Persoal de administración e servizos


PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

Administración
Julia Cuíñas Cid
Conserxería
Montse Ricón Prieto
Estefanía Mª Fernández Díaz
Limpeza
Javier Ángel Pedrido Anca
Mercedes Troncoso González