Relixión

DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN

MEMBROS DO DEPARTAMENTO 

  Profesorado

Cargo 

 Hora titoría pais/nais/alumnos

 Mª Teresa Vázquez Vázquez

 Xefa Departamento

Coordinadora Abalar e E-Dixgal

mércores 11:45/12:35

 

MATERIAS DO DEPARTAMENTO (PROGRAMACIÓNS)

Para consultar ou descargar as programacións, facer clic máis abaixo en adxuntos.