Consello Escolar

MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR 2017/2018

PROFESORES/AS

Díaz López, María Teresa

Fernández Vázquez, Mª Paz

Gómez Nogueira, Mª Begoña

López Cruz, Ana María

López Tallón, Marta

Vázquez Iglesias, José Antonio

Vázquez Vázquez, Mª Teresa

ALUMNOS/AS  

Moure Vila, Martiño 

Vázquez García, Andrés 

PAIS/NAIS

Curiel González, Mª del Mar

Frías Villamarín, Ángeles

Rodríguez Vázquez, Ana María 

P.A.S.

Ferreiro Feás, Isaac

REPRESENTANTE DO CONCELLO

Diéguez Carballo, Manuel

PRESIDENTE

Conde Vázquez, Javier

XEFE/A DE ESTUDOS

Rodríguez Iglesias, José

Gómez Neira, María Asunción

SECRETARIA

Ferreiro Fernández, Marta