Inglés

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

MEMBROS DO DEPARTAMENTO 

  Profesorado

Cargo 

 Hora titoría pais/nais/alumnos

 María de la Paz Sampayo Fernández

Xefa departamento 

venres 12:35/13:25  

Asunción Gómez Neira

 Xefa de estudos E.S.A.

mércores 8:45/9:35  

 Cristina Leis Rodríguez

 

xoves 12:35/13:25 

Ana Isabel Suárez Salgado 

 

martes 12:35/13:25 

 

MATERIAS DO DEPARTAMENTO (PROGRAMACIÓNS) 

Para consultar ou descargar as programacións, facer clic máis abaixo en adxuntos.