Tecnoloxía

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

MEMBROS DO DEPARTAMENTO 

  Profesorado

Cargo 

 Hora titoría pais/nais/alumnos

Javier Conde Vázquez

 Director

Luns 11:45/12:35 

Clementina Iglesias Araújo

 

Luns 12:35/13:25 

Roberto Rodríguez Pérez

Xefe departamento Mércores 11:45/12:35 

 

MATERIAS DO DEPARTAMENTO (PROGRAMACIÓNS) 

Para consultar ou descargar as programacións, facer clic máis abaixo en adxuntos.