Orientación

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

MEMBROS DO DEPARTAMENTO 

  Profesorado

Cargo 

 Hora titoría pais/naisAlumnos

Mª Begoña Gómez Nogueira

 Xefa departamento

Xoves 10:25/11:15

Alfonso Fernández Rodríguez

 

Venres 10:25/11:15

Ana Cecilia Soto Fernández

 

Mércores 18:45/19:30

María Teresa Díaz López

  Luns 11:45/12:35 

Isabel Alcántara Lobelle

 

Martes 10:25/11:15

Programación anual do departamento de Orientación.

Programación formación inicial básica adultos