Lingua Castelá e Literatura

DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

MEMBROS DO DEPARTAMENTO 

  Profesorado

Cargo 

 Hora titoría pais/nais/alumnos

Isabel Alcántara Lobelle

Xefa departamento 

luns 11:45/12:35

   Mª Emilia Garea Vázquez 

  

xoves 11:45/12:35

Claudia Pérez González

 

martes 10:25/11:15

 

 

MATERIAS DO DEPARTAMENTO (PROGRAMACIÓNS) 

Para consultar ou descargar as programacións, facer clic máis abaixo en adxuntos.