Saltar navegación.
Inicio

BOLETÍNS NOTAS 1ª AVALIACIÓN

Recordatorio paras as familias e alumnado do IES GARCÍA BARBÓN.

As notas da primeira avaliación están publicadas no espazo ABALAR.

É necesario ter descargada a aplicación ABALAR para poder ter acceso a dita información.

Na presentación do curso 22/23 xa se comentou a importancia de ter activa a mesma, xa que a través de dita aplicación tanto alumnos maiores de idade, como pais, nais ou titores legais tedes acceso a toda a información do alumno/a: notas, faltas de asistencia, partes de comportamento...

Tamén tedes acceso a todos os avisos que o centro educativo comunica: saídas educativas, actividades complementarias, folgas do alumnado..

Ó longo da semana o alumnado de 2º CS e CM dos diferentes ciclos tamén poderá consultar os seus boletíns.