Música

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

MEMBROS DO DEPARTAMENTO 

  Profesorado

Cargo

 Hora titoría pais/nais/alumnos

Juan Manuel Vázquez Vázquez

Xefe departamento

 

Martes 12:35/13:25

 

MATERIAS DO DEPARTAMENTO (PROGRAMACIÓNS) 

Para consultar ou descargar as programacións, facer clic máis abaixo en adxuntos.