Equipo directivo

Equipo directivo do I.E.S. Lama das Quendas

                                                            EQUIPO DIRECTIVO

 

DIRECTOR:

Javier Conde Vázquez  

VICEDIRECTORA: 

  Lidia Margarita López-Ron Martínez

XEFE DE ESTUDOS:

José Rodríguez Iglesias

SECRETARIA:

Marta Ferreiro Fernández 

XEFA DE ESTUDOS ADULTOS:

 Asunción Gómez Neira