Grego

DEPARTAMENTO DE GREGO

 

MEMBROS DO DEPARTAMENTO 

 

  Profesorado

Cargo 

 Hora titoría pais/nais/alumnos

María Yolanda Soba Tomás

 Xefa departamento

Xoves 12:35/13:25

 

MATERIAS DO DEPARTAMENTO (PROGRAMACIÓNS) 

 Para consultar ou descargar as programacións, facer clic máis abaixo en adxuntos.