Debuxo

DEPARTAMENTO DE DEBUXO

MEMBROS DO DEPARTAMENTO 

  Profesorado

Cargo

Hora titoría pais/nais/alumnos

Aura Marina Míguez González

Xefa departamento

Mércores 09:35/ 10:25

Clementina Iglesias Araújo

 

Luns 12:35/13:25

 

MATERIAS DO DEPARTAMENTO (PROGRAMACIÓNS)


Para consultar ou descargar as programacións, facer clic máis abaixo, en adxuntos.