Filosofía

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

 MEMBROS DO DEPARTAMENTO

  Profesorado

Cargo 

 Hora titoría pais/nais/alumnos

José Rodríguez Iglesias

 Xefe de estudos

mércores 11:15/11:45

Francisco Luis Campos Vaz

Xefe departamento


martes 12:35/13:25

 MATERIAS DO DEPARTAMENTO (PROGRAMACIÓNS)

Para consultar ou descargar as programacións facer clic máis abaixo, en adxuntos.

Páxinas Web recomendadas

www.cibernous.com