Lingua Castelá e Literatura

DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

MEMBROS DO DEPARTAMENTO 

  Profesorado

Cargo 

 Hora titoría pais/nais/alumnos

Isabel Alcántara Lobelle

 

luns  11:45/12:35

María Dolores Carricoba Marín  

  Xefa departamento

luns 9:35/10:25 

 Mª Carmen Pérez Hernández

Coordinadora convivencia

mércores 11:15/11:45 

 

 

MATERIAS DO DEPARTAMENTO (PROGRAMACIÓNS) 

Para consultar ou descargar as programacións, facer clic máis abaixo en adxuntos.