Lingua Galega e Literatura

DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA

MEMBROS DO DEPARTAMENTO 

  Profesorado

Cargo 

 Hora titoría pais/nais/alumnos

Mª Paz Fernández Vázquez

Xefa departamento 

 

 Manuel Figueiras Fernández

 

 

 

   

 

MATERIAS DO DEPARTAMENTO (PROGRAMACIÓNS):

Para consultar ou descargar as programacións, facer clic máis abaixo en adxuntos.