Debuxo

DEPARTAMENTO DE DEBUXO

MEMBROS DO DEPARTAMENTO 

  Profesorado

Cargo

Hora titoría pais/nais/alumnos

A.M.M.G.

Xefe departamento

Luns 11:45/ 12:35

Clementina Iglesias Araújo

 

Luns 12:35/13:25

 

MATERIAS DO DEPARTAMENTO (PROGRAMACIÓNS)


Para consultar ou descargar as programacións, facer clic máis abaixo, en adxuntos.