Francés

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

Accede ó blog de Francés: FLEURDELYS

MEMBROS DO DEPARTAMENTO

  Profesorado

Cargo 

 Hora titoría pais/nais/alumnos

María Gago Martínez

 Xefa departamento

Martes 09:35/10:25

 MATERIAS DO DEPARTAMENTO (PROGRAMACIÓNS):

Para consultar ou descargar as programacións, facer clic máis abaixo en adxuntos.