Xefaturas departamento

XEFATURAS DE DEPARTAMENTO  2019/20

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

Boente Cima, M. Concepción

ECONOMÍA

Pedrosa Rodríguez, Nuria

EDUCACIÓN FíSICA

Portas Rocha, Miguel

EDUCACIÓN PLÁSTICA

Goméz Perianes, Jorge

FILOSOFÍA

Pérez González, Uxía

FÍSICA E QUÍMICA

López Rodríguez, Nuria

FRANCÉS

Pérez Álvarez, Rosa

INFORMÁTICA

Docampo Gómez, Lurdes

INGLÉS

Sousa Álvarez, Antía

LATÍN

Pérez Romero, Alfredo

LÍNGUA E LITERATURA CASTELÁ

Alonso Suárez, Juan Ignacio

LÍNGUA E LITERATURA GALEGA

Vázquez Añel, Ilda

MATEMÁTICAS

Pivida Vázquez, Marta

MÚSICA

Abalde García, Anxo

ORIENTACIÓN

Suárez Carrera, Pilar

TECNOLOXÍA

Serrano Rodríguez, Ángeles

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Berciano Valderrey, Baltasar

FOL

Posada González, Maribel