Buscar información

Guía de formación de usuarios

                                  

O seguinte díptico pódete axudar a buscar un libro na nosa biblioteca.      

RECURSOS EDUCATIVOS

Directorio da páxina web de José Manuel Luque da Junta de Andalucía:

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/intelhorce/bibliote/cdu/cdepringui.htm

 

Directorio da páxina web da Xunta de Galicia:

http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/