Convocatoria 2023

Acceso á información xeral das probas de acceso a grao superior

Máis información

Introdución

Orde do 5 de decembro de 2022 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo, e se convocan para o ano 2023 (códigos de procedemento ED312C e ED312D)


Información xeral e calendario

Nas seguintes ligazóns poderase consultar a información xeral e o calendario das probas de acceso a ciclos formativos de grao superior de formación profesional.

Composición dos tribunais

Solicitude de inscrición telemática

Na seguinte ligazón pódese acceder á aplicación informática na que se dispón dun asistente para cubrir a solicitude de inscrición a ciclos formativos de grao superior. O sistema xera unha instancia para imprimir que terá que ser entregada nun centro de inscrición, acompañada da documentación que se indica na propia instancia. O centro procederá a validación dunha copia e entregará outra para a persoa solicitante a efectos de resgardo. En tanto que non se efectúe este trámite non quedará feita a matrícula.

- Guía de uso do asistente informático para elaborar a solicitude

- Ligazón á aplicación informática

- Modelo de certificacións de actividades realizadas na empresa (Anexo X)

Listaxes da convocatoria 2023 

Na seguinte ligazón poderá consultar as listaxes provisionais e definitivas de admisión, exencións, cualificacións, sedes e lugares de realización das probas de acceso para a convocatoria 2023.

As listaxes iránse actualizando segundo as datas establecidas na Orde pola que se convocan de modo ordinario probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o ano 2023.

Acceso ás listaxes de solicitudes de inscrición e de exencións.

 • Listaxe provisoria
  Período de reclamación: do 13 ao 17 de febreiro, ambos os dous incluídos, no centro onde se presentou a solicitude de inscrición.
  As listaxes garanten a confidencialidade dos datos persoais por iso cada persoa está identificada cun código persoal de consulta (CPC). O CPC é un código alfanumérico único para cada persoa que participa nas probas de acceso a grao superior.
  - Instrucións para obter o código persoal de consulta
 • Listaxe definitiva

Acceso ás listaxes de cualificación.

 • Listaxe provisoria
  Poderanse presentar reclamacións contra a cualificación provisional desde o día 3 ao 9 de maio, ambos os dous incluídos, no centro onde se presentou a solicitude de inscrición.
  Modelo de reclamacións ás cualificacións provisorias
 • Listaxe definitiva
  A partir do 2 de xuño poderanse solicitar os certificados das proba de acceso a grao superior en calquera dos centros de inscrición (centros docentes públicos da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades que impartan ciclos formativos de formación profesional no curso académico 2022-2023)

Acceso aos lugares e sedes de realización das probas.

Acceso aos exames e respostas da convocatoria do 2023

Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (Acceso á normativa de probas)

Etiquetas: 
Tema: