Saltar navegación.
Inicio

Organigrama, Equipo Directivo, Órganos Colexiados de Goberno, Claustro Escolar, Consello Escolar

EQUIPO DIRECTIVO

DIRECTORA

 

Marisol Gómez Cerradelo

 

VICEDIRECTOR

Alberto Fortes Novoa

 

XEFE DE ESTUDOS

Daniel Pérez Peleteiro

 

XEFA DE ESTUDOS DE ADULTOS

Cristina Silva Souto

 

SECRETARIA

María Concepción Lorenzo Novelle

Eleccións ao Consello Escolar

 

 

Toda a información das eleccións ao Consello Escolar atópanse nos documentos adxuntos de esta entrada.


INFORMACIÓN ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

 

A Resolución do 19 de setembro de 2022 (DOG do 30 de setembro) establece o calendario para a realización de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos.

A composición do Consello Escolar do IES García Barbón é como segue:

 • Presidenta: Directora
 • Xefe de Estudos de Diurno
 • Xefa de Estudos de Adultos
 • 1 Representante do Concello
 • 1 Representante dos Empresarios (con voz pero sen voto)
 • Secretaria (con voz pero sen voto)
 • 7 Representantes do Profesorado
 • 3 Representantes de Pais/Nais
 • 4 Representantes do Alumnado
 • 1 Representante do Persoal de Administración e Servizos

Nas presentes eleccións cómpre renovar ós seguintes membros por sectores:

 • 3 Representantes do Profesorado
 • 4 Representantes do Alumnado
 • 3 Representantes de Pais-Nais
 • 1 Representante do  Persoal de Administración e Servicios

 

CONSTITUCIÓN DA XUNTA ELECTORAL

 

De conformidade co establecido na Resolución do 19 de setembro de 2022 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional da Consellería de Cultura, Educación e Universidade (DOG do 30 de setembro), realizarase proximamente neste Centro a renovación do CONSELLO ESCOLAR que é o instrumento de participación na vida escolar de toda a comunidade educativa.

A organización e a supervisión do procedemento de elección dos novos membros do Consello Escolar estará a cargo da Xunta Electoral que se constituirá ao efecto, e integrada por:

- A Directora do Centro.
- Un profesor ou profesora.
- Un pai ou nai ou titor legal.
- Un alumno ou alumna.
- Un representante do persoal de administración e servizos

Os catro últimos serán designados por sorteo segundo establece o artigo 30 do Decreto 92/1988, do 28 de abril, redactado conforme ao establecido na disposición adicional primeira do Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto). Dito sorteo, que será público e no que se preverá a designación de membros suplentes, celebrarase neste Centro o próximo día 28 de outubro, ás 11:30 na Biblioteca do Centro

Aqueles membros da comunidade educativa que desexen presentar as súa candidatura para formar parte do novo Consello Escolar deberán seguir as instrucións que figurarán nas distintas convocatorias que proximamente se farán públicas pola Xunta Electoral do Centro.

 

Institutos que impulsan la vida del campo (Información do xornal La Voz de Galicia)

 

En la Galicia no urbana, el instituto de secundaria es el lugar donde adquirir conocimientos y mucho más: hace las veces de centro de ocio juvenil, de oficina de empleo y hasta de asesoría de empresas. La apuesta clara de la Consellería de Educación por la FP permite que estos centros se conviertan en verdaderos impulsores de la economía local.

O exemplo de José Ramón Barja de "Talleres Terroso" de Verín

«Dende que deixei os estudos estou traballando»

José Ramón Barja, Talleres Terroso (Verín)

SARA CARREIRA

José Ramón Barja lleva tres años con un taller de coches en Verín, aunque cuando montó Talleres Terroso ya llevaba tiempo trabajando: «Dende que rematei os estudos non deixei nunca de traballar», recuerda. Y eso que no fue un estudiante modelo: inicialmente no se sacó el graduado y al final aprovechó las pruebas de acceso a FP de ciclo medio para obtener una formación, estudios que le han permitido acabar montando su negocio. Siempre le había gustado «andar entre ferros» y cree que no hubiese dudado en ir a otra localidad a formarse. Lo que descarta es que alguna vez hubiese acabado en la universidad, y no le parece, ahora con el tiempo, una mala decisión: «Foime mellor que se fixera unha carreira. Teño amigos que teñen unha carreira e ata un máster e todo e levan cinco anos na casa».

 

 

Él, en cambio, tras terminar la formación profesional de ciclo medio, trabajó en dos talleres, uno de ellos en A Gudiña. Fueron varios años en la nómina de otros, pero se dio cuenta de que podía montar su propio negocio, no depender de nadie más, y así lo hizo. Hoy es él el que contrata, tiene un empleado que por supuesto salió del instituto. Con el centro tiene poca relación, pero por falta de tiempo, y reconoce que le marcó la vida.

Artigo de Sara Carreira no xornal La Voz de Galicia

Diagnose e seguimento da convivencia escolar

web_convivencia.docx by on Scribd

Distribuir contido