Inglés

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

MEMBROS DO DEPARTAMENTO 

  Profesorado

Cargo 

 Hora titoría pais/nais/alumnos

 María de la Paz Sampayo Fernández

Xefa departamento 

luns 11:45/12:25

Asunción Gómez Neira

 Xefa de estudos E.S.A.

mércores 8:45/9:35  

  Susana Rigueira Rey

 

martes 11:45/12:35

Ana Isabel Suárez Salgado 

 

luns 10:25/11:15

Abel Méndez Valcárcel

 

xoves 18:45/19:30

 

MATERIAS DO DEPARTAMENTO (PROGRAMACIÓNS) 

Para consultar ou descargar as programacións, facer clic máis abaixo en adxuntos.