Espazos e Instalacións

Instalacións do centro

ESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO

            O centro educativo está formado por dous edificios unidos a través dun paso exterior cuberto, situado entre eles. O edificio principal, onde se realiza la maioría das actividades educativas para os alumnos de Educación Secundaria Obrigatoria, ten 2 alturas (planta baixa e primeira planta). Cada planta presenta varios desniveis debido á pendente do terreo onde se sitúa. Por outro lado, o edificio anexo, que é de construción posterior ao anterior, tamén ten 2 alturas (planta baixa e primeira planta), e nel impártense as clases para o alumnado de Bacharelato, ademais de situarse algún aula específica como pode ser a aula de Tecnoloxía e varios despachos para os distintos departamentos didácticos.

Xunto a estes edificios, e separado a escasos metros cara o lado leste, encóntrase o polideportivo do centro, construído en varias fases ao longo de distintos anos. Todas estas construcións encóntranse nun recinto, con zonas verdes e unha preciosa carballeira, que está pechado por un aramado fixado sobre un muro de bloque de formigón con morteiro, dunha altura que varía entre os 2 e os 3’5 metros, dependendo da zona.

 

 Edificio principal  Edificio anexo

Edificio principal

 Edificio anexo

   
 Comunicación entre edificios  Polideportivo

 Comunicación entre edificios

 Polideportivo

   
 Xardín  Carballeira

 Zona verde fronte á fachada principal.

 Carballeira

 

         A distribución dos distintos espazos no interior das edificacións do centro móstrase a continuación:

 

 

 

Planta baixa - Edificio principal

 

 

Planta baixa - Edifico principal

 

 

 

Planta alta - Edificio principal

 

 

Planta alta - Edificio principal

 

Planta baixa - Edificio anexo

 

Planta baixa - Edificio anexo

 

Planta alta - Edificio anexo

 

 

 

Planta alta - Edificio anexo

 

 

 

 

Polideportivo

Polideportivo

 

En canto as instalacións específicas de uso didáctico o centro dispón de:

Ø             Aula de idiomas.

Ø             Taller de Tecnoloxía.

Ø             Dúas aulas de informática.

Ø             Aula de Debuxo.

Ø             Aula de Música.

Ø             Laboratorios de Física-Química, e de Bioloxía.

Ø             Polideportivo.