Lingua Galega e Literatura

DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA

MEMBROS DO DEPARTAMENTO 

  Profesorado

Cargo 

 Hora titoría pais/nais/alumnos

Mª Paz Fernández Vázquez

Xefa departamento 

Venres 09:35/10:25

 Manuel Figueiras Fernández

 

Luns 10:25/11:15 

María Nieves Rodríguez Vázquez

   Martes  12:35/13:25

 

MATERIAS DO DEPARTAMENTO (PROGRAMACIÓNS):

Para consultar ou descargar as programacións, facer clic máis abaixo en adxuntos.