Promoción

No seguinte enlace podes atopar os criterios para a promoción de curso e a obtención dos distintos títulos que se imparten no centro. Porén, cómpre ter en conta que a información que se achega é a que aparece reflectida na LOMCE, sen os cambios posteriores.

No presente curso académico non será preciso realizar as reválidas nin en 4º ESO nin en Bacharelato para obter os títulos de ESO nin de Bacharel. Respecto a 4º ESO. Segundo o Real Decreto 562/2017, de 2 de xuño, obterá o título de ESO aquel alumnado que aprobe todas as materias ou suspenda dúas, sempre e cando estas non sexan unha Lingua (galega ou castelá) e mais Matemáticas. Porén, este Real Decreto está pendente de ser aplicado pola Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Criterios de promoción e titulación

Modificacións:

Condicións para a obtención de Graduado en ESO (9 de Xuño de 2017)

ESO e Bacharelato Curso Académico 2017/2018 (20 de Xullo de 2017)

Criterios titulación 4ºESO (7 de Novembro de 2017)

ESO e Bacharelato Curso Académico 2018/2019 (26 de Abril de 2018)