Listado de Titores

Listado de titores dos grupos

  PROFESORADO TITOR

 Curso 2017-2018 

 

 

Nome e apelidos

 

Grupo

 

Horario de titoría

Miguel Pavón Freire

1º E.S.O. A

Martes 12:35/13:25

Eva Calvelo Vázquez

1º E.S.O. B

Martes 09:35/10:25

Mª Amelita Alonso Iglesias

2º E.S.O. A

Luns 12:35/13:25

José Antonio Vázquez Iglesias

2º E.S.O. B

Mércores 10:25/11:15

Luis Ángel Sanmartín Varela

2º E.S.O. P.M.A.R.

Mércores 10:25/11:15

Gladys Prado Bóveda

3º E.S.O. A

Mércores 11:45/12:35

Andrés Sánchez Labandeira

3º E.S.O. B

Mércores 12:35/13:25

 Concepción Vázquez Novoa

3º E.S.O. P.M.A.R.

Venres 09:35/10:25

Ana López Cruz

4º E.S.O. A

Xoves 10:25/11:15

Andrea Cabaleiro Pérez

4º E.S.O. B

Mércores 11:45/12:35

Isabel Alcántara Lobelle

1º Bacharelato A

Martes 10:25/11:15

Francisco L. Campos Vaz

1º Bacharelato B

Martes 12:35/13:25

María Carricoba Marín

2º Bacharelato A

Martes 12:35/13:25

Asunción Gómez Neira

2º Bacharelato B

Mércores 10:25/11:15

Manuel García Vega

Módulo I/II E.S.A.

Luns 19:30/20:15  

Marta Ferreiro Fernández

Módulo III/IV E.S.A.

Mércores 20:30/21:15