse as dúas sesións presenciais da Formación inicial para orientadoras e orientadores de nova incorporación, de todas as etapas educativas non universitarias. Esta fase presencial será complementada cunha fase na Rede, na plataforma Platega.
 

orientadoras e orientadores
orientadoras e orientadores

G1501031 A convivencia como factor de calidade nos centros educativos

Summary: 

Proximamente iniciarase un curso na Rede sobre a mellora da convivencia nos centros educativos, que ten por obxecto facilitarlle ao profesorado os coñecementos que lle faciliten intervir nas dinámicas dos centros de cara a favorecer un clima social máis positivo.
Gallego

Os obxectivo do curso son:
- Valorar a convivencia e o clima escolar positivo como factores de calidade nos centros educativos.
- Identificar as diferentes causas que orixinan a violencia escolar e analizar os factores básicos para a prevención de conflitos e problemas de convivencia nos centros educativos.
- Coñecer e aplicar técnicas de modificación de conduta e de resolución pacífica de conflitos no ambiente escolar.

Data de comezo: 12/10/2015

Data de finalización: 13/12/2015

Número de horas: 40

Enlace a fprofe:https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaInicio.do?DIALOG-EVENT-verAct=verAct&cod_actividade=66792

convivencia
convivencia

File: 

L1501025 Curso de tratamento do TDAH desde o ámbito educativo 2015-2016

Summary: 

Actividade a desenvovler no CFR de Lugo dirixida a todo o profesorado.
Gallego

O curso L1501025 Curso de tratamento do TDAH desde o ámbito educativo 2015-2016 é unha actividade que se vai desenvolver no CFR de Lugo en colaboración coas fundacións María José Jove e INGADA.

Con esta actividade preténdese formar ao profesorado para o traballo con este alumnado e está destinada a todos os corpos e todas as ensinanzas.

Abordaranse, entre outros, os seguintes contidos: aspectos clínicos do TDAH,  aspectos didácticos e planificación na aula, análise e propostas relacionadas coas dificultades de lectura e escritura no TDAH, a prevención de accidentes comúns e o Protocolo de Consenso sobre TDAH na infancia e adolescencia nos ámbitos educativo e sanitario.

Lugar de celebración: CFR de Lugo

Horas totais: 25

Horas presenciais: 16

Horas non presenciais: 9

Crearase un curso na aula virtual do CFR de Lugo onde se ampliará a información relacionada coa actividade e se subirán os materiais complementarios e de apoio aos distintos relatorios.

Ligazón a Fprofe: https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-v...

Ligazón ao curso na aula virtual do CFR de Lugo: http://www.edu.xunta.es/centros/cfrlugo/aulavirtual/course/view.php?id=568

Curso de tratamento do TDAH desde o ámbito educativo 2015 - 2016
Curso de tratamento do TDAH desde o ámbito educativo 2015 - 2016