Tecnoloxía

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

MEMBROS DO DEPARTAMENTO 

  Profesorado

Cargo 

 Hora titoría pais/nais/alumnos

Javier Conde Vázquez

 Director

Luns 10:25/11:15

Carmen Begide Fernández

Xefa Departamento  

Martes 11:15/11:45

Clementina Iglesias Araújo

   Luns 12:35/13:25

María Teresa Rego Sanmartín

 

Venres 11:45/12:35

 

MATERIAS DO DEPARTAMENTO (PROGRAMACIÓNS) 

Para consultar ou descargar as programacións, facer clic máis abaixo en adxuntos.