Consello escolar


CONSELLO ESCOLAR

Presidenta
María Dolores Galván Bretaña
Secretario
José Manuel Páramo Rodríguez
Xefe de Estudos
Antonio Javier Abellán Ferrer
Representantes do profesorado
Juan Ignacio Alonso Suárez
Emilia Costas Senra
Lurdes Docampo Gómez (ata 31/08/2020)
Montserrat Santos Barroso
Representantes dos Pais e Nais
Xavier Simón Fernández
Mª Carmen Valiño Estévez
Representantes do alumnado
Xián Rocha Moldes
Lucía Vidal López
Ismael Rodríguez Iglesias
Tania Estévez Bautista
Representante do persoal de administración e servizos
Estefanía Fernández Díaz
Representante do concello
Xosé Manuel Rodríguez