Lingua Galega e Literatura

DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA

MEMBROS DO DEPARTAMENTO 

  Profesorado

Cargo 

 Hora titoría pais/nais/alumnos

Mª Paz Fernández Vázquez

Xefa departamento 

Xoves 12:35/13:25

Almudena Falcón Folgueira

 

Luns 18:00/18:45  

 Manuel Figueiras Fernández

 

Martes 11:45/12:25 

Susana Vázquez González 

   Martes  10:25/11:15

 

MATERIAS DO DEPARTAMENTO (PROGRAMACIÓNS):

Para consultar ou descargar as programacións, facer clic máis abaixo en adxuntos.