Saltar navegación.
Inicio

Organigrama, Equipo Directivo, Órganos Colexiados de Goberno, Claustro Escolar, Consello Escolar

EQUIPO DIRECTIVO

DIRECTOR

DANIEL VEIGA MARTÍNEZ

VICEDIRECTORA

CARMEN BERENGUER ORTUÑO

XEFE DE ESTUDOS

FRANCISCO JOSÉ FRAGUELA DOCANTO

XEFA DE ESTUDOS DE ADULTOS

RAQUEL PARADA NÚÑEZ

SECRETARIA

BEATRIZ FERNÁNDEZ PAREDES

Distribuir contido