Lingua Galega e Literatura

DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA

MEMBROS DO DEPARTAMENTO 

  Profesorado

Cargo 

 Hora titoría pais/nais/alumnos

Mª Paz Fernández Vázquez

Xefa departamento 

xoves 12:35/13:25 

 Manuel Figueiras Fernández

 

martes 11:45/12:35 

Paula Ríos Estévez 

  xoves 11:45/12:35 

Susana Vázquez González

  martes 11:45/12:35 

 

MATERIAS DO DEPARTAMENTO (PROGRAMACIÓNS):

Para consultar ou descargar as programacións, facer clic máis abaixo en adxuntos.