Listado de Titores

Listado de titores dos grupos

 

ver Listado de profesorado por grupos e horario de atención

 

           PROFESORADO TITOR

                               Curso 2019-2020

  

Nome e apelidos

Grupo

Horario de atención

Felisa Pérez Pérez

1º E.S.O. A

martes 9:35/10:25 

Luis Ángel Vázquez Vázquez

1º E.S.O. B

martes 9:35/10:25

Pilar Rodríguez Pereira

2º E.S.O. A

xoves 9:35/10:25

Gonzalo Suárez Rodríguez

2º E.S.O. B

venres 9:35/10:25

José Julio Taboada Rodríguez

3º E.S.O. A

luns 10:25/11:15

José Luis Rodríguez Puente

3º E.S.O. B

venres 10:25/11:15

Luis Ángel Sanmartín Varela

3º E.S.O. P.M.A.R.

mércores 9:35/10:25

Adriana Iglesias Méndez

4º E.S.O. A

mércores 11:45/12:35 

Ricardo Núñez Méndez

4º E.S.O. B

mércores 9:35/10:25

Francisco L. Campos Vaz

1º Bacharelato A

martes 12:35/13:25

Isabel Alcántara Lobelle

1º Bacharelato B

venres 12:35/13:25

Paz Fernández Vázquez

2º Bacharelato A

xoves 11:45/12:35 

Asunción Gómez Neira

2º Bacharelato B

mércores 8:45/9:35 

Marta Ferreiro Fernández

Módulo I/II E.S.A.

mércores 18:45/19:30

Miguel Pavón Freire

Módulo III/IV E.S.A.

martes 19:30/20:15