Música

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

MEMBROS DO DEPARTAMENTO 

  Profesorado

Cargo

 Hora titoría pais/nais/alumnos

Juan Manuel Vázquez Vázquez

Xefe departamento

Coordinador club de lectura e biblioteca

 

venres 11:45/12:35

 

 

LourdesVázquez Figueiras

 

  mércores 11:45/12:35

MATERIAS DO DEPARTAMENTO (PROGRAMACIÓNS) 

Para consultar ou descargar as programacións, facer clic máis abaixo en adxuntos.