Skip to Content

Información

ORIENTACIÓNS PARA A ELECCIÓN DE MATERIAS EN BACHARELATO

26/05/2020 00:07

-  Para decidir a modalidade de Bacharelato deberas ter en conta que titulacións universitarios ou ciclos formativos de Grao superior, che gustaría facer e nas túas capacidades para cursarlas con éxito.

- Se a túa OPCIÓN é a UNIVERSIDADE, pensa en 5 titulacións diferentes que che gustaría facer porque podes solicitar 5 opcións . Mira no seguinte enlace a rama na que se encadra se encadra e fíxate nas materias de 2º de Bacharelato que contan para entrar nas titulacións que queres. 

https://ciug.gal/PDF/ponderacions.pdf

-  Contrasta que a modalidade de bacharelato que escolles é a adecuada para eses estudos universitarios para facer ben a elección. Por exemplo: hai unha tendencia a crer que grao de psicoloxía pertence a rama de Ciencia Sociais e resulta que está dentro da ramas de Ciencias da Saúde. 

- Ten en conta que se queres facer estudos universitarios para entrar no grao, na nota de acceso computa a nota media do Bacharelato (60%) +  nota da parte xeral da ABAU (40%). Con esa suma sae unha nota sobre 10 puntos. A esa nota súmase as cualificacións dos exames das materias que se teñen en conta na titulación que solicitas multiplicada por 0,1 ou 0,2, segundo se específica nos parámetros de ponderación. Desta maneira podes chegar a ter ata 14 puntos no acceso á Universidade.

-   Para facerte unha idea do teu plan de estudos en Bacharelato, podes consultar tamén o plan estudos 2º Bac: 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/system/files/MATR%C3%8DCULA%202%C2%BA%20BAC-2020.docx_.pdf

- Se queres coñecer o programa das materias podes consultalo no seguinte enlace:

https://www.edu.xunta.gal/portal/guiadalomce/bacharelato/materias

 

- Se a túa OPCIÓN é  cursar un CICLO FORMATIVO DE FP  DE GRAO SUPERIOR, pensa que si accedes desde o título de Bacharel, os criterios que se seguen para a adxudicación de prazas son os seguintes: 

1º.- Alumnado que teñan a MODALIDADE  de BACHARELATO preferente e materias vinculadas para o acceso a CICLOS SUPERIORES. Tes a información neste enlace:  

http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8214

2º. Alumnado con título de bacharelato da modalidade preferente, pero sen algunha das materias vinculadas. 

3º. Alumnado con título de bacharelato sen modalidade preferente.

 

Máis información sobre FP (Grao Medio e Superior): 

- FOLLETOS INFORMATIVOS FP: http://www.edu.xunta.gal/fp/folletos-informativos-fp

- Para a INSCRICIÓN NOS CICLOS DE FP tendes que entrar  en Solicitude web de ciclos formativos: www.edu.xunta.es/ciclosadmision. Podedes solicitar ata 5 ciclos formativos e/ou centros diferentes. Seguide as seguintes orientacións:

- VIDEO DE AXUDA para realizar a solicitude web de ciclos formativos de FP: https://www.youtube.com/watch?v=SuG1kaxaiYI

- INSTRUCIÓNS SOLICITUDE WEB para admisión a ciclos:

http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8205

Os alumnos inscritos na proba de acceso podedes facer a vosa solicitude poñendo de enderezo electrónico, a vosa conta que remata en “edu.xunta.es”.

- Tes información sobre FP DUAL en:

http://www.edu.xunta.gal/fp/formacion-profesional-dual-en-galicia

 

Se queredes máis información poñeron en contacto con Elena: elena@ieson.gal

ORIENTACIÓNS PARA ELIXIR MATERIAS EN 3º DE ESO

26/05/2020 00:05

1º.- Tes que elixir entre Matemáticas aplicadas ou Matemáticas académicas. Os contidos que se imparten son os mesmos pero nas aplicadas vanse a estudar dunha forma máis básica e práctica. Nesa elección, debes ter en conta, se tes dificultades na área de Matemáticas e o que vas facer ao rematar 4º de ESO:

- Se pensas facer un ciclo formativo de formación profesional (fp) de grao medio (CM)  e tes dificultades nas matemáticas, entón  colle as Matemáticas aplicadas.

- Se pensas facer un ciclo formativo de formación profesional (fp) de grao medio (CM) e NON tes dificultades nas matemáticas, entón podes coller as Matemáticas académicas. Desta maneira,  se cambias de idea e  fas  o Bacharelato,  non terás problemas de base na materia de Matemáticas.

-  Se pensas facer o Bacharelato entón colle as  Matemáticas académicas. 

- Se non sabes  se vas cursar un CM ou o Bacharelato, entón colle as Matemáticas aplicadas.

- Se continúas tendo dúbidas pídelle axuda ao teu profesor de Matemáticas ou  contacta con Orientación (Elena) ou Xefatura de Estudos (Pepe).

 

2º.- Na primeira lingua estranxeira que ter que marcar é inglés porque é o idioma que cursaches como primeira lingua ata agora.

 

3º- Tes que decidir entre valores éticos ou relixión.

En valores éticos vas estudar o respecto á Declaración Universal dos Dereitos Humanos na vida social e política, na Constitución Española e no Estatuto de Autonomía. Os bloques temáticos a traballar son: a comprensión, respecto e igualdade nas relacións interpersoais, a dignidade da persoa, a xustiza e a política, a reflexión ética, etc.

 

4º.- A segunda lingua estranxeira é o francés. Tes que decidir entre Francés ou Cultura clásica, que se oferta en 3º e en 4º como optativa. Se cursas en 3º  Cultura clásica entón en 4º xa non a podes volver a cursar. Podes comprobalo no sobre de matrícula de 4º de ESO. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/system/files/MATR%C3%8DCULA%204%C2%BA%20ESO%202020.pdf

Se estiveches exento de francés en 1º e/ou en 2º de ESO, tes que coller obrigatoriamente Cultura clásica.

En cultura clásica vas estudar as raíces culturais de Grecia e Roma e a súa influencia na nosa cultura occidental nos ámbitos literario, artístico, mitolóxico, científico, sociopolítico, filosófico e lingüístico. Ademais coñecerás como o noso patrimonio cultural está relacionado coas civilizacións gregas e latina.

 

5º.- Bioloxía e xeoloxía bilingüe ou Bioloxía e xeoloxía. A diferenza entre estas materias esta en que na bilingüe os contidos impártense en inglés apoiándose do galego ou castelán. Para cursar a bilingüe non debes ter dificultades no inglés e polo menos deberas ter na nota final un 6. Os contidos son os mesmos nas dúas materias.

Se queres ter máis información contacta con Elena (elena@ieson.gal) ou con Pepe (pepe.lijo@ieson.gal).

O impreso de prematrícula despois de cubrila telemáticamente, tes que reenviala ao Instituto, segundo indica  en cada paso. Se non eres capaz, garda o impreso e o envías nun arquivo adxunto ao enderezo: ieson@ ieson.gal.

 

Moitas grazas pola túa atención.

 

Distribuir contido


EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA

by Dr. Radut