Saltar navegación.
Inicio

Entrega de premios do Concurso de microrrelatos de Samaín 2021-2022

Por favor, as persoas participantes no concurso deben acudir á biblioteca o venres 5 de novembro ás 11:20h para a entrega de premios.

Convocatoria eleccións de representantes Consello Escolar

 

De acordo coa Resolución do 20 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG do 29 de setembro), a Xunta Electoral deste Centro, en virtude das atribucións que lle son conferidas pola lexislación vixente, dispón a convocatoria de eleccións ao Consello Escolar, segundo as seguintes normas:

 • O censo electoral do alumnado está exposto a partir da data no taboleiro de anuncios do vestíbulo. As reclamacións ao referido Censo realizaranse mediante escrito razoado dirixido á Xunta Electoral, ata as 14'00 horas do día 12 de novembro.
 • As candidaturas correspondentes poderanse presentar a partir do día 3 de novembro de 2021 ata as 14'00 horas do día 12 de novembro.
 • A campaña electoral comprenderá dende o 18 ao 24 de novembro, ambos días inclusive. As dependencias e servizos do Centro estarán a disposición dos candidatos/as, previa petición á presidenta da Xunta Electoral, sempre que o seu uso non altere o normal funcionamento educativo do IES. O día 25 de novembro, véspera das votacións, non se poderá facer campaña electo.

Adxuntase as convocatorias de cada sector, e tamén os documentos para a presentación de candidaturas para pertencer ao Consello Escolar.

 

 

VOTACIÓNS PARA O CONCURSO DE MICRORRELATOS DE SAMAÍN 2021-22

VOTA OS TEUS DOUS RELATOS FAVORITOS.

Podes ler os textos no PDF de abaixo ou ben na biblioteca do centro.

Hai unha urna  nas mesas da biblioteca para introducir o teu voto anónimo, no que debes poñer os dous números dos teus dous microrrelatos elixidos.

Tes ata o xoves para votar, pois o venres procederase á entrega de premios no recreo.

Participa!!!!

Eleccións Consello Escolar

De conformidade co establecido na Resolución do 20 de setembro de 2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional da Consellería de Cultura, Educación e Universidade (DOG do 29 de setembro), realizarase proximamente neste Centro a renovación do CONSELLO ESCOLAR que é o instrumento de participación na vida escolar de toda a comunidade educativa.

A composición do Consello Escolar do IES García Barbón é como segue: Presidente: Directora

 • Xefe de Estudos de Diurno
 • Xefa de Estudos de Adultos
 • 1 Representante do Concello
 • 1 Representante dos Empresarios (con voz pero sen voto)
 • Secretaria (con voz, pero sen voto)
 • 7 Representantes do Profesorado
 • 3 Representantes de Pais/Nais
 • 4 Representantes do Alumnado
 • 1 Representante do Persoal de Administración e Servizos

Nas presentes eleccións cómpre renovar aos seguintes membros por sectores:

 • 5 Representantes do Profesorado
 • 4 Representantes do Alumnado
 • 3 Representantes de Pais-Nais

Toda a información relativa ó proceso electoral atoparase no taboleiro do vestíbulo.

Orientación e titoría no IES García Barbón 2021-2022

Matrícula no CS Administración e Finanzas

Ábrese o prazo de matrícula no CS Administración e Finanzas (xa que conta coon prazas dispoñibles) desde o día 15 de setembro ás 9:00 horas ata o día 24 de setembro ás 13:00 horas.

Para matricularse nun ciclo con prazas libres a única condición é cumprir os requisitos de acceso para as ensinanzas correspondentes.

Matrícula CS Administración e Finanzas

 

Distribuir contido