Skip to Content

Ciclos FP de Informática

Ciclos de Informática

DAW (Desenvolvemento de Aplicacións Web).

Que se aprende a facer:

Desenvolvemento, implantación e mantemento de apps web, garantindo a seguridade aos usuarios e aos servidores. Aplicación dos criterios de accesibilidade, usabilidade e calidade exixidos nos estándares establecidos.

Ámbitos de traballo:

Empresas ou entidades públicas ou privadas, por conta allea ou propia para traballar en áreas de desenvolvemento de aplicacións informáticas en contornos web.

Para máis información podes consultar o seguinte: documento.

 

SMR (Sistemas Microinformáticos e Redes). 

Que se aprende a facer:

Instalar configurar e manter sistemas informáticos, illados ou en rede, así como redes locais en pequenos contornos, cos protocolos establecidos de calidade e de seguridade. 

Ámbitos de traballo:

Empresas do sector servizos adicadas á comercialización, montaxe e reparación de equipamentos, redes e servizos informáticos en xeral.

Para máis información podes consultar o seguinte documento. 

 

FPB (Formación Profesional Básica).

Que se aprende a facer:

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas informáticos, periféricos e redes, xestión documental, etc. 

Ambitos de traballo:

Empresas adicadas a montaxe, reparación e mentemento de sistemas informáticos.

Para máis información podes consultar a paxina FP-BASICA ou o seguinte documento. 
page | by Dr. Radut