Equipo directivo


EQUIPO DIRECTIVO
DIRECCIÓN Xosé Abilleira Sanmartín
VICEDIRECCIÓN Susana Ferreiro García
XEFATURA DE ESTUDOS María Dolores Galván Bretaña
SECRETARÍA José Manuel Páramo RodríguezHorario do equipo directivo