Últimas actividades

curso 2019-2020

Actividades complementarias e extraescolares realizadas no curso actual: 

 

  • Venres 8-11-2019 de 11:45 a 14:15 h. Alumnado da ESO celebrará un magosto.
  • Na ultima semana de outubro alumnado de 1º ESO participará na actividade de inmersión lingüística "English week".
  • Do 21 ao 22 de outubro. Alumnado de Portugues da ESO. Viaxe a Porto, o alumnado visitará varios espazos artísticos e culturais de Porto
  • MÉRCORES 23 de outubro. Alumnado de 1º E.S.O. Visita ao Ecomuseo de Arxeriz e desenvolvemento dunha actividade organizada polo departamneto de EPV.