Xefaturas departamento

XEFATURAS DE DEPARTAMENTO

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

Boente Cima, M. Concepción

ECONOMÍA

Lourido Gómez, Susana

EDUCACIÓN FíSICA

Barros Abalde, Adrián

EDUCACIÓN PLÁSTICA

Agustín Valiño Pino

FILOSOFÍA

Pérez González, Uxía

FÍSICA E QUÍMICA

López Rodríguez, Nuria

FRANCÉS

Pérez Álvarez, Rosa

INFORMÁTICA

Galván Bretaña, Dolores

INGLÉS

Sousa Álvarez, M, Antonia

LATÍN

Pereira Ortega, M. del Pilar

LÍNGUA E LITERATURA CASTELÁ

Alonso Suárez, Juan Ignacio

LÍNGUA E LITERATURA GALEGA

Cuntín García, M. Isabel

MATEMÁTICAS

Gómez Pardo, M. Rosa

MÚSICA

Abalde García, Anxo

ORIENTACIÓN

Otero Areán, M. Jesús

TECNOLOXÍA

Serrano Rodríguez, Ángeles

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Berciano Valderrey, Baltasar