Proxecto educativo

Documento que sirve de marco de actuación para toda a comunidade educativa.

Proxecto educativo do I.E.S. Lama das Quendas

O Proxecto educativo do I.E.S. Lama das Quendas de Chantada debe servir para reflectir a autonomía do centro e establecer un marco de actuación para os membros da comunidade educativa, e o seu desenvolvemento e cumprimento dependerá da responsabilidade de todos/as.

Está formado polo documento propiamente dito, e por uns anexos que o complementan.

Proxecto educativo de centro (Xuño 2018).

ANEXOS

Tamén forman parte do proxecto educativo do centro dous novos proxectos: O proxecto Abalar e o plan Proa.

Proxecto Abalar

Abalar é un proxecto da Consellería de Educación de Galiacia, que se engloba dentro do proxecto Escuela 2.0 do goberno central, co obxectivo dda plena integración das TIC na práctica educativa.

Abalar é unha estratexia educativa global que impusa un cambio no modelo educativo que se apoia na formación do profesorado e na modernización do ensino. Recolle os recursos actuais e os incrementa para acadar unha resposta as necesidades educativas actuais e do futuro.

Podedes consultar mais información en: Proxecto abalar

Contratos PROGRAMA- PROA

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria vén desenvolvendo desde o curso 2005-2006 o Plan PROA (Programa de Reforzo, Orientación e Apoio). O programa pretende potenciar a aprendizaxe e o rendemento escolar do alumnado. O noso centro foi seleccionado este curso para comezar co plan PROA, na modalidade de acompañamento que está dirixida ao alumnado que presenta dificultades académicas, como por exemplo ausencia de hábitos de traballo, aprendizaxe deficiente das áreas instrumentais, etc.

O alumnado que o necesite terá transporte escolar gratuíto.

O programa completo podedelo consultar en: Plan proa