Coordinacións


Biblioteca

Montserrat Santos Barroso

 


Coordinación FCT

Iago Porto Díaz

 


Titorías de FCT

Marta Rey López

Dositeo Estévez Vázquez

 


Equipo de Dinamización da Lingua Galega

Antonio Ricón Rodríguez

 


Escolas asociadas a UNESCO

Belén Jorge Estevez  

    


Abalar

Mª Esther Ferreiro Fernández