Claustro de profesores/as

CLAUSTRO DE PROFESORES/AS 2016/2017

 1. Alcántara Lobelle, Isabel
 2. Begide Fernández, Mª Carmen
 3. Cabrera Salgado, Natalia
 4. Campos Vaz, Francisco Luis
 5. Carricoba Marín, María Dolores
 6. Castro Pérez, Felipe
 7. Conde Vázquez, Javier
 8. Díaz López, Mª Teresa
 9. Doval Fernández, Rosa María
 10. Falcón Folgueira, Almudena
 11. Fernández Novoa, Concepción
 12. Fernández Rodríguez, Alfonso
 13. Fernández Vázquez, Mª Paz
 14. Ferreiro Fernández, Marta
 15. Figueiras Fernández, Manuel
 16. Fraga Castro, Eusebio Antonio
 17. Gago Martínez, María
 18. Gómez Neira, María Asunción
 19. Gómez Nogueira, Mª Begoña 
 20. Iglesias Araújo, Clementina
 21. López Cruz, Ana María
 22. López Tallón, Marta 
 23. Míguez González, Aura Marina
 24. Millón Rilo, Laura
 25. Novo Presa, Carlos Felipe
 26. Pavón Freire, Miguel
 27. Pérez Hernández, Mª del Carmen
 28. Pérez Rodríguez, María del Carmen
 29. Prado Bóveda, Gladys
 30. Rego Sanmartín, María Teresa
 31. Rodríguez Iglesias, José
 32. Sampayo Fernández, María de la Paz
 33. Sánchez Labandeira, Andrés
 34. Sanmartín Varela, Luis Ángel
 35. Serén López, Óscar
 36. Soba Tomás, María Yolanda
 37. Varela López, César Augusto
 38. Vázquez González, Susana
 39. Vázquez Iglesias, José Antonio
 40. Vázquez Vázquez, Juan Manuel
 41. Vázquez Vázquez, María Teresa