Setembro

Tódolos e tódalas docentes deixaron os traballos para a recuperación de materias en conserxería.

Ademais, podedes descargar desta páxina o material para Inglés 1º da ESO e Inglés 2º da ESO e para Cidadanía e Educación en Valores.

O calendario de exames de setembro podedes consultalo no seguinte enlace.

Así mesmo, podedes consultar as aulas en que se realizarán os distintos exames no seguinte enlace.

O calendario xeral de setembro é: