Inglés

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

MEMBROS DO DEPARTAMENTO 

  Profesorado

Cargo 

 Hora titoría pais/nais/alumnos

 María de la Paz Sampayo Fernández

Xefa departamento 

Luns 10:25/11:15

Asunción Gómez Neira

 Xefa de estudos E.S.A.

Mércores 10:25/11:15

Natalia Cabrera Salgado

 

Mércores 09:35/10:25

José Antonio Vázquez Iglesias

 Dinamización Linguística

Mércores 10:25/11:15

 

MATERIAS DO DEPARTAMENTO (PROGRAMACIÓNS) 

Para consultar ou descargar as programacións, facer clic máis abaixo en adxuntos.