Equipo directivo

Equipo directivo do I.E.S. Lama das Quendas

EQUIPO DIRECTIVO

 

DIRECTOR:

Conde Vázquez, Javier

VICEDIRECTORA: 

López Cruz, Ana María

XEFE DE ESTUDOS:

Rodríguez Iglesias, José

SECRETARIA:

Ferreiro Fernández, Marta

XEFA DE ESTUDOS ADULTOS:

 Gómez Neira, Asunción