Lingua Castelá e Literatura

DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

MEMBROS DO DEPARTAMENTO 

  Profesorado

Cargo 

 Hora titoría pais/nais/alumnos

Isabel Alcántara Lobelle

 

Martes 10:25/11:15

María Dolores Carricoba Marín  

  Xefa departamento

Martes 12:35/13:25

Verónica Hermida López

 

Martes 10:25/11:15

 Mª Carmen Pérez Hernández

Coordinadora convivencia

 Lunes 11:15/11:45

 

 

MATERIAS DO DEPARTAMENTO (PROGRAMACIÓNS) 

Para consultar ou descargar as programacións, facer clic máis abaixo en adxuntos.