Lingua Castelá e Literatura

DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

MEMBROS DO DEPARTAMENTO 

  Profesorado

Cargo 

 Hora titoría pais/nais/alumnos

Isabel Alcántara Lobelle

 

venres 12:35/13:25

María Dolores Carricoba Marín  

  Xefa departamento

luns 9:35/10:25

Adriana Iglesias Méndez

 

mércores 11:45/12:35 

Pilar Rodríguez Pereira

  xoves 9:35/10:25

 

 

MATERIAS DO DEPARTAMENTO (PROGRAMACIÓNS) 

Para consultar ou descargar as programacións, facer clic máis abaixo en adxuntos.