Economía

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

MEMBROS DO DEPARTAMENTO 

  Profesorado

Cargo 

 Hora titoría pais/nais/alumnos

Eusebio A. Fraga Castro

Xefe departamento

xoves 10:25/11:15

 

MATERIAS DO DEPARTAMENTO (PROGRAMACIÓNS)

Para consultar ou descargar as programacións, facer clic máis abaixo, en adxuntos.