Consello Escolar

MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR 2019/2020

 PROFESORES/AS

 • Fernández Vázquez, Mª Paz
 • Gómez Nogueira, Mª Begoña
 • López Tallón, Marta
 • Pavón Freire, Miguel
 • Vázquez Vázquez, Mª Teresa

 

ALUMNOS/AS

 • Álvarez López, Samuel (4º ESO B)
 • Mazaira García, Noa (4º ESO A)
 • Mirabedini Álvarez, Aram Reza (4º ESO B)
 • Ulloa Fernández, Carlos (4º ESO A)

 

PAIS/NAIS

 • Frías Villamarín, Ángeles
 • García García, Marta
 • Rodríguez Vázquez, Ana María

 

P.A.S.

 • Ferreiro Feás, Isaac

 

REPRESENTANTE DO CONCELLO

 • Diéguez Carballo, Manuel

 

PRESIDENTE

 • Conde Vázquez, Javier

 

XEFE/XEFA DE ESTUDOS

 • Gómez Neira, María Asunción
 • Rodríguez Iglesias, José

 

SECRETARIA

 • Ferreiro Fernández, Marta